ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กล้อง

   
119 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กล้อง-, *กล้อง*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
บังกล้อง[บัง-กล้อง] (n ) เป็นชื่อ ที่ เรียกแทน บุคคล ที่ มีคุณสมบัติ คือ กาก เกรียน เพี้ยน หลุดโลก มักชอบทำอะไร เพี้ยนๆ ไม่เหมือนคนอื่น ชอบการ fag เป็นชีวิตจิตใจ คติประจำใจ คือ สเต็ปอยู่ในไต

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้อง[N] camera, Syn. กล้องถ่ายรูป, กล้องถ่ายภาพ, Example: ผมยกกล้องขึ้นเพื่อเริ่มบันทึกภาพถ่ายในงาน, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: เครื่องมือที่ประกอบด้วยเลนส์และฟิล์มสำหรับบันทึกภาพ
กล้องขยาย[N] microscope, Syn. กล้องจุลทรรศน์, Example: การตรวจด้วยกล้องขยายจะมองเห็นเชื้อราชัดเจนมาก, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: เครื่องมือที่เลนส์กำลังขยายสูงสำหรับขยายภาพ
กล้องสนาม[N] field-glasses, See also: binoculars, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: กล้องส่องทางไกล มี 2 ตา
กล้องสลัด[N] arming object, See also: tube to eject weapon, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: กล้องที่ใช้ใส่อาวุธซัดไป
กล้องดูดาว[N] telescope, Example: ที่ท้องฟ้าจำลองมีกล้องดูดาวไว้บริการแก่ผู้เข้าชม, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: เครื่องมือสำหรับส่องดูวัตถุบนท้องฟ้า
กล้องยาสูบ[N] pipe, See also: tobacco pipe, Syn. กล้องยาเส้น, Example: ชาวเขายังนิยมใช้กล้องยาสูบกันอยู่, Count unit: กล้อง, อัน, Thai definition: กล้องสำหรับสูบยา มีลักษณะเป็นท่อยาว
กล้องระดับ[N] surveyor's telescope, See also: level-measuring instrument, Syn. กล้องวัดระดับ, Example: ช่างสำรวจใช้กล้องระดับวัดความสูงของเนินเขาก่อนจะวางแผนตัด, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: กล้องสำรวจชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องวัดระดับชนิดฟองน้ำที่ใช้ประกอบกับกล้องส่องเพื่อใช้หาระดับสูงต่ำของพื้นที่
กล้องสองตา[N] binocular, See also: spyglass, Syn. กล้องส่องทางไกล, กล้องโทรทรรศน์, Example: เครื่องมือนี้ประกอบด้วยกล้องสองตา ติดตั้งบนขาสามขาเพื่อให้อยู่ในระดับตา, Count unit: ตัว, Thai definition: กล้องสำหรับมองดูวัตถุในระยะไกล มีเลนส์สองข้างสำหรับมองพร้อมกันทั้งสองตา
กล้องสำรวจ[N] theodolite, Example: ถ้าจะหาให้เจอจริงๆ อาจจะต้องใช้กล้องสำรวจ, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: กล้องที่ใช้ในงานรังวัดและสำรวจทำแผนที่
กล้องแกล้ง[ADJ] slim, See also: slender, emaciated, Syn. อ้อนแอ้น, Ant. บึกบึน, Example: บนเวทีที่สร้างขึ้นชั่วคราวมีหนุ่มในชุดกากีท่าทางกล้องแกล้งถือไมโครโฟนเตรียมร้องเพลงให้กับเจ้าภาพของงาน, Thai definition: มีร่างกายแบบบาง ชดช้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กล่อง(กฺล่อง) น. ภาชนะใส่สิ่งของรูปกลมหรือเหลี่ยมมีฝาปิด, สิ่งที่ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก มีลิ้นชักเข้าออกได้ สำหรับบรรจุไม้ขีดไฟ เรียกว่า กล่องไม้ขีดไฟ, กลักไม้ขีดไฟ ก็เรียก.
กล้อง(กฺล้อง) น. วัตถุลักษณะยาวกลวงตลอด, เรียกของใช้บางอย่างที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น กล้องเป่าแล่น กล้องส่อง
กล้องเครื่องที่มีรูปร่างต่าง ๆ ประกอบด้วยเลนส์สำหรับถ่ายภาพหรือขยายภาพ เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องจุลทรรศน์
กล้องหลอด เช่น กล้องเกียง ว่า หลอดตะเกียง.
กล้อง(กฺล้อง) ก. ตำหรือสีข้าวเปลือกให้เปลือกหลุด
กล้องเกลา, โกลน
กล้องทุบ, บุ, ตีแผ่เป็นแผ่น.
กล้องจุลทรรศน์น. กล้องขยายดูของเล็กให้เห็นเป็นของใหญ่.
กล้องตาเรือน. กล้องปริทรรศน์.
กล้องตุดน. กล้องไม้ซาง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slit-lamp biomicroscopeกล้องจักษุจุลทรรศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biomicroscope, slit-lampกล้องจักษุจุลทรรศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phase microscope; microscope, phase-contrast; microscope, phase-differenceกล้องจุลทรรศน์วัฏภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phase-contrast microscope; microscope, phase; microscope, phase-differenceกล้องจุลทรรศน์วัฏภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phase-difference microscope; microscope, phase; microscope, phase-contrastกล้องจุลทรรศน์วัฏภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
microscope, phase; microscope, phase-contrast; microscope, phase-differenceกล้องจุลทรรศน์วัฏภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
microscope, phase-contrast; microscope, phase; microscope, phase-differenceกล้องจุลทรรศน์วัฏภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
microscope, phase-difference; microscope, phase; microscope, phase-contrastกล้องจุลทรรศน์วัฏภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
camera obscuraกล้องทาบเงา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
telebinocularกล้องฝึกแก้ตาเหล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Single-lens reflex cameraกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Camcordersกล้องแคมคอร์เดอร์ [TU Subject Heading]
Camerasกล้องถ่ายรูป [TU Subject Heading]
CCD camerasกล้องซีซีดี [TU Subject Heading]
Compound microscopesกล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบ [TU Subject Heading]
