Search result for

*peanut*

(111 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: peanut, -peanut-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peanut[N] ถั่วลิสง, Syn. peacan, groundnut
peanut oil[N] น้ำมันถั่ว, Syn. groundnut oil
for peanuts[IDM] เกือบไม่ได้อะไรเลย (คำไม่เป็นทางการ), See also: เกือบไม่มีเงินเลย
for peanuts[SL] ไม่มีเงิน, See also: ไม่มีค่าตอบแทน, Syn. for chicken feed
peanut smuggling[SL] คำเรียกผู้หญิงที่ใส่เสื้อโป๊จนเห็นหัวนม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peanut(พี'นัท) n. ถั่วลิสง
peanut buttern. เนยผสมถั่วลิสงบด
peanut galleryn. ที่นั่งแถวหลังสุดของส่วนที่เป็นระเบียงของโรงละคร,แหล่งวิพากวิจารณ์ที่ไม่สำคัญ
peanut oiln. นำมันถั่วลิสง

English-Thai: Nontri Dictionary
peanut(n) ถั่วลิสง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
politics, peanutการเมืองแบบเอาแต่ชนะ (การเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peanut politicsการเมืองแบบเอาแต่ชนะ (การเลือกตั้ง ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peanutถั่วลิสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Peanut oilน้ำมันถั่ว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cookery (Peanut butter)การปรุงอาหาร (เนยถั่ว) [TU Subject Heading]
Cookery (Peanuts)การปรุงอาหาร (ถั่วลิสง) [TU Subject Heading]
Peanut butterเนยถั่ว [TU Subject Heading]
Peanut productsผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง [TU Subject Heading]
Peanutsถั่วลิสง [TU Subject Heading]
Butter, Peanutเนยถั่วลิสง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What, no snarky comeback from the peanut gallery?รู้อะไรมั๊ย นายมันก็แค่พวกยโสโอหัง Committed (2008)
{\pos(194,215)}of airline peanuts and diet soda.ด้วยถั่วบนเครื่องบินกับน้ำอัดลมแบบไดเอท Dying Changes Everything (2008)
- Pass me the peanut butter. - What's the magic word?ส่งเนยถั่วมาดิ / พูดดีๆ ดิ Episode #1.5 (2008)
- Polystyrofoam packing peanuts.ใยสังเคราะห์ไว้แพ็คถั่วนิ? Bolt (2008)
Yeah, I'd like a big-tittied girl to lick peanut butter off my toes. But it ain't gonna happen.เธอน่ะอรชรอ่อนแอ้นสุดๆเลยว่ะพ่อคุณ Death Race (2008)
But they go apeshit for peanut butter.แต่จริงๆแล้ว เนยถั่วดีกว่าเยอะ Wanted (2008)
Plastic explosive and peanut butter!ระเบิดพลาสติกจากเนยถั่ว Wanted (2008)
Could you guys do a sandwich like... peanut butter, or almond butter, walnut butter... huh, pecan butter, pistachio butter..คุณช่วย.. ทำแซนด์วิชให้ผมหน่อย... เอาไส้เนยถั่วนะ.. Gamer (2009)
Rube says that you don't mess around with fate, peanut.รู้บห้ามพวกเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับโชคชะตา Dead Like Me: Life After Death (2009)
Hey, you have a peanut allergy, eh?คุณแพ้ถั่วใช่มั้ย Some Kinda Love (2009)
He was playing knight in shining armour with a peanut allergy.เขากำลังเล่นบทอัศวินใส่เกาะส่องแสง กับ อาการแพ้ถี่ว Some Kinda Love (2009)
-Elizabeth. -The peanut lady.ใครเป็นคนให้กระดาษโน๊ตนั่นมา Some Kinda Love (2009)
- He's allergic to peanuts.- เขาแพ้ถั่วลิสง A Shade of Gray (2009)
It's peanut butter, no crusts...เป็นอะไรไปจ๊ะ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
In this house, we do not eat pretentious cheeses. We eat honest American peanut butter.ในบ้านนี้เราไม่กินชีสราคาฟุ่มเฟือยแบบนั้นนะจ๊ะ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
There's peanut butter. Help yourself.มีเนยถั่ว ทำเองแล้วกัน To the Lighthouse (2009)
Peanut butter and chocolate syrup.เนยถัวกับแยมช็อกโกแลต Scratches (2009)
You're going to need a quart of peanut oil, some bubble-wrap, and as much yarn as you can find.และไหมพรม มากเท่าที่นายจะหาได้ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
I haven't had a peanut butter and jelly sandwich in... a really long time.ผมไม่ได้กิน แซนด์วิชเนยถั่วกับเจลลี่ มาตั้ง... นานมากแล้ว Pilot (2009)
Or you can waste away in front of us until you have the brain capacity of a peanut.หรือแกจะเป็นไอ้ขยะ อยู่ตรงนี้ จนกว่าสมองของแกจะหดเล็กลงเท่าเมล็ดถั่ว Killing Your Number (2009)
Peanut?ถั่้วมั้ย? New World in My View (2009)
Do you know anybody named Peanut Burch?รู้จักคนชื่อ พีนัท เบิรชมั้ย? New World in My View (2009)
Peanut butter?--- เนยถั่วเรอะ? Sympathy for the Devil (2009)
Just blah blah blah from the peanut gallery.แค่ ด่า ฉอด ฉอด ของแกลเลอรีจากถั่ว Do It, Monkey (2009)
