ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*popeyes*

P AO1 P AY2 Z   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: popeyes, -popeyes-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[IMITATING POPEYE'S LAUGH](Imitiert Popeyes Lachen) Our Very First Show (1987)
[IMITATING POPEYE](Imitiert Popeyes Lachen) Blast from the Past (1989)
[IMITATING POPEYE'S LAUGH](Imitiert Popeyes Lachen) Blast from the Past (1989)
And this is an actual Popeye signature.Und das ist Popeyes echte Unterschrift. Joey & Stacy and... Oh, Yeah, Jesse (1989)
That's a lot of burger.KFC, Wendy`s, Popeyes und Taco Bell zusammen! Super Size Me (2004)
This coming from a woman who had Popeye's cater her wedding.Dabei war das Catering bei ihrer Hochzeit von PopeyesBeauty Shop (2005)
Welcome to Popeye's.Willkommen bei PopeyesWar, Inc. (2008)
Or maybe he was banging you while he was thinking about Popeye's forearms.Oder hat er, während er dich geknallt hat, an Popeyes Unterarme gedacht? Smokin' Aces 2: Assassins' Ball (2010)
And clean your station, baby girl, 'cause I am sick and tired of them old boxes of Popeye's and Coke cans.Und mach deinen Platz sauber, Kleines, denn ich habe von diesen alten Popeyes-Schachteln* und Coladosen die Nase voll. Boy Parts (2013)
Excuse me, do you know if there's a Popeyes Chicken around here?Verzeihung. Gibt's hier einen Popeyes Chicken? Spy (2015)
I saw a KFC down the way, but I'm more of a Popeyes guy.Dort ist ein KFC, aber Popeyes ist besser. Spy (2015)
I don't know. He went to Popeye's half an hour ago.-Er ist zu Popeyes gegangen. The Other Vibrator (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
POPEYES    P AO1 P AY2 Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top