Digital camerasกล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
Endoscopesกล้องส่องตรวจภายในอวัยวะของร่างกาย [TU Subject Heading]
Gastroscopesกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร [TU Subject Heading]
Kodak cameraกล้องถ่ายรูปโกดัก [TU Subject Heading]
Leica cameraกล้องไลก้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
See about the photography.คุมกล้องซิ The Great Dictator (1940)
Oh, look. There's the one when I left the camera running on the tripod, remember?ดูสิ นั่นตอนที่ผมตั้งกล้องบนขาตั้ง แล้วปล่อยให้มันถ่ายต่อไป จำได้มั้ย Rebecca (1940)
The only visitor to the blocks now is the camera.สิ่งเดียวที่มาเยี่ยมเยือนในขณะนี้ ก็มีแต่เพียงกล้องถ่ายทำนี้เท่านั้น Night and Fog (1956)
I feel I'm folding up like a telescope.ฉันรู้สึกว่าฉันกำลังพับขึ้นเช่น กล้องโทรทรรศน์ How I Won the War (1967)
I don't know your name but I'd like you to have my camera.แต่ฉันต้องการให้คุณมีกล้อง ของฉัน สั่งซื้อศัตรูข้อมูลศูนย์ How I Won the War (1967)
Would you take that camera away?ใช้กล้องที่ไป? ตอนนี้ได้รับไป มีคนดี How I Won the War (1967)
- (Juniper) A good battle.การต่อสู้ที่ดี ล้างตากล้องเหล่านี้ ออกไป How I Won the War (1967)
No, it's a closed circuit TV system. I have underwater cameras fore-and-aft.ไม่ได้ มันเป็นโทรทัศน์วงจรปิด ผมมืกล้องใต้นํ้าที่หัวเรือเเละท้ายเรือ Jaws (1975)
Up periscope. Rig for depth charge. Stand by fire drill.กล้องส่องพร้อม ปีนพร้อม เตรียมรับคําสัั่งยิง Jaws (1975)
Hold the cameras.เดินกล้องได้แล้ว Oh, God! (1977)
I was spying on Tommy's funeral from the groves, with your binoculars... and after everybody had left... that tall man picked up Tommy's coffin all by himself... put it in the hearse and drove off.ฉันแอบไปที่งานศพทอมมี่ ส่องดูด้วยกล้องส่องทางไกล แล้วพอทุกคนกลับ ผู้ชายสูงคนนั้นก็ยกโลงศพทอมมี่ ยกเองคนเดียว Phantasm (1979)
Jesus Christ, gimme the binoculars!พระเจ้า ไห้ผมกล้อง First Blood (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล่อง[n.] (klǿng) EN: box ; case ; casket   FR: boîte [f] ; étui [m] ; coffret [m] ; boïtier [m] ; brique [f]
กล่อง[n.] (klǿng) EN: [classifier : small boxes (toothpaste box ...) ; parcels ; cartons]   FR: [classificateur : petites boîtes ; boîtes en carton]
กล้อง[n.] (klǿng) EN: camera   FR: caméra [f] ; appareil photographique [m] ; appareil photo [m]
กล้อง[n.] (klǿng) EN: pipe ; tube   FR: tube [m] ; cylindre [m] ; pipe [f]
กล้อง[n.] (klǿng) EN: [classifier : cameras ; binoculars ; telescopes ; microscopes]   FR: [classificateur : appareils photographiques ; jumelles ; télescopes ; microscopes]
กล่องกระดาษ[X] (klǿng kradāt) EN: box (cardbox)   FR: boîte en carton [f]
กล้องขยาย[n.] (klǿng khayāi) EN: microscope   FR: microscope [m]
กล่องจดหมาย [n.] (klǿng jotmai) EN: letterbox (form.) ; mailbox (Am.- form.)   FR: boîte aux lettres (form.) [f]
กล้องจุลทรรศน์[n.] (klǿngjunlathat) EN: microscope   FR: microscope [m]
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้อิเล็กตรอน[n. exp.] (klǿngjunlathat baēp chai ilektrøn) EN: electron microscope   FR: microscope électronique [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
D100(uniq) ชื่อรุ่นกล้องดิจิตอลประเภท SLR ของ Nikon ออกวางจำหน่ายประมาณเดือนมิถุนายน 2002
MMC(abbrev uniq) ย่อมาจาก Multimedia Card อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย SD (Secure Digital) แต่บางกว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player , flash memory, SD, CF, SM, MS, Digital Film
SLR(n abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, camera
DSLR(n abbrev) ย่อมาจาก Digital SLR หมายถึงกล้องดิจิตอลชนิด SLR, SLR, camera
CCD(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), camera, CMOS sensor
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
SD(abbrev uniq) ย่อมาจาก Secure Digital อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย MMC (Multimedia Card) แต่หนากว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player, flash memory, MMC, CF, SM, MS, digital film
viewfinder(n) ช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูป, Finder, Picture finder
EOS[อี โอ เอส] รุ่นกล้องของบริษัทแคนนอน canon
surveillance camera(n) กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
binoculars[N] กล้องส่องทางไกล, See also: กล้องสองตา, Syn. telescope
camcorder[N] กล้องถ่ายวีดีโอที่สามารถพกพาไปได้
camera[N] กล้องถ่ายภาพ, Syn. photographic camera
field glasses[N] กล้องส่องทางไกล, Syn. telescope
kaleidoscope[N] กล้องคาเลโดสโคป, See also: กล้องส่องภาพซึ่งเกิดจากการสะท้อนภาพของแผ่นกระจกหลายแผ่นประกอบกันในกล้อง
micrometer[N] กล้องวัดระยะทางหรือสิ่งอื่นที่เล็กมาก
microscope[N] กล้องจุลทรรศน์, See also: เครื่องจุลทรรศน์, Syn. photomicroscope, ultramicroscope
opera glasses[N] กล้องเล็กสำหรับส่องดูผู้แสดงบนเวที
peace pipe[N] กล้องสูบยาของชาวอินเดียนแดงในอเมริกาเหนือ
periscope[N] กล้องส่องดูเหนือผิวน้ำของเรือดำน้ำ, Syn. telescope