I found a piece of plastic in the cat's feces from a bag of airline peanuts.ผมพบชิ้นส่วนของพลาสติก มาจากถุงใส่ถั่ว ของสายการบิน The Bond in the Boot (2009)
Peanut butter chip, carrot cake and red velvet.หน้าเนยถั่ว แครอท แล้ววอลเลตแดง White to Play (2009)
I told him he ate a peanut.แม่จะบอกเขาว่า เขากินถั่วเข้าไป Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
Oh, and peanut butter, right?โอ้ะ ชอบเนยถั่วด้วยมั้ย? Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Oh, no, no, no, I am severely allergic to peanuts.ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ค่ะ ฉันแพ้เนยถั่วอย่างแรงมาก Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
- Peanut allergy.- โรคภูมิแพ้ถั่ว Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
That's peanut brittle.นั่นมันถ้่วแผ่น.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Actually, I'm not entirely allergic to peanuts.จริงๆฉันไม่ได้แพ้ถั่วเยอะแยะหรอกนะ Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
- She touched a peanut or something.- เธอไปแตะโดนถั่วหรืออะไรซักอย่าง Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Peanut.พีนัท Repo Men (2010)
Peanut. Wake up.พีนัท ตื่นสิ Repo Men (2010)
Hey, Peanut. Hey.ว่าไง พีนัท Repo Men (2010)
Peanut.- พีนัท Repo Men (2010)
I don't hear any complaints from the peanut gallery, so...ผมไม่ไ้ด้ยินใครติเตียนเลย When in Rome (2010)
I could make you a peanut butter and butter sandwich. No? Could you please not do that?ฉันทำเนยถั่วกับแซนด์วิชเนย ให้เธอกินได้นะ ไม่เอาเหรอ ขอร้องอย่าทำแบบนี้ได้มั้ย Evil Is Going On (2010)
Excuse me, can you hand me them peanuts?ขอโทษนะ ช่วยส่งถั่วให้หน่อยได้ไหม Trouble (2010)
Fresh peanuts!ถั่วต้ม! ครับท่านผู้ชม Revelation Zero: Part 1 (2010)
Fresh peanuts!ถั่วต้มครับ! Revelation Zero: Part 1 (2010)
Or--or a stale peanut butter sandwich from your lunch box.หรือ หรือแซนด์วิชเนยถั่วเหม็นหืน จากกล่องอาหารกลางวันน่ะเหรอ I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
$8 can of peanuts.ถั่วกระป๋องละ 8 เหรียญ The Chase (2010)
Grilled peanut butter and banana sandwiches.เนยถั่วย่างกับ แซนวิชกล้วยหอม Blowback (2010)
It could be a bag of peanuts, just so long as it caused you pain and suffering.ที่น่าจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ แค่ตราบใดที่คุณได้รับ ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน Green Light (2010)
I remember we played poker after dinner, and we'd use peanuts for chips.ฉันจำได้เราเล่นไพ่กัน และใช้ถั่วลิสงเป็นหมาก Thanksgiving II (2010)
Before you knew it your dad and I would be shoving peanuts up our nose and then we'd shoot them out at the TV.และก่อนพี่จะรู้.. ..พ่อและฉันก็คงเอา ถั่วไปใกล้จมูกแล้ว แล้วเราก็เลิกแล้วไปดูทีวี Thanksgiving II (2010)
I'm going as a peanut allergy.ฉันจะแต่งเป็นคนแพ้ถั่ว The Rocky Horror Glee Show (2010)
Not a bad different I just don't know how his chocolate and my peanut butter are gonna mix.ซึ่งไม่ใช่เรื่องแย่\แต่ฉันไม่รู้ว่า น้ำกับน้ำมันอย่างฉันกับเขา\เราจะเข้ากันได้อย่างไร Supergirl (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peanutPeanut butter and jelly, please.
peanutSome children brought peanut butter sandwiches, some ham, and others cheese.
peanutThe boy gathered a handful of peanuts and put them in a small box.
peanutWe planted peanuts instead of cotton.
peanutWorking for peanuts all very fine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถั่วลิสง[N] peanut, Syn. ถั่วยี่สง, ถั่วดิน, Example: ถั่วลิสงให้กำไรสุทธิไร่ละ 983 บาท, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อถั่วชนิดมีฝักตามรากใต้ดิน
กระยาทิพย์[N] kind of sweet made of honey, molasses, millk and peanut, Syn. ข้าวกระยาทิพย์, ข้าวทิพย์, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: ชื่อขนมอย่างหนึ่งปรุงด้วยเครื่องกวนมีน้ำผึ้ง น้ำอ้อย น้ำนม ถั่ว งา เป็นต้น นิยมใช้หญิงพรหมจารีกวนให้เข้ากัน มักทำในพิธีสารท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกะถั่วลิสง[v. exp.] (kae thūalisong) EN: shell peanuts   
คั่วถั่วลิสง[v. exp.] (khūa thūa lisong) EN: roast peanuts   
ถั่วลิสง[n.] (thūalisong) EN: peanut   FR: arachide [f] ; cacahuète [f]
ถั่วลิสงคั่ว[n. exp.] (thūalisong khūa) EN: roasted peanuts   
ถั่วลิสงป่น[n. exp.] (thūalisong pon) EN: ground peanuts   

