ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*impressionistic*

IH2 M P R EH2 SH AH0 N IH1 S T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: impressionistic, -impressionistic-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impressionistic transcriptionการถอดเสียงไม่จำกัดสัญลักษณ์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just the linear and impressionistic mix makes a very muddled composition.แบบว่า เส้นกับการแสดงความรู้สึก มันไม่ชัดเจนดูธรรมดาไปหน่อย Good Will Hunting (1997)
You to escape to China, and you to travel the world to further your impressionistic humbug!นายอยากกลับจีน ส่วนคุณอยากเดินทางวาดรูป Around the World in 80 Days (2004)
You described your experience as "impressionistic flashes of reality."คุณอธิบาย ประสบการณ์ของคุณ มีคุณลักษณะอย่างน่าประทับใจ อย่างเหนือความเป็นจริง Gimme Some Truth (2009)
I altered couple of the phrases in some of the more impressionistic lettersผมเปลี่ยนไม่กี่ประโยคเพื่อให้เกิดความรู้สึกมากขึ้น Her (2013)
Interestingly, his style seems to range from impressionistic to "WTF."น่าสนใจ สไตล์ของเขาดูเหมือนว่า จะมีตั้งแต่แบบทฤษีการเขียนภาพไปจนถึง "บ้าอะไรว่ะ" Kiss of the Muse (2013)
- Impressionistic?- น่าประทับใจใช่ไหมคะ? Zero Day (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMPRESSIONISTIC IH2 M P R EH2 SH AH0 N IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impressionistic (j) ˈɪmprˌɛʃənˈɪstɪk (i1 m p r e2 sh @ n i1 s t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
impressionistisch { adj }impressionistic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
印象批評[いんしょうひひょう, inshouhihyou] (n) impressionistic criticism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impressionist \Im*pres"sion*ist\, Impressionistic
 \Im*pres`sion*is"tic\, a.
   Pertaining to, or characterized by, impressionism.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impressionistic
   adj 1: of or relating to or based on an impression rather than
       on facts or reasoning; "a surprisingly impressionistic
       review bearing marks of hasty composition"; "she had
       impressionistic memories of her childhood"
   2: relating to or characteristic of Impressionism;
     "impressionist music" [syn: {impressionist},
     {impressionistic}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top