ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กำไรสะสม

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กำไรสะสม-, *กำไรสะสม*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appropriated retained earningsกำไรสะสมจัดสรร [การบัญชี]
Earned surplusกำไรสะสม [การบัญชี]
Retained earningsกำไรสะสม [การบัญชี]
Unappropriated retained earningsกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร [การบัญชี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำไรสะสม[n. exp.] (kamrai sasom) EN: accrued profit ; retained earnings   
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว[n. exp.] (kamrai sasom thī jatsan laēo) EN: appropriated retained earnings   

English-Thai: Longdo Dictionary
accumulated earnings(n) กำไรสะสม, S. accumulated income, accoumulated profit, retained earnings,
accumulated income(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated profit, retained earnings,
accumulated profit(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated income, retained earnings,
retained earnings(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated income, accumulated profit,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top