ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความอับอายขายหน้า

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความอับอายขายหน้า-, *ความอับอายขายหน้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอับอายขายหน้า[N] shamefulness, See also: discredit, dishonour, disgrace, infamy, ignominy, Example: เขาได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง, Thai definition: การอายไม่กล้าสู้หน้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Steр uр to the tub 'Tain't no disgraсeก้าวขึ้นไปอ่าง 'มันไม่ได้เป็นไม่ มีความอับอายขายหน้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I promise they'll hear about this disgrace.ฉันสัญญาว่าพวกเขาจะได้ยิน เกี่ยวกับความอับอายขายหน้านี้ Mad Max (1979)
I know that embarrassment makes a stutter worse, and that when you're flustered, it's more difficult to control the articulatory musculature of the face.ฉันรู้ว่าความอับอายขายหน้า/Nทำให้การพูดติดอ่างแย่ยิ่งขึ้น และยิ่งเมื่อคุณโมโห/Nมันยิ่งยาก ที่จะควบคุมกล้ามเนื้อ/Nที่ใช้ในการออกเสียงบนใบหน้า Compulsion (2005)
You're an embarrasment to the Japaneseเจ้าคือความอับอายขายหน้าของชาวญี่ปุ่น Fearless (2006)
Your temper brings dishonor to my Happy Mu Shu Palace.อารมณ์ของคุณจะนำความอับอายขายหน้า เพื่อหมู่บ้านของฉันมีความสุขชูพาเลซ Balls of Fury (2007)
Thanks, but i've reached my maximum allowance For humiliation this week.ไม่เป็นไรขอบคุณ แต่อาทิตย์นี้ฉันถึงขีดสุดของความอับอายขายหน้าแล้ว Bargaining (2009)
I will not stand for the humiliation of my son being left on his wedding day.ฉันจะไม่ทนต่อความอับอายขายหน้า ที่ลูกชายฉันถูกทิ้งในวันแต่งงานของเขา The Backup Dan (2012)
When they asked what he'd learned, the boy hung his head in shame.เมื่อพวกเขาถามในสิ่งที่เขาต้องการเรียนรู้ เด็กหนุ่มแทบจะแขวนคอตัวเอง ด้วยความความอับอายขายหน้า Unfinished Business (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอับอายขายหน้า[n. exp.] (khwām ap-āi khāinā) EN: shamefulness   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top