ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*前提条件*

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 前提条件, -前提条件-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前提条件[qián tí tiáo jiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧˊ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] pre-conditions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
前提条件[ぜんていじょうけん, zenteijouken] (n) precondition; prerequisite [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was on the condition that Swartz plead guilty to a felony.[CN] 协议的前提条件是斯沃茨得承认犯有重罪 {\fnTahoma\fs14\1cH3CF1F3}It was on the condition that Swartz plead guilty to a felony. The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz (2014)
Am I right?[CN] 这下你倒是向我证明了 And this was your shot to prove to me that 告诉了你前提条件 that fundamental fact was sinking in, 而你选错了 and you failed. The Cell (2016)
I thought South Korea liked to hold conversations.[CN] 为了离散家属重聚的开展 共和国提出的前提条件 Episode #1.14 (2016)
It's a deal-breaker.[CN] - 这是前提条件 The Line (2014)
At this point, it is basically a culinary prerequisite to be on that show.[CN] 他是《高厨》第六季的冠军 这年代 要证明自己的烹饪水平 上这节目就是前提条件 Betrayal (2013)
It is a step, a prerequisite. We have to do something. -and then...[JA] 1段階です 前提条件です 1つずつしていくのです Live by Night (2016)
Your grandmother can come and play in the church.[JA] -分かってる 前提条件だった 君のおばあさんも教会で するゲームがあるじゃないか Live by Night (2016)
If they share it, the deal is off.[CN] 我们告诉他们这是前提条件 Chapter 52 (2016)
when the accused benefits from the death.[CN] 也就是本案中的这种证据 前提条件是 嫌疑人能从 去世一事中获得利益 Hybristophilia (2010)
Gazelles are born to run and even young calves easily outpace the flames, if they can avoid being trampled.[CN] 瞪羚是天生的跑步能手, 即使是小瞪羚,奔跑速度也快过火势蔓延的速度 前提条件是它们没有被困住 Great Plains (2006)
The rest of Europe has agreed to a bailout, but only if Cyprus raids people's bank accounts for quick hard cash.[CN] 欧洲其他国家同意对其进行援助, 前提条件是塞浦路斯对银行账户进行销账以获得现金流。 The Rise and Rise of Bitcoin (2014)
GEAC Remove from premises. Pursue second mark.[CN] 去除前提条件寻找第二标记 The Power of Few (2013)
I mean, that is, if it works for you two.[CN] 但前提条件是你俩合得来 Two Courts (2011)
But it is on the condition that you do not speak or teach the name of Jesus of Nazareth.[CN] 但是有前提条件的 But it is on the condition 你们不可奉拿撒勒人耶稣的名 that you do not speak or teach the name 讲论 教训人 of Jesus of Nazareth. The Wrath (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
前提条件[ぜんていじょうけん, zenteijouken] prerequisite, precondition [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top