ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*aufhören*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aufhören, -aufhören-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stop!Aufhören! Swamp Water (1941)
Stop it!Aufhören! The French Connection (1971)
Stop that!Aufhören! The Twelve Tasks of Asterix (1976)
Stop it!Aufhören! Lupin III: The Castle of Cagliostro (1979)
Time's up!Aufhören! Riki-Oh: The Story of Ricky (1991)
Stop!Aufhören! Indictment: The McMartin Trial (1995)
Stop!Aufhören! Triangle (1998)
N-No!Nein! Aufhören! Sin (1998)
Stop.Aufhören! A Man Apart (2003)
Stop this!Aufhören! Day 5: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2006)
-Stop it!- Aufhören! Paprika (2006)
Stop!- Aufhören! Monkey in a Box (2013)
Stop.Aufhören. Boy Parts (2013)
Stop.Aufhören. The Amazing Spider-Man 2 (2014)
Stop it!Aufhören! Thank You (2014)
Stop.Aufhören! The Things We Left Behind (2014)
Stop!Aufhören! Wentworth Prison (2015)
Stop!Aufhören! eps1.7_wh1ter0se.m4v (2015)
Ow! Stop!- Aufhören! Neighbors 2: Sorority Rising (2016)
Stop.Aufhören. A Fall from Grace (2016)
Stop.- Aufhören! Camelot/3000 (2017)
Stop it!Aufhören! La familia (2017)
Stop it!Aufhören! Tikhiy Don (1957)
Stop it!Aufhören! Tikhiy Don (1957)
Stop it!Aufhören! Tikhiy Don II (1958)
Stop it!Aufhören! Tikhiy Don II (1958)
Stop!Aufhören! The Night Heaven Fell (1958)
Let's stop this nonsense.Wir wollen mit diesem Unsinn aufhören. Fiend Without a Face (1958)
Well, Mr. Wescott, you can stop looking right now, because that isn't true.Mr. Wescott, Sie können sofort mit der Suche aufhören, denn das ist nicht wahr. Post Mortem (1958)
Then you can halt your persecution, Mr Vergerus.Dann können Sie mit Ihrer Verfolgung aufhören. The Magician (1958)
Stop it!Aufhören! Bell Book and Candle (1958)
- Why are you still harping on this?- Du kannst nicht damit aufhören, was? The H-Man (1958)
We've got to stop being a baby-sitting service and start being a police department.Wir sollten aufhören, den Babysitter zu spielen, und anfangen, uns wie Polizisten zu verhalten. The Blob (1958)
Will you stop it?Würdest du aufhören? The Buccaneer (1958)
I'm warning you, Trixie.Heisse sie doch damit aufhören! Cat on a Hot Tin Roof (1958)
I'm warning you, Trixie. Gooper!Heisse sie doch damit aufhören! Cat on a Hot Tin Roof (1958)
- I told you, quit this bull!- Sollst mit dem Mist aufhören! Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Now we can quit lying and get to business.Jetzt können wir aufhören zu lügen und zum Geschäft kommen. Cowboy (1958)
Why don't you cut it out?Kannst du damit nicht aufhören? The Defiant Ones (1958)
Stop it.Aufhören. The Law and Jake Wade (1958)
Stop it now.Aufhören. The Left Handed Gun (1958)
Stop!Aufhören! Man of the West (1958)
"God help me to have the cramp go, " he thought."Herrgott, lass den Krampf aufhören", dachte er. The Old Man and the Sea (1958)
I can't stop thinking of Berger and the others on the space station.Ich kann nicht aufhören, an die Besatzung der Weltraumstation zu denken. Queen of Outer Space (1958)
Cut it now or I'll break a chair over both your heads.Aufhören, oder ich knall euch einen Stuhl über den Kopf! The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
- An iron brain too!- Aufhören! Big Deal on Madonna Street (1958)
You'll only be quitting for a few years...Du wirst nur für ein paar Jahre aufhören Teacher's Pet (1958)
Would you ask him to please quit yakking while Francie's on?- Er soll bitte aufhören zu quasseln. Thunder Road (1958)
Why don't I quit breathing'?Dann könnte ich auch aufhören zu atmen. Thunder Road (1958)
You should lay off those candy bars.Du solltest aufhören, Schokoriegel zu essen. Touch of Evil (1958)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anhalten; halten; aufhören | anhaltend; haltend; aufhörend | angehalten; gehalten; aufgehört | hält an; hält; hört auf | hielt an; hielt; hörte aufto stop | stopping | stopped | stops | stopped [Add to Longdo]
aufgeben; aufhörento quit { quitted, quit; quitted, quit } [Add to Longdo]
aufhörento break off [Add to Longdo]
aufhörento leave { left; left } [Add to Longdo]
aufhören; enden; beenden | aufhörend; endend; beendend | aufgehört; geendet; beendet | hört auf; endetto cease | ceasing | ceased | ceases [Add to Longdo]
ablassen (von); aufhören (mit) | ich/er/sie ließ ab; ich/er/sie hörte aufto cease (from) | I/he/she ceased [Add to Longdo]
aufhörento stop [Add to Longdo]
ruckartig aufhören; jäh aufhörento stop dead [Add to Longdo]
schließen; enden; aufhören (mit) | schließendto conclude (with) | concluding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  aufhören /aufhøːrən/
   to break off; to cease; to stop; to leave {left, left}

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top