ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ぞえ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ぞえ, -ぞえ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
数える[かぞえる, kazoeru] (vt) นับจำนวน
数え年[かぞえどし, kazoedoshi] การนับอายุแบบจีน กล่าวคือ ตอนเกิดมาถือว่าเป็นหนึ่งขวบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
お力添え[おちからぞえ, ochikarazoe] (n) ช่วยเหลือ, ค้ำจุน, ให้ความร่วมมือ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
数える[かぞえる, kazoeru] TH: นับ  EN: to count

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぞい;ぞえ;ぜえ[zoi ; zoe ; zee] (prt) (arch) (at sentence-end) indicates mild emphasis [Add to Longdo]
花嫁介添人[はなよめかいぞえにん, hanayomekaizoenin] (n) bridesmaid [Add to Longdo]
介添え[かいぞえ, kaizoe] (n, vs) helper; assistant; second [Add to Longdo]
介添人;介添え人[かいぞえにん, kaizoenin] (n) best man; groomsman; bridesmaid [Add to Longdo]
巻き添え(P);巻添え(P)[まきぞえ, makizoe] (n) getting involved (entangled) in; getting mixed up in; involvement; by-blow; (P) [Add to Longdo]
口添え[くちぞえ, kuchizoe] (n, vs) recommendation; putting in a good word for someone [Add to Longdo]
差し添え[さしぞえ, sashizoe] (n) short sword [Add to Longdo]
指折り数える[ゆびおりかぞえる, yubiorikazoeru] (v1) to count on one's fingers [Add to Longdo]
死んだ子の年を数える[しんだこのとしをかぞえる, shindakonotoshiwokazoeru] (exp) (id) It is no use crying over spilt milk [Add to Longdo]
心添え[こころぞえ, kokorozoe] (n) advice; suggestion [Add to Longdo]
数え[かぞえ, kazoe] (n) (abbr) (See 数え年・かぞえどし) old manner of reckoning one's age, newborns being considered a year old, with everyone adding one year to their age at New Year's [Add to Longdo]
数える(P);算える[かぞえる, kazoeru] (v1, vt) to count; to enumerate; (P) [Add to Longdo]
数え違える[かぞえちがえる, kazoechigaeru] (v1) to miscount; to count wrongly (e.g. pages) [Add to Longdo]
数え歌[かぞえうた, kazoeuta] (n) (1) counting song; (2) (See 六義・2) enumerative form (of waka) [Add to Longdo]
数え込む[かぞえこむ, kazoekomu] (v5m) to number among [Add to Longdo]
数え上げる[かぞえあげる, kazoeageru] (v1, vt) to count up; to enumerate [Add to Longdo]
数え切れない[かぞえきれない, kazoekirenai] (adj-i) countless; incalculable [Add to Longdo]
数え直す;数えなおす[かぞえなおす, kazoenaosu] (v5s) to count again [Add to Longdo]
数え年[かぞえどし, kazoedoshi] (n) old manner of reckoning one's age, newborns being considered a year old, with everyone adding one year to their age at New Year's [Add to Longdo]
数え方[かぞえかた, kazoekata] (n) counting system; way (manner) of counting [Add to Longdo]
数え立てる[かぞえたてる, kazoetateru] (v1, vt) to enumerate; to count up [Add to Longdo]
鼻毛を数える[はなげをかぞえる, hanagewokazoeru] (exp, v1) (See 鼻毛を読む) to lead (a man) around by the nose [Add to Longdo]
力添え[ちからぞえ, chikarazoe] (n, vs) help; assistance; service; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Mrs. Jones counts sheep every night to go to sleep.ジョーンズさんは、眠れるように毎晩ひつじの数をかぞえているんだ。
My son can count up to a hundred now.内の息子は100迄かぞえられる。
When angry, count to ten.腹が立つときは、10までかぞえなさい。
Don't forget to count how many people attend.忘れずに出席者の員数をかぞえなさい。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How hard is it to fucking count?[JP] 数もかぞえられないのかよ I Wasn't Ready (2013)
She was just collateral damage?[JP] 巻きぞえになっただけか? The Source in the Sludge (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
数える[かぞえる, kazoeru] to count, to enumerate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
力添え[ちからぞえ, chikarazoe] -Hilfe, Beistand [Add to Longdo]
数える[かぞえる, kazoeru] zaehlen [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top