Search result for

*on record*

(84 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: on record, -on record-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on record[IDM] ถูกบันทึกไว้เป็นสถิติ (อ้างอิงในอนาคต)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
registration recordบันทึกทะเบียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
deletion recordระเบียนสั่งลบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
voter registration recordทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
transaction recordระเบียนรายการเปลี่ยนแปลง [มีความหมายเหมือนกับ change record] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tell them she hit her head or something. Just get on record being there.บอกพวกเขาว่าหัวเธอโดนกระแทกหรืออะไรซักอย่าง แค่บันทึกประวัตินั่น Pilot (2008)
Twenty million records sold already and she's not even 25.20 ล้านตลับขายหมดเกลี้ยงและเธออายุยังไม่ถึง 25 ด้วยซ้ำ Taken (2008)
The president has gone on record that torture is unacceptable under any circumstances.ปธน. ยังคงยืนยันว่า การทรมานต่าง ๆ นั้นใช้ไม่ได้ในทุกสถานการณ์ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I'm gonna need to go on record about everythingผมต้องการดูบันทึกทุกอย่าง Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Yes,but daniel's willing to go on record that ultima national doctored his report and committed fraud.ก็ใช่,แต่เป็นความตั้งใจของแดเนี่ยลเอง ที่จะบันทึกข้อมูลนั่น UNR ปลอมแปลงรายงานของเค้า และถือว่าเป็นการโกง Hey! Mr. Pibb! (2009)
It is one of the worst times on record for America.ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ - ของอเมริกา Up in the Air (2009)
REAL ABEL ON RECORDING You don't think you might need more time?คุณไม่คิดหรือ ว่าคุณต้องการเวลา The Fourth Kind (2009)
REAL ABBEY ON RECORDING No, this is something I have to do thisไม่ นี่เป็นอะไรที่... ฉันจำเป็นต้องทำ ฉัน... The Fourth Kind (2009)
WILL ON RECORDING A small number continue to experience debilitating sleep disorders, and this seems to be the trend throughout Nome, and a cause remains unknownบันทึกเสียงจริง ผู้คนจำนวนหนึ่งเกิดภาวะทรุดโทรมเพราะนอนไม่หลับอย่างต่อเนื่อง ดูจะเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโนม The Fourth Kind (2009)
REAL AUGUST ON RECORDING I'm having a hard time understanding what happened hereฉันกำลังเผชิญเวลาที่แย่มาก กำลังเข้าว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่. The Fourth Kind (2009)
(ABBEY ON RECORDING)(ABBEY ON RECORDING) The Fourth Kind (2009)
Now, we're talking about the oldest language in human history for whatever reason recorded in your room.ตอนนี้, เรากำลังพูดถึงภาษา เก่าแก่ของประวัติศาตร์มนุษย์ สำหรบ The Fourth Kind (2009)
I just wanna go on record, man.ฉันจะไปแจ้งความ Peekaboo (2009)
You record. Keep on recording. Make way!มึงถ่ายไป หลบกู! [Rec] 2 (2009)
The Government of Brazil wants to put on record that to us it certainly amounts to what only can be described as biological nonsense.- ผมจะคุยกับเขา - ครับ? OPS อยากคุยกับผม ผมก็คุยกับเขา The Cove (2009)
Two city council members came out on record.พวกเขาเป็นผู้ซื้อในตลาดหลักๆ ทุกแห่งในโลก The Cove (2009)
You're missing immunization records,คุณขาดประวัติทางการแพทย์ Pilot (2009)
Did you check the ship's navigation records?เจ้าตรวจสอบบันทึกการเดินทางของยานรึยัง? Children of the Force (2009)
Looks like Bane erased his navigation records, but not his fuel computer.ดูเหมือนว่าเบนจะลบบันทึกการเดินทาง แต่ไม่ใช่ระบบเชื้อเพลิง Children of the Force (2009)
garcia, did the baby's dna turn up in new mexico's adoption records?ปรากฎในบันทึกการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม ของนิวเม็กซิโกมั๊ย Cradle to Grave (2009)
so why not run her dna against adoption records in surrounding states?คุณเล่นตลกอะไร ฉันคิดว่าคุณฉลาดล้ำเลิศซะอีก Cradle to Grave (2009)
Thomas Jerome Newton was the name on record at Laston-Hennings Cryonics.โทมัส เจอโรม นิวตัน อยู่บนรายชื่อ ในที่ แลนตัน-เฮนนิงส์ ไครโยนิคส์ Grey Matters (2009)
