ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*go away with*

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: go away with, -go away with-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go away with[PHRV] ออกไปกับ, Syn. go away
go away with[PHRV] เอาไป, See also: ฉวยไป, ขโมย, Syn. abscond with
go away with[PHRV] เชื่อ, See also: เชื่อถือ, Syn. get away with
go away with[PHRV] ออกจาก (สถานที่หรือเหตุการณ์ด้วยความรู้สึก), Syn. bring away, come away with

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Want to go away with me?อยากจะออกไปเที่ยวด้วยกันงั้นรึ? A Short Film About Love (1988)
We were going to go away with that money.เรากะจะเอาเงินไว้ไปเที่ยว Punchline (1988)
Jordan asked me to go away with him and get married.จอร์แดนขอให้ฉันไปกับเขา... City of Angels (1998)
And I go away with him.แล้วฉันก็ไปกับเขา Pola X (1999)
You wanna go away with me this weekend?คุณต้องไปเที่ยววันหยุดนี้กับผมนะ The Heart of the Matter (2007)
Why would I want to go away with you?ทำไมฉันต้องไปกับคุณด้วย The Heart of the Matter (2007)
I can't wait to go away with you.แทบทนที่จะไปกับคุณไม่ไหวแล้ว The British Invasion (2007)
This is my chance to make Doakes go away without spilling a single drop of his blood.นี่เป็นโอกาสที่จะกำจัดโดคส์แล้ว โดยไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อ That Night, a Forest Grew (2007)
Right now, you need to go away with Molly.จำวันสุดสัปดาห์ที่ผมวิ่งไปหาคุณที่... Chapter Twenty-Two 'Landslide' (2007)
Wait, you're not gonna let them go away with that, are you?เดี๋ยว,เธอไม่ได้ปล่อยให้เขาทำอย่างนั้น.. ใช่มั้ย? Loyal and True (2008)
You know our rule is you don't go away with clients.ลูกค้า ใช่มั้ย The Girlfriend Experience (2009)
They go away with him.พวกนั้นออกไปกับเขา They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
I want to go away with you and with Charlie.ฉันอยากหนีไป พร้อมกับคุณและชาร์ลี Better Angels (2010)
I want to go away with you and with Charlie.ฉันต้องการหนีไปให้พ้น พร้อมกับคุณและชาร์ลี Queen Sacrifice (2010)
Serena, I would love to go away with you,เซเรน่า น่าจะเป็นคนหนีไปกับคุณ The Townie (2010)
We thought it was a cold and that it would go away with some medicine.ข้านึกว่าเป็นหวัดค่ะ กินยาหน่อยเดี๋ยวก็คงหาย Dong Yi (2010)
He asked me to go away with him.เขาชวนฉันให้ไปกับเขา Take It! (2010)
I'll go away without taking your money.ฉันจะไปโดยปราศจากเงินของเธอ Cinderella's Sister (2010)
Come on! Go away with me. Come on!ไปกับแม่เถอะน่า Friends with Benefits (2011)
Serena, I would love to go away with you,เซรีน่า ผมอยากไปกับคุณนะ The Kids Are Not All Right (2011)
They both packed bags to go away with him for the weekend.ทั้งคู่เก็บกระเป๋า เพื่อไปกับเขา ในช่วงสุดสัปดาห์ Today I Do (2011)
Maybe it's better for you to know now, before you go away with him because... he manipulated you, too.มันอาจจะดีกว่าสำหรับคุณที่รู้ตอนนี้ ก่อนที่คุณจะไปกับเขา เพราะ... Riding in Town Cars with Boys (2011)
And that doesn't go away with age.มันไม่เคยหายไป Safety Not Guaranteed (2012)
I just got sucked in, and it made me feel like... like I finally had some power, and now I-I just can't make this go away without...ผมแค่ถูกดึงเข้าไปร่วมด้วย และมันทำให้ผมรู้้สึกเหมือน มีพาวเวอร์เพิ่มขึ้น A Hot Piece of A (2012)
Go away with me, Nance?หนีไปกับฉันนะ แนนซ์ Episode #1.3 (2012)
Whether Jhilmil would stay back at Muskaan or go away with Barfi.... was a decision he left to Jhilmil.ชิลมิลจะอยู่ที่มุสกานนี้ต่อ หรือจะกลับไปกับบาร์ฟี่... เขาจะปล่อยให้เธอเลือกเอง Barfi! (2012)
Okay, I-I just wanted to go away with you.โอเค ผม.. ผมแค่ต้องการ ไปกับคุณ Cold Turkey (2013)
OK. You know all of this can go away with one fell mind wipe.โอเค คุณรู้ว่าทั้งหมดนี่จะหายไปด้วยการสะกดจิตที่ผิดพลาด Fade Into You (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top