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerocamera(แอโรแคม' เมอระ) n. กล้องถ่ายภาพ (ที่ติดกับเครื่องบิน) ในอากาศ
bellows(เบล'โลซ) n. ที่สูบลมที่ใช้มือ,หีบลม,ปอด,หนังหุ้มที่เป็นลูกคลื่น (เช่นของกล้องถ่ายรูป)
binocular(บะนอค'คิวลาร์) adj. เกี่ยวกับหรือมีสองตา,สองตา n. กล้องสองตา (binoculars)
bore(บอร์) {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดีตกาลของbear,เจาะรู,ไซ,เจาะช่อง,คว้าน,เปิดทาง,แหวกทาง,ความรำคาญ,คนน่าเบื่อ,คนพูดมาก,สิ่งที่น่าเบื่อ,ทำให้เบื่อหน่าย,ทำให้น่าเบื่อ,รูเจาะ,ช่อง,ส่วนกว้างของลูกสูบ,ปากกระบอกลำกล้องปืน,เครื่องเจาะรู,กระแสน้ำที่ขึ้นอย่า
caliber(แคล'ลิเบอะ) n. ขนาดลำกล้องปืน,ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, See also: calibered adj. ดูcaliber calibred adj. ดูcaliber
calibre(แคล'ลิเบอะ) n. ขนาดลำกล้องปืน,ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, See also: calibered adj. ดูcaliber calibred adj. ดูcaliber
camera(แคม'เมอระ) n. กล้องถ่ายรูป,เครื่องจับภาพของโทรทัศน -Phr. (in camera ส่วนตัว), See also: cameral adj.
cartridge(คาร์'ทริจฺ) 1. n. กระสุนปืน,ลูกกระสุน,ลำกล้องดินระเบิด,ภาชนะใส่ของเหลวหรือแก๊ส,ที่ม้วนเทป 2. อาจเป็นได้ทั้งตลับเทปหรือกล่อง ใช้เก็บข้อมูล ปัจจุบัน ไม่ค่อยนิยมใช้ บางทีใช้เป็นที่บรรจุเกมส์ต่าง ๆ เรียกว่า game cartridge ส่วน font cartridge หมายถึง ตลับที่ใช้เก็บแบบตัวอักษรสำหรับใส่ในเครื่องพิมพ์บางชนิด ถ้าใช้กับเครื่องพิมพ์หมายถึงที่ใส่หมึกสำหรับพิมพ์ เรียกว่า toner cartridge
chamber(เชม'เบอะ) n.ห้อง,ห้องพักเดี่ยว,สภา,สำนักงานทนายความ,ห้องประชุม,สมาคม,ช่อง,หอการค้า,ลำกล้องกระสุน,ช่องใส่กระสุน -vt. ใส่ในห้อง,จัดห้องให้, Syn. room
cigar holderกล้องบุหรี่ซิการ์

