ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความกว้างขวาง

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความกว้างขวาง-, *ความกว้างขวาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความกว้างขวาง[N] popularity, See also: fame, renown, celebrity, Example: หัวคะแนนของพรรคการเมืองต้องเป็นคนที่มีความกว้างขวางในหมู่ชาวบ้าน, Thai definition: การรู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก
ความกว้างขวาง[N] wideness, See also: expansion, enlargement, dilation, Syn. ความกว้าง, ความใหญ่โต, Ant. ความคับแคบ, ความแคบ, Example: สวนจตุจักรมีพื้นที่มีความกว้างขวางพอที่จะรองรับชาวตลาดนัดสนามหลวงเดิมมาอยู่ได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We could use that, right?ความกว้างขวางของเขา เราใช้เขาได้นี่ ใช่ไหม? O-Mouth (2013)
Also, it's a lot roomier on the Hermes, without you.นอกจากนี้ก็คือความกว้างขวางมากในสาส์น ไม่มีคุณ. The Martian (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความกว้างขวาง[n.] (khwām kwāngkhwāng) EN: popularity   
ความกว้างขวาง[n.] (khwām kwāngkhwāng) EN: wideness   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amplitude[N] ความกว้างขวาง, Syn. largeness
vastitude[N] ความใหญ่โตมาก, See also: ความกว้างขวางมาก, ความมากมาย, ความมหึมา, ความกว้างใหญ่ไพศาล
vastity[N] ความใหญ่โตมาก, See also: ความกว้างขวางมาก, ความมากมาย, ความมหึมา, ความไพศาล, Syn. gigantism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
immensity(อิเมน'ซิที) n. ความกว้างขวาง,ความใหญ่โต,ความมโหฬาร,ความไม่มีขอบเขต, Syn. hugeness
sheet(ชีท) n. ผ้าปูที่นอน,ผ้าสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่,ผ้าคลุมศพ,แผ่นกระดาษ,หน้าหนังสือ,ยกหนังสือ,แผ่น,แผ่นบันทึก,แผ่นใหญ่,ผืน,ผืนใหญ่,หนังสือพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,วารสาร,ระวาง,ขนาด,ความกว้างขวาง,แผ่นหินผา. vt. คลุม,ปกคลุม,ปูผ้า,กางออก,ขยายออก,ห่อด้วยแผ่นหรือผืนใหญ่
vastitude(แวส'ทิทิวดฺ) n. ความใหญ่โตมาก,ความกว้างขวางมาก,ความมากมาย,ความมหึมา,ความไพศาล, Syn. vastness,immensity

English-Thai: Nontri Dictionary
catholicity(n) ความกว้างขวาง,ความใจกว้าง,ความแพร่หลาย
immensity(n) ความมหึมา,ความใหญ่โตมโหฬาร,ความกว้างขวาง
vastness(n) ความกว้างใหญ่,ความไพศาล,ความมากมาย,ความกว้างขวาง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top