ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*hush up*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hush up, -hush up-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hush up(phrv) ทำให้เงียบ, See also: เงียบ
hush up(vt) ปกปิด, See also: ปิดบัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or just a passing folly that her friends can hush up and will in time be quite forgotten.หรืออาจจะเป็นเรื่องหลอกลวงโง่ๆ จากเพื่อนหล่อน ที่สร้างขึ้นก็ได้ เดี๋ยวถึงเวลาก็ลืมกันเอง Episode #1.5 (1995)
Hush up!เงียบขึ้น! Black Snake Moan (2006)
All y'all, hush up.พวกคุณทั้งหมด, เงียบขึ้น. Black Snake Moan (2006)
Hush up.เงียบเถอะน่า Public Enemies (2009)
Pappy, about that water. There's something I gots to tell you. Hush up, now.ฉันจำต้องบอกแกบางอย่าง Rango (2011)
Hush up, children. I'm watching my stories.เงียบๆ ฉันดูทีวีอยู่ BrotherFae of the Wolves (2011)
- I want you to hush up.- ฉันต้องการให้นายเงียบไป Better Angels (2012)
- Quiet down, Marsha! Marsha, hush up! Marsha!เงียบ มาช่า เงียบนะ มาช่า เงียบ! Django Unchained (2012)
Hush up.เงียบซะ Bitchcraft (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมกเม็ด(v) hide, See also: conceal, cover, hush up, keep secret, disguise, Syn. ปกปิด, ซ่อนเร้น, Ant. เปิดเผย, Example: พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้เปิดสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่นายจ้างได้หมกเม็ดมาตลอด, Thai Definition: ปกปิดบางอย่างไว้ซึ่งจะส่งผลในเวลาต่อไป, ซ่อนส่วนสำคัญไว้ไม่ให้สังเกตเห็น
ปิดความ(v) hush up, See also: conceal a matter, keep secret, suppress, Syn. ปิดบัง, Example: เขาพยามปิดความไม่ให้ผมทราบความจริง, Thai Definition: ปิดบังความจริง

Japanese-English: EDICT Dictionary
闇から闇に葬る[やみからやみにほうむる, yamikarayaminihoumuru] (exp,v5r) to cover up; to hush up; to shroud in darkness [Add to Longdo]
揉み消す;揉消す;もみ消す[もみけす, momikesu] (v5s,vt) to crush; to hush up; to blanket [Add to Longdo]
箝口令をしく;箝口令を敷く;緘口令を敷く[かんこうれいをしく, kankoureiwoshiku] (exp,v5k) to impose a gag order; to hush up; to order someone not to mention something [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hush up
   v 1: cover up a misdemeanor, fault, or error; "Let's not
      whitewash the crimes of Stalin"; "She tried to gloss over
      her mistakes" [syn: {whitewash}, {gloss over}, {sleek
      over}, {hush up}]
   2: cause to be quiet or not talk; "Please silence the children
     in the church!" [syn: {hush}, {quieten}, {silence}, {still},
     {shut up}, {hush up}] [ant: {louden}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top