CMU English Pronouncing Dictionary
PEANUT    P IY1 N AH0 T
PEANUT    P IY1 N AH2 T
PEANUTS    P IY1 N AH0 T S
PEANUTS    P IY1 N AH2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peanut    (n) (p ii1 n uh t)
peanuts    (n) (p ii1 n uh t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apfel {m} | Äpfel {pl} | glasierter Apfel | für einen Apfel und ein Ei; für ein Butterbrotapple | apples | toffie apple [Br.]; candy apple | for peanuts; for next to nothing [Add to Longdo]
Erdnuss {f} | Erdnüsse {pl}peanut | peanuts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がじゃまめ[, gajamame] (n) peanut brittle [Add to Longdo]
カキピー[, kakipi-] (n) kaki mochi and peanuts (a common snack) [Add to Longdo]
バターピーナッツ[, bata-pi-nattsu] (n) (See バタピー) shelled skinless peanuts prepared in butter (wasei [Add to Longdo]
バタピー[, batapi-] (n) (abbr) (See バターピーナッツ) shelled skinless peanuts prepared in butter [Add to Longdo]
ピーナッツ(P);ピーナツ(P)[, pi-nattsu (P); pi-natsu (P)] (n) peanuts; (P) [Add to Longdo]
ピーナッツアレルギー;ピーナツアレルギー[, pi-nattsuarerugi-; pi-natsuarerugi-] (n) peanut allergy [Add to Longdo]
ピーナッツオイル;ピーナツオイル;ピーナッツ・オイル;ピーナツ・オイル[, pi-nattsuoiru ; pi-natsuoiru ; pi-nattsu . oiru ; pi-natsu . oiru] (n) peanut oil [Add to Longdo]
ピーナッツバター;ピーナツバター[, pi-nattsubata-; pi-natsubata-] (n) peanut butter [Add to Longdo]
ピーピー柿[ピーピーかき, pi-pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ,柿ピー・かきピー,ピー柿・ピーかき) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds [Add to Longdo]
ピー柿[ピーかき, pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ,柿ピー・かきピー) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds [Add to Longdo]
柿ピー[かきピー, kaki pi-] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds [Add to Longdo]
興し;興;粔籹(oK)[おこし, okoshi] (n) (uk) millet or rice cake, roasted and hardened with starch syrup and sugar (sometimes including peanuts, etc.) [Add to Longdo]
星虫[ほしむし;ホシムシ, hoshimushi ; hoshimushi] (n) (uk) (See 星口動物) peanut worm (any worm of phylum Sipuncula) [Add to Longdo]
南京豆[なんきんまめ, nankinmame] (n) peanut [Add to Longdo]
落花生[らっかせい, rakkasei] (n) peanut; groundnut [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
油料作物[yóu liào zuò wù, ㄧㄡˊ ㄌㄧㄠˋ ㄗㄨㄛˋ ˋ, ] oil crop (rape, peanut, soy, sesame etc); oil-bearing crop [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] a grain; a granule; classifier for small round things (peas, bullets, peanuts, pills, grains etc) [Add to Longdo]
花生[huā shēng, ㄏㄨㄚ ㄕㄥ, ] peanut; groundnut [Add to Longdo]
花生浆[huā shēng jiàng, ㄏㄨㄚ ㄕㄥ ㄐㄧㄤˋ, / 漿] peanut butter [Add to Longdo]
花生酱[huā shēng jiàng, ㄏㄨㄚ ㄕㄥ ㄐㄧㄤˋ, / ] peanut butter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peanut \Pea"nut\ (p[=e]"n[u^]t), n. (Bot.)
   The fruit of a trailing leguminous plant ({Arachis
   hypog[ae]a}); also, the plant itself, which is widely
   cultivated for its fruit.
   [1913 Webster]
 
   Note: The fruit is a hard pod, usually containing two or
      three seeds, sometimes but one, which ripen beneath the
      soil. Called also {earthnut}, {groundnut}, and
      {goober}.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top