English-Thai: Nontri Dictionary
binoculars(n) กล้องส่องทางไกล,กล้องสนาม
camera(n) กล้องถ่ายรูป
cameraman(n) ช่างภาพ,ตากล้อง,คนถ่ายภาพ,คนถ่ายรูป
FIELD field glass(n) กล้องส่องทางไกล
microscope(n) กล้องจุลทรรศน์
microscopic(adj) เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์,เล็กมาก,จิ๋ว
optics(n) ทรรศนศาสตร์,เครื่องเลนส์กล้องถ่ายรูป
periscope(n) กล้องส่องดูทาง
perspective(n) ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ทัศนวิสัย,กล้องส่องทางไกล
photographer(n) ช่างถ่ายรูป,ตากล้อง,ช่างภาพ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
calumet (n ) กล้องยาสูบของอินเดียนแดง มีลำกล้องยาวมาก ใช้สูบเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการสงบศึก
colposcopeกล้องจุลทรรศน์ อย่างหนึ่ง ที่ใช้กันในการแพทย์
security camera (n) กล้องวงจรปิด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
監視カメラ[かんしかめら, kanshikamera] (n) กล้องวงจรปิด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
顕微鏡[けんびきょう, kenbikyou] (n) กล้องจุลทรรศน์
カメラ[かめら, kamera, kamera , kamera] (n ) กล้องถ่ายรูป
望遠鏡[ぼうえんきょう, bouenkyou] (n ) กล้องโทรทัศน์ , See also: R. telescope
望遠鏡[ぼうえんきょう, bouenkyou] (n ) กล้องส่องทางไกล , See also: R. telescope
電子顕微鏡[でんしけんびきょう, denshikenbikyou] (n ) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน , See also: R. electron microscope

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
カメラ[かめら, kamera] Thai: กล้องถ่ายรูป English: camera

German-Thai: Longdo Dictionary
Kamera(n) |die, pl. Kameras| กล้องถ่ายรูป
abwarten(vt) คอยต่อไป, คอยดูต่อ เช่น Warte mal ab, bis der Preis der Kamera runtergesetzt ist. คอยดูกันต่อไปจนกว่าราคาของกล้องต่ำกว่านี้นะจ๊ะ
durchschauen(vt) |schaute durch, hat durchgeschaut| มองทะลุ, มองผ่าน เช่น Du kannst mein Fernglas nehmen. Ich habe schon durchgeschaut. เธอใช้กล้องส่องทางไกลของฉันได้นะ ฉันดูผ่านเรียบร้อยแล้ว
Fernrohr(n) |das, pl. Fernrohre| กล้องส่องทางไกล

French-Thai: Longdo Dictionary
appareil photo(n) |m| กล้องถ่ายรูป
lunette(n) |f| กล้องส่องทางไกล

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top