ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*finned*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: finned, -finned-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plate-finned coilคอยล์ครีบแผ่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
finned coilคอยล์มีครีบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
finned tubeท่อมีครีบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
integral-finned coilคอยล์มีครีบในตัว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลมาหัวกลม[lōmā hūa klom] (n, exp) EN: Short-finned Pilot Whale

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geripptfinned [Add to Longdo]
Flosse {f}; Finne {f} [zool.] | Flossen {pl}; Finnen {pl} | mit Flossenfin | fins | finned [Add to Longdo]
Grüner Fransenlipper {m} (Epalzeorhynchus frenatus) [zool.]red finned shark [Add to Longdo]
Grüne Schmerle {f} (Botia modesta) [zool.]orange finned loach [Add to Longdo]
Gewöhnlicher Grindwal {m}; Schwarzwal {m}; Langflossen-Grindwal {m} [zool.]long-finned pilot whale; Atlantic pilot whale; Caaing whale; pothead; blackfish (Globicephala melas) [Add to Longdo]
Indischer Grindwal {m}; Schwarzwal {m}; Kurzflossengrindwal {m} [zool.]short-finned pilot whale; shortfin pilot whale; pothead whale; pacific pilot whale (Globicephala macrorhynchus) [Add to Longdo]
Pazifischer Weissstreifendelfin {m} [zool.]Pacific white-sided dolphin; white-striped dolphin; lag; hookfin porpoise; hook-finned porpoise (Lagenorhynchus obliquidens) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インディアンヴァガボンドバタフライフィッシュ;インドフウライ;クロフウライチョウチョウウオ[indeianvagabondobatafuraifisshu ; indofuurai ; kurofuuraichouchouuo] (n) Indian vagabond butterflyfish (Chaetodon decussatus); blackened butterflyfish; black-finned vagabond [Add to Longdo]
ベニオチョウチョウウオ[beniochouchouuo] (n) atoll butterflyfish (Chaetodon mertensii); Merten's butterflyfish; keel-finned butterfly-fish; orangebar butterflyfish [Add to Longdo]
ワニトカゲギス目;鰐蜥蜴鱚目[ワニトカゲギスもく(ワニトカゲギス目);わにとかげぎすもく(鰐蜥蜴鱚目), wanitokagegisu moku ( wanitokagegisu me ); wanitokagegisumoku ( wani tokage kisu me] (n) Stomiiformes (order of deep-sea ray-finned fishes) [Add to Longdo]
小鰭巨頭[こびれごんどう;コビレゴンドウ, kobiregondou ; kobiregondou] (n) (uk) short-finned pilot whale (Globicephala macrorhyncus) [Add to Longdo]
条鰭綱[じょうきこう, joukikou] (n) Actinopterygii (class of the ray-finned fishes comprising nearly 95% of the 25,000 species of fish) [Add to Longdo]
真巨頭[まごんどう;マゴンドウ, magondou ; magondou] (n) (uk) short-finned pilot whale (Globicephala macrorhynchus) [Add to Longdo]
鰭長巨頭[ひれながごんどう;ヒレナガゴンドウ, hirenagagondou ; hirenagagondou] (n) (uk) long-finned pilot whale (Globicephala melas) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fin \Fin\ (f[i^]n), v. t. [imp. & p. p. {Finned}; p. pr. & vb.
   n. {Finning}.] [Cf. {Fin} of a fish.]
   To carve or cut up, as a chub.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finned \Finned\, a.
   Having a fin, or fins, or anything resembling a fin.
   --Mortimer.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top