Bring me his witness examination record.เอาบันทึกการสอบพยานของเขามาให้ผม The Case of Itaewon Homicide (2009)
ALEXANDER ON recording:ที่บราวนิ่ง-ออร์วิส RED (2010)
ALEXANDER ON recording: How many CEOs can say that?จะมีซีอีโอกี่คนพูดแบบนั้นได้ RED (2010)
ALEXANDER ON recording:ได้ทำงานร่วมกับ RED (2010)
I'm gonna run your prints for the basics, prison record, warrants, sexual offenses...ผมต้องลุกไปปิดไฟ [เริ่มแร็ปอีกครั้ง? ] ผมต้องลุกไปปิดไฟ Our Family Wedding (2010)
WOMAN : (ON RECORDING) If you'd like to make a call, please hang up and try again.ผู้หญิง [เปิดบันทึก]: ถ้าคุณต้องการที่จะให้การติดต่อโปรดวางสายและลองอีกครั้ง Inception (2010)
They're giving us all the personnel they can spare, but they're going on record that, unless we narrow down the search area, it's "needle in a haystack" time.พวกเขาให้คนทั้งหมดกับเรา แต่พวกเขาก็ไม่ได้รับรายงานนั้น อย่างน้อยเราน่าจะจำกับขอบเขตในการค้นหา Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
I did set the single-season record for being sacked,ผมสร้างสถิติในฤดูกาลเดี่ยว Hell-O (2010)
Het, this is telephone conversation record of Oh Myung Kyu with his close associates. Pass it on to the captain and ask him to see me when he gets in, will ya?นี่เป็นบันทึกการสนทนาระหว่าง โอ มยอง เคียว กับ คู่ค้า/ เอาไปให้ สารวัตร ถ้าเขาอ่านแล้วบอกให้เขามาพบฉันด้วย The Man from Nowhere (2010)
Investigation records so far together with Oh Myung Kyu case files should be handed over.จากการตรวจสอบบันทึกร่วมกับ คดีของโอมยองเคียว ได้ผลดังที่ปรากฎ The Man from Nowhere (2010)
There's nothing on record.ไม่มีการบันทึกอะไรไว้ Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
It's very likely that this unsub has a prison record.มันเป็นไปได้มากว่า คนร้ายคนนี้มีประวัติอาชญากรรม The Fight (2010)
Not really. I'd like to acknowledge that, here on record.ไม่เลยจริงๆ ฉันอยากจะแจ้งให้ทราบว่า กำลังบันทึกเทปกันอยู่ Episode #1.2 (2010)
Not a word. No prints on record. No nothing.ไม่มีคำพูด ไม่มีลายนิ้วมือในฐานข้อมูล ไม่พบอะไรเลย Episode #1.5 (2010)
It's their first murder investigation on record.มันเป็นการสืบเรื่องฆาตกรรม ครั้งแรกในประวัติ Exit Wounds (2010)
I'll be going on record with the school nurse later today.หนูกำลังจะไปให้การกับห้องพยาบาลวันนี้ The Substitute (2010)
Boyd Fowler, you have a prison record.บอยด์ ฟาวเลอร์ นายมีประวัติติดคุก Hello, Bandit (2010)
My husband is about to remove the largest chordoma on record.สามีฉันกำลังจะผ่าตัดก้อนเนื้องอกของกระดูกใหญ่ที่สุดในสถิติ With You I'm Born Again (2010)
We've got her adoption records if you'd like to look at them.พวกเรามีหนังสือรับรองบุตร ถ้าคุณอยากจะดู Surfacing (2010)
Once I go on record with the truth no one can hold this against us anymore.เมื่อฉันให้ความลงบันทึกเรื่องความจริง ไม่มีใครใช้เรื่องนี้กับเราได้อีก Empire of the Son (2011)
Once I go on record with the truth, no one can hold this against us anymore.ฉันจะไปสารภาพความจริง ไม่มีใครจะเอาเรื่องนี้มาทำร้ายเราได้อีกแล้ว The Kids Stay in the Picture (2011)
Once I go on record with the truth, no one can hold this against us anymore.เมื่อฉันให้ลงบันทึกเรื่องความจริง ไม่มีใครสามารถใช้เรื่องนี้กับเราได้อีก Petty in Pink (2011)
No, I'm going on record.ไม่ ฉันคงจะได้ลงถูกบันทึกไว้เป็นสถิติโลก End Times (2011)
You're willing to go on record as Alberto's girlfriend?คุณเต็มใจที่จะให้การในฐานะแฟนสาว ของอัลเบอโต้ใช่ไหม Mirror, Mirror (2011)
This could be the beginning of a relationship between Wellesley and Kensington Records.นี่อาจจะเป้นจุดเริ่มต้น ของความสัมพันธ์ ...ระหว่าง เวสเลสเล่ กับเคนซิงตั้น ก็เป็นได้ A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
He's pretty ticked off that I'm not already making the next big album for Kensington Records....ผมเลยไม่ได้ทำอัลบั้มให้ d2b เลย A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Nothing on record, anyway.ไม่มีอะไรถูกบันทึกไว้เลย A Message Back (2011)
I matched Irish immigration records based on Doyle's employees.ฉันดูจากบันทึกคนเข้าเมืองไอริช Lauren (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
on recordHis competition record was the worst among the five.
