ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ground force*

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ground force, -ground force-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ground forces!ภาคพื้นดิน! Akira (1988)
Ground forces, come in!ภาคพื้นดิน, ตอบด้วย! Akira (1988)
Ground forces!ภาคพื้นดิน! Akira (1988)
Ground forces have been assembled in countries throughout the globe.มีการรวบรวมกำลังพลทหาร ในทุกประเทศทั่วโลก จำนวนเป็นร้อยหรือพัน Signs (2002)
No, sir, we'll have to go in with ground forces from the outside.ใช่ค่ะ ท่าน เราต้องเข้าไปข้างใน ด้วยหน่วยพลทหารราบจากภายนอก Incursion: Part 1 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กองทัพบก[N] army, See also: ground force, Syn. ทัพบก, Example: กองทัพบกจะจัดให้มีการสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทยทุกปี, Count unit: กองทัพ, Thai definition: กองทหารที่ทำการรบป้องกันประเทศภาคพื้นดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองทัพบก[n. exp.] (køngthap bok) EN: army ; ground force   FR: armée [f] ; armée de terre [f] ; force terrestre [f] ; infanterie [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top