ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คลายออก

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คลายออก-, *คลายออก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let them unfold.ให้มันคลี่คลายออกมาเอง Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Let's just see how it plays out.แค่รอให้มันคลี่คลายออกมาเอง Mr. Brooks (2007)
It was supposed to be last night, then it was going to be tonight, and now it's 'Let's see how it plays out'?มันน่าจะเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนนี้ แล้วมันก็เลื่อนมาเป็นคืนนี้ และตอนนี้มันก็กลายเป็น... รอให้มันคลี่คลายออกมา Mr. Brooks (2007)
These bandages are so tight... can you loosen them a bit, please?ผ้าพันแผลมันรัดแน่นมากเลย ช่วยคลายออกให้หน่อยได้ไหม Atonement (2007)
Come on. Loosen up for once. You wanna-เออน่า คลายออกมาหน่อย Epic Movie (2007)
Aah! You panicked during a simple exercise, Alex.ตัวล๊อกจะคลายออก เธอตื่นตระหนกในช่วงแบบฝีกหัดง่ายๆ อเล็กซ์ Rough Trade (2010)
The spell, it has lifted.เวทมนตร์ คลายออกแล้ว The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
We used to tie her thumbs together, and she'd chew right through the twine.เราเคยพยายามผูกนิ้วเธอไว้ แต่เธอก็คลายออก เป็นตามกรรมพันธุ์ น่ารักจริง Asian F (2011)
The tie around his neck -- it was loosened.เน็คไทที่คอของเขาถูกคลายออก Identity Crisis (2012)
And let the relationship unfold slowly.และปลดปล่อยความสัมพันธ์ ให้คลายออกอย่างช้าๆ Big Feet (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ravel out[PHRV] คลายออก, See also: แก้ปมออก, ปลดออก
slacken off[PHRV] คลายออก, Syn. slack away, slack off
unbrace[VT] คลายออก, See also: ทำให้คลาย
unbrace[VT] ปลดเอาสายออก, See also: คลายออก, แก้ออก, Syn. relax, loosen
unfasten[VT] ปลด, See also: คลายออก, ปลด, ถอด, แกะ, Syn. untie, undo, Ant. fasten, tie
unloose[VT] คลายออก, See also: ปล่อยออก, ทำให้หลวม, ผ่อนคลาย, Syn. unfasten, untie, disengage, loosen
unloosen[VT] คลายออก, See also: ปล่อยออก, ผ่อนคลาย, แก้ออก, Syn. loose, loosen, undo, disengage, release, unfasten, untie, unlock, unleash, Ant. fasten, bind, lock, chain, hitch
unreeve[VI] แก้ออก, See also: คลายออก
unreeve[VT] แก้ออก, See also: คลายออก
unwind[VI] คลายออก (สิ่งที่ม้วน พันหรือพับอยู่), See also: คลี่ออก, Syn. uncoil

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compression(คัมเพรส'เชิน) n. การอัด,การบีบ,การกด,ผลจากการถูกอัด,ความกดดัน,ภาวะที่ปริมาตร (ในห้องเครื่อง) ต่ำลงและความกดดันของอากาศสูงขึ้นก่อนการเผาไหม้., Syn. compressure การอัดแน่นหมายถึง นำข้อมูลหรือคำสั่งจำนวนมาก ๆ มาอัดให้แน่น เพื่อ ให้ใช้ที่เก็บในหน่วยความจำ หรือจานบันทึกน้อยลง โดยปกติ จะมีโปรแกรม หรือคำสั่ง (ในดอส 6.0) ที่สามารถอัดโปรแกรม ใหญ่ ๆ ที่กินเนื้อที่มาก ๆ ให้เหลือน้อยลง (เพื่อจะได้เก็บลงในแผ่นจานบันทึกได้) จานบันทึกชนิดอ่อน (floppy disk) ในปัจจุบัน มีความสูงสุด 1.44 เมกะไบต์ ฉะนั้น ถ้าแฟ้มข้อมูลใหญ่มาก ก็จะไม่สามารถเก็บลงในแผ่นได้ จึงต้องจัดการอัดให้แน่นเสียก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อจะเรียกมาใช้ จะต้องนำมาคลายออกก่อน เรียกว่า "decompress" การอัดแน่นก็ดี การคลายคืนก็ดี จะต้องมีโปรแกรมเฉพาะจัดทำให้ ในระบบดอส นิยมใช้ PKZip/Unzip ในระบบ Windows 95 โปรแกรมที่นิยมชื่อ WinZip ในระบบยูนิกซ์ ใช้ Gunzipดู expand, decompress เปรียบเทียบ
decompressคลายออกหมายถึง การขยายข้อมูลที่ถูกบีบไว้ (compress) ให้คืนขนาดเท่าปกติธรรมดา เพื่อจะได้นำมาใช้ต่อไปได้ ดู compress ประกอบ
loosen(ลู'เซิน) v. แก้,คลาย,ทำให้หลวม,ทำให้หย่อน,ปลดออก,คลายออก,ทำให้หายท้องผูก,ลดหย่อน. -Phr. (loosen up หลวม,จ่ายไม่อั้น,พูด)
ravel(แรฟ'เวิล) vt. แก้เชือกออก,คลายออก,แย่งชิง n. ความยุ่งเหยิง,ความซับซ้อน, See also: raveler,raveller n. ravelly adj., Syn. fray,separate,loosen
unbolt(อันโบลทฺ') vt. ถอดกลอน,เปิดประตู,คลายออก,แก้ออก -S.open,release
unbrace(อันเบรสฺ') vt. ปลดสายออก,คลายออก,แก้ออก,คลายกังวล,ทำให้คลายความตึงเครียด
unbuckle(อัน'บัค'เคิล) vt. แก้เงื่อน,ปลดเข็มขัด,แก้เงื่อนรองเท้า. vi. อ่อนโยน,คลายออก
unclench(อันเคลนชฺ') vi.,vt. คลายออก,ทำให้คลายออก,ทำให้ปล่อยออก
uncurl(อัน'เคิร์ล) vt.,vi. ทำให้ตรง,คลี่ออก,คลายออก,การทำให้ตรง, Syn. straighten out
unfurl(อันเฟิร์ล') vt.,vi. คลี่ออก,คลายออก,กางออก,เปิดออก,เปิดเผย,แสดง, Syn. unfold

English-Thai: Nontri Dictionary
unfurl(vt) คลี่ออก,คลายออก,กางออก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
解ける[とける, tokeru] Thai: คลายออกได้ English: to loosen
崩す[くずす, kuzusu] Thai: คลายออกจากสภาพเดิม English: to pull down

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top