ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*small-minded*

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: small-minded, -small-minded-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
small-minded[ADJ] ใจแคบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You were a baby, and she was a small-minded idiot.คุณเป็นเด็กและเธอก็โง่ใจแคบ The Birdcage (1996)
Small minds breed small-minded superstitions.คนบ้านนอกเชื่อโชคลางบ้าๆ บอๆ Dead Silence (2007)
I am very disappointed in you and your small-mindedness.ฉันผิดหวังในตัวแกว่ะ ทำไมเป็นคนแบบเนี้ย Strange Love (2008)
Must you always be so small-minded?แกนี่มันใจแคบจริงๆ The Arrival (2008)
You left Charming because it was incestuous, backward, and small-minded.เธอหนีจากชาร์มมิ่งไป เพราะเรื่อง มีเพศสัมพันธ์กันญาติสนิท สติสตางค์ไม่ดี ใจแคบ Patch Over (2008)
I told myself their fear was nothing but small-mindedness,ฉันบอกกับตัวเองว่าความกลัวของพวกเขาเป็นแค่จิตใจที่คิดไปเอง Scratches (2009)
And have little patience. For small-minded bureaucrats.และมีความอดทนน้อย ต่อข้าราชการไร้สมอง What Lies Below (2010)
You're so small-minded.โถ่.. Episode #1.4 (2010)
are small-minded,ใจแคบ Farewell Letter (2011)
"trash-filled rags for small-minded individuals"?ว่าไร้สาระ แล้วก็มีแต่คนสิ้นคิดเท่านั้นที่อ่านน่ะ Salon of the Dead (2012)
He's just another small-minded mutt!เขาก็แค่สุนัขพันทางใจแคบอีกตัวนึง (I Loathe You) For Sentimental Reasons (2012)
I offered you the opportunity to share in the greatest advancement in the history of our race, and the small-mindedness of your religion has literally kept you in the dark!ฉันเสนอโอกาสให้ เพื่อแบ่งปันความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของชนชาติเรา Gone, Gone, Gone (2012)
So small-minded.ใจแคบมาก The Doctor (2012)
Why should he have to defend himself to a bunch of small-minded people who think someone is a thief just because they don't tuck in their shirt?ทำไมเขาต้องไปแก้ตัว กับพวก สมองตื้น ที่คิดว่าพ่อเป็นขโมยด้วย แค่เพียงเพราะเขาไม่ได้เอาเสื้อเขาข้างในงั้นเหรอ? I'm Your Puppet (2013)
It's petty. Small-minded.มันเล็กน้อย ใจแคบ We Are Family (2013)
Not the way I do it. Everything your father put in you-- his cowardice, his small-mindedness, his hate--ฉันจะไม่ทำให้เจ็บ ทุกอย่างที่พ่อของเธอฝังหัวเธอไว้ At Last (2013)
Small-minded, fear-driven bureaucrats.คิดตื้นๆ พวกข้าราชการก็อย่างนี้ The Grey Hat (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คับแคบ[ADJ] narrow-minded, See also: small-minded, unhelpful, ungenerous, Example: เขาทราบอยู่ก่อนว่าเป็นคนบ้านนั้นตำบลนั้นซึ่งมีใจคับแคบก็จะมีใครที่ไหนเล่ายินดีต้อนรับด้วยความเต็มใจ, Thai definition: ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded   FR: mesquin ; étroit d'esprit
แคบ[adj.] (khaēp) EN: narrow ; small ; small-minded ; not wide   FR: étroit ; exigu ; petit
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded ; unhelpful ; ungenerous   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
small-minded (j) smˈɔːl-mˈaɪndɪd (s m oo1 l - m ai1 n d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄨㄛˋ, / ] dirty; small-minded, #36,009 [Add to Longdo]
小家子气[xiǎo jiā zi qì, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄚ ㄗ˙ ㄑㄧˋ, / ] petty; small-minded, #59,368 [Add to Longdo]
小心眼儿[xiǎo xīn yǎn r, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄖ˙, / ] small-minded; petty; narrow-minded, #78,603 [Add to Longdo]
褊狭[biǎn xiá, ㄅㄧㄢˇ ㄒㄧㄚˊ, / ] narrow; small-minded, #179,133 [Add to Longdo]
鼠肚鸡肠[shǔ dù jī cháng, ㄕㄨˇ ㄉㄨˋ ㄐㄧ ㄔㄤˊ, / ] small-minded, #259,569 [Add to Longdo]
斗筲之人[dǒu shāo zhī rén, ㄉㄡˇ ㄕㄠ ㄓ ㄖㄣˊ, ] a small-minded person; a bean-counter, #741,782 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せこい[, sekoi] (adj-i) petty; small-minded; stingy; cheap (as in cheap shot, cheating, skirting the rules, etc.) [Add to Longdo]
みみっちい[, mimicchii] (adj-i) tightfisted; stingy; miserly; small-minded [Add to Longdo]
小人閑居[しょうじんかんきょ, shoujinkankyo] (exp) a small-minded person being idle (tends to do evil) [Add to Longdo]
尻の穴が小さい;ケツの穴が小さい[けつのあながちいさい(尻の穴が小さい);ケツのあながちいさい, ketsunoanagachiisai ( shiri no ana ga chiisa i ); ketsu noanagachiisai] (exp,adj-f) (id) small-minded; petty; cowardly; chicken-hearted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 small-minded
   adj 1: contemptibly narrow in outlook; "petty little comments";
       "disgusted with their small-minded pettiness" [syn:
       {petty}, {small-minded}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top