ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การอภัย

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การอภัย-, *การอภัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การอภัย[N] forgiving, See also: pardon, excusing, Syn. การให้อภัย, การยกโทษ, การอโหสิ, Thai definition: ยกโทษให้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pardonการอภัยโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grace (Fr.)การอภัยโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pardonการอภัยโทษ [ดู grace] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
grace (Fr.)การอภัยโทษ [ดู pardon] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I observe your forgiveness isn't sweeter than a plump nipple.การอภัยไม่แน่จริงเท่าอกอวบๆ หรอก The Man in the Iron Mask (1998)
- She thought she'd get pardoned.- เธอคิดว่าเธอจะได้รับการอภัยโทษ Brokedown Palace (1999)
No pardon: Narcotic offender.ไม่มีการอภัยโทษผู้กระทำผิดคดียาเสพติด Brokedown Palace (1999)
- No pardon.- ไม่มีการอภัยโทษ Brokedown Palace (1999)
If you are willing to serve her term and yours your friend is pardoned.ถ้าคุณพร้อมที่จะรับกรรมของเพื่อนและตัวคุณเอง... ...เพื่อนคุณก็ได้รับการอภัยโทษ Brokedown Palace (1999)
Fear not, my child, absolution will be yours the moment you kill the descendant of Corvinus, this Michael.ไม่ต้องกลัว,ลูกข้า /เจ้าจะได้รับการอภัยโทษ .... ตราบใดที่เจ้าฆ่าลูกหลานของโควินัสนั่น Underworld (2003)
What you did was unforgivable.สิ่งที่เจ้าทำนั้น มันไม่สมควรจะได้รับการอภัย Mulan 2: The Final War (2004)
For which the punishment, regrettably, is also death....ด้วยคำสั่งนี้ ให้ตัดสินลงโทษได้ โดยไม่มีการอภัย ให้ตายตกตามกัน " Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
You will offer what amounts to a full pardon.นายเอาไปเสนอเขา ความผิดทั้งหมดจะได้รับการอภัย Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Accept him now. Ask for his forgiveness.คุณต้องรับเดี๋ยวนี้/Nและขอการอภัยจากท่าน The Omen (2006)
You need to earn your forgiveness.คุณสมควรที่จะได้รับการอภัย Map 1213 (2006)
You want forgiveness?นายอยากได้การอภัยใช่ไม๊? Spider-Man 3 (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absolution[N] การอภัยโทษ, See also: นิรโทษกรรม, การให้อภัยบาป, Syn. forgiveness
amnesty[N] นิรโทษกรรม, See also: การอภัยโทษ, การยกโทษ, Syn. pardon, reprieve, forgiveness
forgiveness[N] การให้อภัย, See also: การอภัยโทษ, การอโหสิกรรม, การอภัย, Syn. amnesty, pardon, remission, Ant. unforgiveness
pardon[N] การอภัยโทษ, See also: การยกโทษให้, การลดหย่อนผ่อนโทษ, Syn. forgiveness, amnesty, Ant. unforgiveness, punishment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolution(แอบโซล' เชิน) n. การอภัยโทษ, การยกเว้น, การชำระบาป, การให้อภัยบาป.
amnesty(แอม' เนสที) n. การอภัยโทษ, นิรโทษกรรม. -vt. ประเทศนิรโทษกรรม (pardon)
remission(รีมิช'เชิน) n. การอภัยโทษ,การให้อภัย,การยกหนี้,การยกเว้นภาษี,การบรรเทา,การลดน้อยลง,การปลดหนี้, See also: remissive adj. remissiveness n., Syn. pardon,amnesty,abatement

English-Thai: Nontri Dictionary
absolution(n) การอภัยโทษ,การให้อภัย
condonation(n) การอภัยโทษ,การยกโทษ,การให้อภัย,การไม่เอาผิด
impunity(n) การพ้นโทษ,การอภัยโทษ
remission(n) การลดหย่อน,การหลุดพ้น,การอภัยโทษ,การละเว้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top