ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กองเป็นภูเขาเลากา

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กองเป็นภูเขาเลากา-, *กองเป็นภูเขาเลากา*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา กองเป็นภูเขาเลากา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *กองเป็นภูเขาเลากา*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลากาว. ใหญ่โตมาก ในคำว่า ภูเขาเลากา เช่น กองเป็นภูเขาเลากา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's inventory piled up...มีสินค้ากองเป็นภูเขาเลากา... Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Like carrots.ขนมหวานๆกองเป็นภูเขาเลากา Monster House (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top