หรือคุณหมายถึง %fitneß%?
Search result for

*fitness*

(106 entries)
(2.1431 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fitness, -fitness-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fitness[N] สมรรถภาพทางกาย, See also: ความแข็งแรงของร่างกาย, Syn. health, strength, vigour
fitness[N] ความเหมาะสม, See also: ความคู่ควร, Syn. aptness, competence

English-Thai: Nontri Dictionary
fitness(n) ความเหมาะ,ความพอดี,ความเหมาะสม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fitness for particular purposeเหมาะแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fitness valueค่าความเหมาะสม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
imputation of unfitnessการกล่าวหาว่าไม่มีความเหมาะสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unfitness, imputation ofการกล่าวหาว่าไม่มีความเหมาะสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Physical fitnessสมรรถภาพของร่างกาย [TU Subject Heading]
Physical fitness centersสถานกายบริหาร [TU Subject Heading]
Cardiovascular Fitness Testการทดสอบสมรรถภาพของระบบไหลเวียนของโลหิต [การแพทย์]
Fitnessความสมบูรณ์แข็งแรง [การแพทย์]
Motor Fitness Testการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก [การแพทย์]
Muscles, Fitness of theสมรรถภาพของกล้ามเนื้อ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
FITNESS OF PURPOSE ตรงกับจุดประสงค์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Go get a the fitness card and let the fitness instructor design an intensive training for you.ไปสมัครสมาชิกที่ฟิตเนสซะ แล้วให้เจ้าหน้าที่เค้าออกแบบโปรแกรมการฝึกให้ Beethoven Virus (2008)
Senior fitness was canceled.ฟิตเนสผู้สูงอายุ เขายกเลิกน่ะ The Gorilla Experiment (2009)
Well, I'm really into fitness, you know?ก็เอ่อ.. ผมชอบเล่นฟิตเนสมาก รู้เปล่า Alpha and Omega (2010)
There's also a bar pool, five international restaurants, a spa... a fitness center, a nightclub... and, of course, the beach and beach clubs.สระว่ายน้ำใหญ่ ภัตตาคารนานาชาติ 5 ร้าน สปา ศูนย์ฟิตเนส ไนต์คลับ และแน่นอน ชายหาดและสโมสรริมหาด Sex and the City 2 (2010)
Oh, I-I'm sorry, I was just looking for the, uh, fitness center.โอ้ ฉัน-ฉันขอโทษ ฉันกำลังมองหา ฟิตเนต เซ็นเตอร์ ฉันจะไปตามทางของฉัน Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
Only Paul Wilson trained at an mma gym, but all the other husbands worked out regularly, from the local YMCA to expensive fitness clubs.เพียง พอล วิลสันเท่านั้น ที่เคยฝึก ที่ MMA ยิม แต่สามีคนอื่นๆ ก็ฝึกตามสถานที่อื่น จากศูนย์ YMCA ทั่วไป จนกระทั่ง ฟิตเนสระดับหรู Compromising Positions (2010)
Does he look like he works out at Bally Total Fitness in Palo Alto, California?เขาดูเหมือนคนไปเล่นฟิตเนส ในแคลิฟอร์เนียเหรอ The Hangover Part II (2011)
My nephew Jin was born on a treadmill at bally total fitness.จิน หลานชายของฉันเกิดบนลู่วิ่ง ที่ Bally Total Fitness Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
She teaches a Booty Burn Ballet class, so she's mostly at the fitness center.เธอสอนคลาสออกกำลังลดบั้นท้าย เธอเลยอยู่ที่ศูนย์ฟิตเนสเป็นประจำ School of Hard Knocks (2011)
- at the fitness center. - What's going on?ที่ฟิตเนส เกิดอะไรขึ้นยะ? School of Hard Knocks (2011)
He's a bit of a fitness nut.เขามันเป็นพวกบ้าเล่นกล้ามน่ะ Thor (2011)
He was a back-up dancer in a fitness video.เขาเป็นนักเต้นใน วิดีโออกกำลังกาย An Embarrassment of Bitches (2012)
Well, someone gave him an honors patch in personal fitness.แต่ก็ยังมีคนมอบตราสมรรถภาพทางกาย Mockingbird Lane (2012)
You think he's gonna grab Freddy fitness here and throw him down and rip out his heart?คิดว่าเขาจะจับมิสเตอร์ฟิตเนสนี่ ทุ่มลงพื้น ควักหัวใจเขาออกมาได้หรือ Heartache (2012)
No judge is gonna question my fitness or ability to provide.ไม่มีผู้พิพากษาคนไหนตั้งคำถามกับความเหมาะสมของผม หรือทักษะที่มีให้ได้ Gyre, Part 1 (2012)
And I believe in fitness.และศรัทธาในการออกกำลังกาย Pain & Gain (2013)
I was never a big fitness guy.ผมไม่เคยเป็นพวกชอบฟิตเนสเลย ถึงแม้มันจะมีประโยชน์ก็เหอะ Pain & Gain (2013)
I made Senior Fitness Coordinator by Christmas.ผมถูกแต่งตั้งเป็น ผู้ประสานงานอาวุโสที่ฟิตเนส ในวันคริสมาสต์ Pain & Gain (2013)
To betray that is to betray everything I believe in regarding fitness and America.การทรยศความเชื่อมั่นนี้ คือการทรยศทุกสิ่งที่ผมศรัทธา ที่มีต่อการเพาะกล้ามและอเมริกา Pain & Gain (2013)
Because my name is Daniel Lugo, and I believe in fitness.เพราะชื่อฉันคือ แดเนียล ลูโก้ และศรัทธาในการออกกำลังกาย Pain & Gain (2013)
