ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*casement*

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: casement, -casement-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
casement[N] หน้าต่างบานพับ, Syn. casement window, movable pane

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
casement clothn. ผ้าม่านหน้าต่างชนิดบาง
encasementn. การหุ้มห่อด้วยถุงหุ้ม,ถุงหุ้ม,สิ่งที่หุ้มห่อ., Syn. incasement

English-Thai: Nontri Dictionary
casement(n) หน้าต่าง,ป้อมปืน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd like to see you try to stop it, Casement.Versuchen Sie, es zu unterbinden, CasementHell on Wheels (2005)
Tell me, Casement.Sagen Sie mir, CasementHell on Wheels (2005)
I'm just expecting some news of Mr Radulovitz and Mrs Casement. I'm very optimistic.Ich erwarte Informationen zu Mr. Radulovitz und Mrs. CasementStill Life (2013)
Casement and the German guns captured and now this.Sie haben Casement und die deutschen Waffen. Und nun das. To Arms (2016)
Because of this German guns and Casement business, I've had to stay behind.Ich musste hier bleiben wegen der Sache mit den deutschen Waffen und CasementTo Arms (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลอก[N] sheath, See also: ferrule, cover, encasement, case, Syn. ฝัก, ซอง, Thai definition: เครื่องที่ทำสำหรับสวมสิ่งของต่างๆ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
casement (n) kˈɛɪsmənt (k ei1 s m @ n t)
casements (n) kˈɛɪsmənts (k ei1 s m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
窗子[chuāng zǐ, ㄔㄨㄤ ㄗˇ, ] casement; window, #18,740 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fensterflügel {m} | Fensterflügel {pl}casement | casements [Add to Longdo]
Flügelfenster {n}casement window [Add to Longdo]
Umhüllung {f} | Umhüllungen {pl}encasement | encasements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
観音開き[かんのんびらき, kannonbiraki] (n) (1) double doors opening from the centre; (adj-no) (2) double-opening from the centre (e.g. doors, casement windows, etc.); (n) (3) method of filleting fish, chicken, etc. with a central cut and peeling back the flesh [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Casement \Case"ment\, n. [Shortened fr. encasement. See {Incase
   1st Case}, and cf. {Incasement}.] (Arch.)
   A window sash opening on hinges affixed to the upright side
   of the frame into which it is fitted. (Poetically) A window.
   [1913 Webster]
 
      A casement of the great chamber window. --Shak.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top