ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ambulatory*

AE1 M B Y AH0 L AH0 T AO2 R IY0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ambulatory, -ambulatory-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambulatory[ADJ] เกี่ยวกับการเดิน, Syn. walking
ambulatory[ADJ] ที่เคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปที่หนึ่ง, Syn. movable
ambulatory[ADJ] ที่สามารถเดินได้, Syn. able to walk
ambulatory[N] สถานที่ที่ทำไว้สำหรับการเดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambulatory(แอมบิวละโท' รี) adj. เกี่ยวกับการเดิน, เหมาะสำหรับเดิน, เดินไปมา, แข็งแรงพอที่จะเดินได้แล้ว (ลงจากเตียง) , เปลี่ยนแปลงได้. -n. ระเบียง, ที่เดินเล่นที่มีหลังคา, Syn. walking)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patient, ambulatoryคนไข้เดินได้, คนไข้ไปกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ambulatoryอาจยกเลิกเพิกถอนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ambulatory patientคนไข้เดินได้, คนไข้ไปกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ambulatory careการพยาบาลผู้ป่วยนอกสถานที่ [TU Subject Heading]
Ambulatory surgical proceduresศัลยกรรมผู้ป่วยนอก [TU Subject Heading]
Peritoneal dialysis, Continuous ambulatoryไดอะลัยซิสเยื่อบุช่องท้องแบบถาวร [TU Subject Heading]
Ambulatory Careการพยาบาลเคลื่อนที่, การดูแลผู้ป่วยนอก [การแพทย์]
Ambulatory Care Serviceหน่วยบริการผู้ป่วยนอก [การแพทย์]
Ambulatory Periodระยะเวลาของความสามารถที่ผู้ป่วยจะเดินได้, ระยะเวลาที่ผู้ป่วยจะเดินได้ [การแพทย์]
Ambulatory Unitหน่วยผู้ป่วยนอก [การแพทย์]
Blood Pressure Monitoring, Ambulatoryการวัดความดันเลือดโดยเครื่องวัดติดตัวผู้ป่วย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's my recommendation that he remain ambulatory.แม่แนะนำให้เขา ได้หัดเดินบ้าง White to Play (2009)
She wasn't ambulatory.เธอเดินไม่ได้ The Waking Dead (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
AMBULATORY    AE1 M B Y AH0 L AH0 T AO2 R IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arkade {f}; Wandelgang {m} | Arkaden {pl}; Wandelgänge {pl}ambulatory | ambulatories [Add to Longdo]
bereisendperambulatory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
中売り[なかうり, nakauri] (n) ambulatory vending of snacks in a theater or stadium (theatre) [Add to Longdo]
歩脚[ほきゃく, hokyaku] (n) walking leg (esp. of an arthropod); ambulatory leg [Add to Longdo]
夜鷹蕎麦[よたかそば, yotakasoba] (n) ambulatory evening vendor of noodles (or the noodles themselves) [Add to Longdo]
夜鳴き蕎麦[よなきそば, yonakisoba] (n) ambulatory evening vendor of noodles (or the noodles themselves) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ambulatory \Am"bu*la*to*ry\, a. [L. ambulatorius.]
   1. Of or pertaining to walking; having the faculty of
    walking; formed or fitted for walking; as, an ambulatory
    animal.
    [1913 Webster]
 
   2. Accustomed to move from place to place; not stationary;
    movable; as, an ambulatory court, which exercises its
    jurisdiction in different places.
    [1913 Webster]
 
       The priesthood . . . before was very ambulatory, and
       dispersed into all families.     --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. Pertaining to a walk. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The princess of whom his majesty had an ambulatory
       view in his travels.         --Sir H.
                          Wotton.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) Not yet fixed legally, or settled past alteration;
    alterable; as, the dispositions of a will are ambulatory
    until the death of the testator.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ambulatory \Am"bu*la*to*ry\, n.; pl. {Ambulatories}. [Cf. LL.
   ambulatorium.] (Arch.)
   A place to walk in, whether in the open air, as the gallery
   of a cloister, or within a building.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top