Now we know I have a longer stride, but I'm assuming your superior physical fitness will allow you to compensate with greater speed.ทีนี้เรารู้ว่าฉันเดินก้าวยาวกว่า แต่ด้วยร่างกายที่กำยำกว่าของนาย น่าจะช่วยชดเชยในเรื่องความเร็วได้ Conventions of Space and Time (2013)
So a regular old fitness buff, then.งั๊นก็พวกบ้าฟิตเนสธรรมดา #6 (2013)
I wonder how your YouTube viewers are going to feel when they find out their fitness guru is a junk food whore!อยากรู้จังคนที่เขาดูวิดีโอของเธอจะรู้สึกยังไง ถ้าเขารู้ว่าผู้เชี่ยวชาญการออกกำลังกายนั้นเสพติดอาหารขยะ! Blackmail Bears (2013)
And here with me today is celebrity fitness trainer Harley Pasternak.ที่อยู่กับเราตอนนี้ ครูฟิตเนสคนดัง ฮาร์ลี่ย์ พัฃาสเทร์แน็ก.. Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
Physical fitness, but then I remembered you're a tech guy.Physical fitness, but then I remembered you're a tech guy. Haunted (2015)
Piggy fitness.ห้องฟิตเนสหมู The Angry Birds Movie (2016)
Lou told me that you were a bit of action man, before. Pat? I bet you if we got you on a fitness regime.ผมเคยเจอเคสแบบคุณนะ ก็น่าจะไปออกกำลังกาย Me Before You (2016)
It was good to meet you all. And Patrick, thank you for the, um, fitness advice.แล้วก็แพทริค ขอบคุณสำหรับคำแนะนำเรื่องฟิตเนส Me Before You (2016)
Some kind of fitness empire.ธุรกิจออกกำลังอะไรนี่แหละ Legally Blonde (2001)
Fitness coach Alanอลัน.. Formula 17 (2004)
tell health and fitness they get six pages instead of eight, and i'm still not happy with european getaways.บอกส่วนของสุขภาพและการออกกำลังว่า\ ให้ลดจาก 8 เหลือ 6 หน้า และฉันยังไม่พอใจกับการเที่ยววันหยุดในยุโรป How Betty Got Her Grieve Back (2007)
Yeah! "Desperately Seeking Spawn. " Right next to terriers and iguanas and used fitness equipment.มีสิ หน้า"อยากมีลูกสุดๆ"ไง อยู่ถัดจากหน้า พวกหมากับกิ้งก่า แล้วก็เครื่องออกกำลังกายมือสอง Juno (2007)
Well, I believe fitness and exercise are just as important.คือผมเชื่อว่าการฝึกกล้ามเนื้อ หรือออกกำลัง Betty's Baby Bump (2008)
Mr. Cavenough he has the school fitness program could I sign up for it?ขอโทษนะครับ ทางโรงเรียนมีกิจกรรมออกกำลังกาย คือผมอยากสมัคร Let the Right One In (2008)
Buffalo gen's patient was 20 years old, in prime cardiac fitness.คนไข้ที่บัฟฟาโล่ เจ็น อายุแค่20 หัวใจเขาแข็งแรงมากจากการออกกำลังกาย Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
No one had outlined a physical fitness program for them, and they had no athletic equipment.Keiner hatte je ein physisches Fitnessprogramm für sie ausgearbeitet und sie hatten keinerlei Sportausrüstung. Airplane! (1980)
We have a fine gym if you care to use it Completely equippedSie können gern unseren erstklassigen Fitnessraum benutzen. Battle Creek Brawl (1980)
I own a couple of health clubs, barbells, hardware.Ich besitze Fitnessstudios, Hanteln, Geräte. The Howling (1981)
You think it's like a health club with neat uniforms or something.Du glaubst, sie ist 'ne Art Fitness Center mit chicen Uniformen. Stripes (1981)
Hey. Wait a minute.Sie sind der Typ aus dem Fitnessclub. The Final Verdict (1982)
Filip is moved to hear his future role- model resist bad boy Vorel's temptations.Der Arzt bewies seine körperliche FitnessPulnocní kolotoc (1983)
Aerobics. I teach aerobic dancing at a gym on Fifth Street.Ich unterrichte Aerobic in einem Fitnessstudio in der Fifth Street. Hearts of Steele (1983)
Hmm. Fitness with Dave, weekday mornings at 8, Channel 12.Fitness mit Dave, unter der Woche morgens um 8 Uhr im achten Programm. Magic Bus (1983)
I send you to a health farm to get yourself in shape. Instead you demolish it!Sie sollten auf der Fitnessfarm wieder fit werden und sie nicht demolieren! Never Say Never Again (1983)
Yeah. I'll go to the gym, work out or something.Ich gehe ins Fitnesscenter oder so. Two of a Kind (1983)
See, he was breathing that way they teach you in exercise class.Er atmete so, wie sie es einem in den Fitnesskursen sagen. Waiting for Godorsky (1984)
Are there any athletic clubs around there?Gibt es dort Fitnessklubs? City Heat (1984)
This ain't no health club.Das ist kein Fitnessklub. Moscow on the Hudson (1984)
- I work as an exercise instructor.- Ich bin Fitnesstrainerin. Runaway (1984)
A lot of places.In verschiedenen Fitnessstudios. Runaway (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fitnessNobody doubts his fitness for the position.
