ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*侷*

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -侷-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[侷, jú, ㄐㄩˊ] narrow, cramped, confined
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  局 (jú ㄐㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] person

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄐㄩˊ, / ] narrow, #599 [Add to Longdo]
局限[jú xiàn, ㄐㄩˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] limit, #8,237 [Add to Longdo]
局麻药[jú má yào, ㄐㄩˊ ㄇㄚˊ ㄧㄠˋ, / ] local anesthetic [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He is just standing there and looks around. But when he feels that he's being watched, he feels caught.[CN] 要是他發覺被人注意,會顯得促不安 Learning to Lie (2003)
We are not landlocked![CN] 我們不是被陸地所限的人」 我跟你說。 Waking Life (2001)
The young would have to be tested, even sacrificed... inside harsh environments... where their brain activity could be studied.[CN] 年輕人得受到測試、甚至犧牲生命 限在嚴苛的環境內 他們的腦部活動才能接受研究 The Maze Runner (2014)
In the time it took Miss Honey to get very very nervous,[CN] 这肯定会让哈妮老师非常非常促不安 Matilda (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top