on recordI am willing to go on record as opposing nuclear tests.
on recordIt was the greatest earthquake on record.
on recordSteel production of the year was the highest on record.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreibungssatz {m}amortization record [Add to Longdo]
Änderungssatz {m}transaction record [Add to Longdo]
Anlagenbewegungssatz {m}asset transaction record [Add to Longdo]
Spurkennsatz {m}track description record [Add to Longdo]
aktenkundig {adj}on record [Add to Longdo]
aktenkundig werdento be put on record [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
位相コード化[いそうコードか, isou ko-do ka] (n) {comp} phase modulation recording; phase encoding [Add to Longdo]
位相符号化[いそうふごうか, isoufugouka] (n) {comp} phase modulation recording; phase encoding [Add to Longdo]
位相変調記録[いそうへんちょうきろく, isouhenchoukiroku] (n) {comp} phase modulation recording; phase encoding [Add to Longdo]
過去最多[かこさいた, kakosaita] (n) record highest (in number); most on record [Add to Longdo]
外国人登録原票記載事項証明書[がいこくじんとうろくげんぴょうきさいじこうしょうめいしょ, gaikokujintourokugenpyoukisaijikoushoumeisho] (n) certification of information recorded on foreign resident registration file [Add to Longdo]
記録に載せる[きろくにのせる, kirokuninoseru] (exp,v1) to put on record [Add to Longdo]
周波数変調記録[しゅうはすうへんちょうきろく, shuuhasuuhenchoukiroku] (n) {comp} frequency modulation recording; FM recording [Add to Longdo]
初回生産限定盤[しょかいせいさんげんていばん, shokaiseisangenteiban] (n) first-run limited edition production recording [Add to Longdo]
書留(P);書き留め(io);書留め(io)[かきとめ, kakitome] (n,vs,adj-no) (1) (abbr) (See 書留郵便) registered mail; (2) registration (e.g. of mail); writing down; putting on record; recording; making a note of; (P) [Add to Longdo]
変形周波数変調記録[へんけいしゅうはすうへんちょうきろく, henkeishuuhasuuhenchoukiroku] (n) {comp} modified frequency modulation recording; MFM recording [Add to Longdo]
暦注[れきちゅう, rekichuu] (n) various information recorded in the almanac (as regards astronomy, astrology, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
备案[bèi àn, ㄅㄟˋ ㄢˋ, / ] put on record; enter (a case) in the records [Add to Longdo]
单据[dān jù, ㄉㄢ ㄐㄩˋ, / ] receipts; invoices; transaction records [Add to Longdo]
高学历[gāo xué lì, ㄍㄠ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄧˋ, / ] higher education record; record including Master's or Doctoral degree [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
位相コード化[いそうコードか, isou ko-do ka] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]
位相符号化[いそうふごうか, isoufugouka] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]
位相変調記録[いそうへんちょうきろく, isouhenchoukiroku] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]
周波数変調記録[しゅうはすうへんちょうきろく, shuuhasuuhenchoukiroku] frequency modulation recording, FM recording (abbr.) [Add to Longdo]
変形周波数変調記録[へんけいしゅうはすうへんちょうきろく, henkeishuuhasuuhenchoukiroku] modified frequency modulation recording, MFM recording (abbr.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top