ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คดีอาญา

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คดีอาญา-, *คดีอาญา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คดีอาญา[N] criminal case, Example: ศาลตัดสินเพิ่มโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดในคดีอาญาด้วย, Count unit: คดี, Thai definition: คดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา เป็นความผิดต่อส่วนรวม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คดีอาญาน. คดีที่เกี่ยวกับการกระทำที่กฎหมายบัญญัติว่า เป็นความผิดและมีโทษทางอาญา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
criminal caseคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We went back and looked at all the criminal fines that corporations had paid in the decade.เรารื้อดูค่าปรับในคดีอาญาทั้งหมด ที่บรรษัทต้องจ่ายในทศวรรษนั้น The Corporation (2003)
Exxon pled guilty in connection to federal criminal charges with the Valdez spill and paid $125 million in criminal fines.เอ็กซอนมีความผิดในคดีอาญาระดับชาติ กรณีทำน้ำมันรั่วไหลที่เมืองวาลเดซและต้องจ่ายค่าปรับ 125 ล้านเหรียญ The Corporation (2003)
- The fugitive?- ผู้หลบหนีคดีอาญางั้นเหรอ Mr. Monk and the Blackout (2004)
We especially would like to thank former detective Adrian Monk, who was instrumental in bringing this fugitive to justice.โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องขอขอบคุณ อดีตนักสืบคุณเอเดรียน มังก์ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการนำตัวคนร้ายหลบหนีคดีอาญา เพื่อมาดำเนินคดี Mr. Monk and the Blackout (2004)
Two indictments? That doesn't mean anything.เคยถูกฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ 2 คดีงั้นเหรอ ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
The charge is "conspiring to set free a man convicted of crimes against the Crown and Empire and condemned to death, for which the..."ข้อกล่าวหาคือ " สมรู้ร่วมคิดในการปล่อย... ..ผู้ถูกลงโทษในคดีอาญา ต่อต้านราชบัลลังก์ และราชอาณาจักรฯ และได้ถูกตัดสินให้ประหารชีวิต ด้วยคำสั่ง... Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
I'm a criminal court judge, for Christ's sake!ในฐานะผู้พิพากษาคดีอาญา ผมขอบอกว่า Saw III (2006)
- James, you got any misdemeanor A-form?- เจมส์ คุณมีแบบฟอร์มคดีอาญาแบบเอมั้ย It's Alive! (2007)
It's a federal prison.ที่นี่คุกขังนักโทษคดีอาญา It's Alive! (2007)
I called Roger. He suggested a criminal attorney.ผมโทรไปหาโรเจอร์ เขาแนะนำให้โทรไปหาทนายคดีอาญา Mr. Brooks (2007)
Does it involve charging me with a felony?มันเกี่ยวกับการจับผมคดีอาญารึเปล่า? Finding Freebo (2008)
Now, how can that not be a cover-up or obstruction of justice?อาจหลบหนีการฟ้องคดีอาญา แล้ว มันจะไม่เป็นการปิดบัง หรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ไปได้อย่างไร? Frost/Nixon (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คดีอาญา[n. exp.] (khadī āyā) EN: criminal case ; criminal procedure   FR: affaire criminelle [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
culprit(คัล'พริท) n. นักโทษ,ผู้กระทำผิด,ผู้ร้าย,จำเลยในคดีอาญา, Syn. criminal,offender

English-Thai: Nontri Dictionary
crime(n) คดีอาญา,อาชญากรรม,ความผิดทางอาญา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top