ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนร่อนเร่

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนร่อนเร่-, *คนร่อนเร่*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've heard her called a quitter for leaving an aimless wanderer.มีคนว่าเธอเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ... เป็นคนร่อนเร่ไร้จุดหมาย Mona Lisa Smile (2003)
He looked great. But his appearance wasn't that great.อืม ก็ดูไม่ได้ป่วยอะไรน่ะ แค่ดูเหมือนคนร่อนเร่เท่านั้นเอง Episode #1.13 (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
derelict[N] คนร่อนเร่, See also: คนจรจัด, Syn. pariah, vagrant
nomad[N] ชนเผ่าเร่ร่อน, See also: คนร่อนเร่, พวกร่อนเร่, Syn. wanderer
vagabond[N] คนร่อนเร่, See also: คนจรจัด, คนพเนจร, Syn. vagrant, tramp, Ant. gentleman, workman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vagabond(แวก'กะบอนดฺ) adj. พเนจร,ร่อนเร่,จรจัด,ไร้ค่า,ขี้เกียจ. n. คนพเนจร,คนร่อนเร่,คนจรจัด,คนที่ไม่มีความรับผิดชอบ., See also: vagabondish adj., Syn. tramp,vagrant

English-Thai: Nontri Dictionary
bindle(n) คนร่อนเร่,คนพเนจร
bum(n) สะโพก,ก้น,คนพเนจร,คนร่อนเร่,ขอทาน
vagabond(n) หัวขโมย,คนพเนจร,คนร่อนเร่,คนจรจัด
vagrant(n) คนจรจัด,คนร่อนเร่,คนพเนจร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top