ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กิตติคุณ

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กิตติคุณ-, *กิตติคุณ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิตติคุณ[N] prestige, See also: fame, renown, report, Syn. ชื่อเสียง, เกียรติยศ, คำเล่าลือ, คำกล่าวขวัญ, คำเลื่องลือ, Example: ทางสมาคมประกาศกิตติคุณของเขาให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป, Thai definition: คุณที่เลื่องลือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กิตติคุณน. คุณที่เลื่องลือ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Something happened in 1940 which marked the beginning of a new era.สิ่งที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1940 (ซามูเอล เอปสไตน์ ม.บ. ศาสตราจารย์กิตติคุณแพทยศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ The Corporation (2003)
She came back as a drummer in a gospel band.เธอกลับมาพร้อมกับตำแหน่งมือกลองวงพระกิตติคุณ Know Your Frenemies (2011)
That's the gospel, yeah!ในนามพระกิตติคุณ ใช่เลย Pain & Gain (2013)
It's God's gospel truth, is it not?มันคือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ว่าไหมเล่า III. (2014)
It was a Saturday.เหตุการณ์อาร์คบิชอป อัเชอ ถูกนำมาเป็นพระกิตติคุณ The Clean Room (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิตติคุณ[n.] (kittikhun) EN: glory ; good name   

English-Thai: Longdo Dictionary
emeritus(adj n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top