ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*enlistment*

EH0 N L IH1 S T M AH0 N T   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: enlistment, -enlistment-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enlistment[N] การเข้าเป็นทหาร, See also: การสมัครเป็นทหาร, Syn. conscription, levy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enlistmentn. การเข้าเกณฑ์ทหาร,การสมัครเป็นทหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
enlistment(n) การเข้าร่วม,ความร่วมมือ,การเข้าเกณฑ์ทหาร,การสมัครเป็นทหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enlistmentการสมัครเข้าเป็นทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enlistmentการสมัครเข้าเป็นทหาร [ดู recruitment ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recruiting and enlistmentการสรรหาและการเกณฑ์ทหาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well not to enlistmentดีนะ ที่ไม่ใช่ก่อนเกณฑ์ทหารอ่ะ Sex Is Zero (2002)
I just wanna push back the enlistment dateไม่น่าเป็นไปได้ ผมต้องการเลื่อนเวลา เข้าสมัครเป็นทหารเกณฑ์ครับ Spygirl (2004)
Well,I see your enlistment's up in six months.คุณได้ทำแล้ว จอห์น Iwo Jima (2010)
Your enlistment runs out in...คุณคงมีเวลาไม่มาก Iwo Jima (2010)
My enlistment's up in July.ผมจะต้องปลดประจำการในเดือนกรกฎาคม Iwo Jima (2010)
DOD's offering a very generous reenlistment package, plus a promotion, that could pull his family out of the shitter.หน่วยงานมีแผนที่จะให้เค้ากลับเข้ามาประจำการ พร้อมทั้งเลื่อนขั้นด้วย มันน่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับปัญหาการเงินที่พวกเค้ามีอยู่นะ Grace (2011)
A few months into his enlistment,2-3 เดือนหลังจากเข้าเป็นทหาร Mea Makamae (2011)
You know it`s illegal to lie on the enlistment form.นายก็รูัว่ามันผิดกฎหมาย /Nที่โกหกข้อมูลสมัครเกณฑ์ทหาร Captain America: The First Avenger (2011)
The enlistment lines have been around the block since your picture hit the newsstands.ที่วางขายไปทุกหัวมุมถนน รูปนายลงทุกแผงหนังสิอพิมพ์ Captain America: The First Avenger (2011)
Denied enlistment due to poor hearth,ทหารปฏิเสธเนื่องจากครอบครัวยากจน Captain America: The Winter Soldier (2014)
They made sure that you didn't get pregnant during your enlistment.พวกเขาคอยระวังไม่ให้นายท้อง ตอนอยู่ในช่วงฝึกงาน Predestination (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเกณฑ์[N] enlistment, See also: enrollment, Example: การเกณฑ์ทหารมีเป็นประจำทุกปี

CMU English Pronouncing Dictionary
ENLISTMENT EH0 N L IH1 S T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enlistment (n) ˈɪnlˈɪstmənt (i1 n l i1 s t m @ n t)
enlistments (n) ˈɪnlˈɪstmənts (i1 n l i1 s t m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hinzuziehung {f} | Hinzuziehungen {pl}enlistment | enlistments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
再服役[さいふくえき, saifukueki] (n) re-enlistment; second imprisonment [Add to Longdo]
召募[しょうぼ, shoubo] (n,vs) levy; enlistment [Add to Longdo]
徴兵[ちょうへい, chouhei] (n,vs) conscription; recruitment; enlistment; (P) [Add to Longdo]
徴募[ちょうぼ, choubo] (n,vs) enlistment; recruitment [Add to Longdo]
入営[にゅうえい, nyuuei] (n,vs) entering the barracks; enlistment [Add to Longdo]
入隊[にゅうたい, nyuutai] (n,vs) enlistment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enlistment \En*list"ment\, n.
   1. The act or enlisting, or the state of being enlisted;
    voluntary enrollment to serve as a soldier or a sailor.
    [1913 Webster]
 
   2. The writing by which an enlisted man is bound.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top