ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*酸っぱい*

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 酸っぱい, -酸っぱい-
Japanese-English: EDICT Dictionary
酸っぱい;甘ずっぱい[あまずっぱい, amazuppai] (adj-i) sweet and sour; bittersweet [Add to Longdo]
酸っぱい[すっぱい, suppai] (adj-i) sour; acid; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This juice tastes sour.このジュースは酸っぱい
These grapes are so sour that I can't eat them.このブドウはとても酸っぱいので食べられない。
This milk tastes rather sour.このミルクは少々酸っぱい味がする。
This drink tastes sour.この飲み物は酸っぱい味がする。
Those grapes look sweet, but in fact they're sour.そのブドウは甘そうに見えますが、実際は酸っぱいのです。
The milk tastes sour.その牛乳は酸っぱい味がする。
Lemon is sour.レモンは酸っぱい
Bad milk tastes sour.腐った牛乳は酸っぱい

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Easy. Sour apple.[JA] 簡単、酸っぱいリンゴ Some Friggin' Fat Dude (2015)
Well, just stick to soda pop there, bud.[JA] ちょっと酸っぱいかな TS-19 (2010)
A little sour, but it wont kill ya.[JA] ちと酸っぱいが 死ぬわけじゃない Stake Land (2010)
I have a jug of sour goat's milk stronger than any of that grape water you southern twats like sucking on.[JA] 酸っぱいヤギの乳がある 南部人が好きな ぶどう水よりも強烈だぞ Battle of the Bastards (2016)
You said that King's Landing smelled of horse dung and sour milk.[JA] キングズランディングは 馬糞と酸っぱいミルクの臭がするって High Sparrow (2015)
Hot and cold sweet and sour chewy and melt-in-your-mouth bad![JA] 温かい物、冷たい物... ...甘いの、酸っぱいの... ...歯応えのある物に口の中で溶ける物だ! Brainstorm (1983)
The bitter turned sour, the sour turned sweet, the sweet turned savoury...[JA] 苦い人は酸っぱくなった 酸っぱい甘くなった 甘いものは風味豊かになった... The Handmaiden (2016)
Yeah. Flowers. (LAUGHTER)[JA] 酸っぱい花だ コエンドロの実? American Hustle (2013)
Sweet and sour. Smell her nails.[JA] - 甘酸っぱい American Hustle (2013)
Those heart fluttering moments of Terrace House,[JA] テラスハウスの 甘酸っぱい感じとかさ Natsumi & Fuyumi (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top