fitnessNo one doubts her fitness for the post.
fitnessShe exercises every day at a fitness club.
fitnessShort-term effects of smoking include unfitness, wheezing, a general vulnerability to illness, bad breath, bad skin and so on.
fitnessSome find it easier to grasp the short-term effects of smoking, which include unfitness, wheezing, a general vulnerability to illness (smokers take twice as many days off sick as non-smokers), bad breath, bad skin and so on.
fitnessThe physical fitness courses are required of everyone.
fitnessYou can apply for a physical fitness test regardless of your age.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมรรถภาพทางกาย[N] physical fitness, See also: physical ability/capability/efficiency, Syn. สมรรถภาพทางร่างกาย, Example: สมรรถภาพทางกายของเขาลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากเขาไม่ค่อยจะออกกำลังกายและดื่มของมึนเมามากเกินไป, Thai definition: ความสามารถทางร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟิตเนส[n.] (fitnes) EN: fitness   
สมรรถภาพทางกาย[n. exp.] (sāmatthaphāp thāng kāi) EN: physical fitness; physical ability ; physical capability ; physical efficiency   

CMU English Pronouncing Dictionary
FITNESS    F IH1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fitness    (n) (f i1 t n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsunfähigkeit {f} (wegen Krankheit)unfitness for work [Add to Longdo]
Eignungsprüfung {f}; Gesundheitstest {m}fitness test [Add to Longdo]
Erwerbsfähigkeit {f}fitness for work [Add to Longdo]
Fitness {f}fitness [Add to Longdo]
Fitnesscenter {n}fitnesscenter [Add to Longdo]
Fitnessraum {m} | Fitnessräume {pl}fitness room | fitness rooms [Add to Longdo]
Fitnessstudio {n}fitness studio [Add to Longdo]
Kampffähigkeit {f}fitness to fight [Add to Longdo]
Konditionstraining {n}fitness training [Add to Longdo]
Tauglichkeit {f}fitness [Add to Longdo]
Tropentauglichkeit {f}fitness for travel in the tropics; fitness for service in the tropics [Add to Longdo]
Untauglichkeit {f}unfitness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスレチッククラブ[, asurechikkukurabu] (n) athletic club; fitness club; gym; sports club [Add to Longdo]
エアロビックフィットネス[, earobikkufittonesu] (n) aerobic fitness [Add to Longdo]
フィジカルフィットネス[, fijikarufittonesu] (n) physical fitness [Add to Longdo]
フィットネス[, fittonesu] (n) fitness; (P) [Add to Longdo]
フィットネスクラブ[, fittonesukurabu] (n) fitness club; health spa [Add to Longdo]
フィットネスシューズ[, fittonesushu-zu] (n) fitness shoes [Add to Longdo]
使用性試験[しようせいしけん, shiyouseishiken] (n) {comp} usability test; fitness-for-use test [Add to Longdo]
相応[そうおう, souou] (adj-na,n,adj-no) suitability; fitness; (P) [Add to Longdo]
適合性[てきごうせい, tekigousei] (n) compatibility; conformance; fitness; adaptability [Add to Longdo]
適否[てきひ, tekihi] (n) propriety; fitness; aptitude [Add to Longdo]
不適[ふてき, futeki] (adj-na,n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety [Add to Longdo]
不適格[ふてきかく;ふてっかく, futekikaku ; futekkaku] (n) disqualification; unfitness; noncompliance [Add to Longdo]
不適当[ふてきとう, futekitou] (adj-na,n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety; (P) [Add to Longdo]
不適任[ふてきにん, futekinin] (adj-na,n) unfitness; incompetency [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
健身[jiàn shēn, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄣ, ] physical exercise; gymnastics for fitness [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
使用性試験[しようせいしけん, shiyouseishiken] usability test, fitness-for-use test [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fitness \Fit"ness\, n.
   The state or quality of being fit; as, the fitness of
   measures or laws; a person's fitness for office.
   [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Fitness [fitnɛs] (n) , s.(f )
   fitness
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top