ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*agouti*

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: agouti, -agouti-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agouti(อะกู' ที) n., (pl. -tis, -ties) หนูเข็มซึ่งคล้ายกระต่าย, หนังหนูบางชนิด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agoutiแบบอะกัวติ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระจง[n.] (krajong) EN: mouse deer ; chevrotain   FR: chevrotain [m] ; agouti [m]
สาคู[n.] (sākhū) EN: sago ; sago palm   FR: sagoutier [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグーチ[, agu-chi] (n) Brazilian agouti (Dasyprocta leporina) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agouti \A*gou"ti\, Agouty \A*gou"ty\ ([.a]*g[=oo]"t[i^]), n. [F.
   agouti, acouti, Sp. aguti, fr. native name.] (Zool.)
   1. A rodent of the genus {Dasyprocta}, about the size of a
    rabbit, peculiar to South America and the West Indies. The
    most common species is the {Dasyprocta agouti}.
    [1913 Webster]
 
   2. the color of the agouti[1], a grayish-brown of grizzled
    texture; -- used especially to describe the color of the
    fur of a strain of mice. Also used attributively.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top