Search result for

*เจ้าหน้าที่ตำรวจ*

(66 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เจ้าหน้าที่ตำรวจ, -เจ้าหน้าที่ตำรวจ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าหน้าที่ตำรวจ[N] policeman, See also: police officer, gendarme, Syn. ตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, Ant. ผู้ร้าย, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รถวิทยุน. รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารที่ติดตั้งวิทยุ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารหรือรายงานให้ศูนย์บัญชาการทราบเป็นระยะ ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
police obstructionการขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstructing a police officerการขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constableเจ้าหน้าที่ตำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[Soon after the robbery Scotland Yard underwent] [a major purge of corrupt police officers]ไม่นานหลังจากการปล้น กองตำรวจสันนิบาลได้ทำการ กวาดล้างเจ้าหน้าที่ตำรวจคดโกงครั้งใหญ่ The Bank Job (2008)
POLICEMAN; lincoln Heights Division;เจ้าหน้าที่ตำรวจลินคอล์น ไฮด์ครับ Changeling (2008)
This is the police!นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจ Changeling (2008)
Don't you know assaulting a cop is against the Iaw?ไม่รู้หรือไงว่าการดูหมิ่นเจ้าหน้าที่ตำรวจมันผิดกฏหมายน่ะ Changeling (2008)
I mean, who are you gonna believe, some crazy woman trying to destroy the integrity of the force, or a police officer?ฉันหมายความว่า คุณจะเชื่อใครล่ะ ระหว่างผู้หญิงบ้าที่พยายามทำลายภาพพจน์ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ Changeling (2008)
General Zavala, Panamanian National Police.ผม ซาวาลา เจ้าหน้าที่ตำรวจสากลแห่งปานามา Boxed In (2008)
Why not? For you, mom.การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องอาชญากรรม เป็นเรื่องที่อันตรายมาก Trust Me (2009)
Once you call, the people who show up will be with the Office of Medical Investigations.หลังจากที่นายโทรไปแจ้ง คนที่โผล่หัวมาห็คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ การตรวจสอบทางการแพทย์ ABQ (2009)
Police officers may arrive, they may not.เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะเดินทางมาถึง พวกเขาอาจจะไม่ ขึ้นอยู่กับว่าในตอนเช้า ตำรวจจะงานยุ่งมากแค่ไหน ABQ (2009)
Are you a police officer?คุณใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจไหม Better Call Saul (2009)
This is where the police found the Pontiac Killer's victims.นี่คืนที่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจพบเหยื่อของ Pontiac Killer The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Got Charming PD on the payroll.เจ้าหน้าที่ตำรวจชาร์มมิ่งที่รับเงินสินบน The Culling (2009)
Our guy in PD saw Stahl meet with him at the safe house.เจ้าหน้าที่ตำรวจของเราเห็นสตาห์ล อยู่กับเขาในเชฟเฮาส์ The Culling (2009)
Maybe we should wait for Galt P.D., file some assault charges.บางที่พวกเราควรรอเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงก่อน ข้อหาข่มขืน The Culling (2009)
SAMCRO has the cops on payroll, this town in its pocket.SAMCRO จ่ายสินบน ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองนี้ The Culling (2009)
What happened to the other cops?เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคนอื่น The Culling (2009)
You and PD keep whacking the mole-- we keep popping up someplace else.เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยความลับให้คนขายชาติ... - พวกเราไปทำที่อื่นก็ได้ว่ะ Fa Guan (2009)
I'll put three bullets in your neck-- compliments of Charming PD.ฉันจะฝังลูกกระสุนปืน ใส่ลำคอนายสามนัด... เป็นคำสั่งโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชาร์มมิ่ง Fa Guan (2009)
- It wasn't PD.มันไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจ Fa Guan (2009)
Germanนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะ ทางเรามีเรื่องอยากคุยกับคุณหน่อย The Human Centipede (First Sequence) (2009)
Germanนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจ The Human Centipede (First Sequence) (2009)
Radio waves would also explain the eyewitness reports of flashing lights at the train station before the officer exploded.คลื่นวิทยุคงจะอธิบายได้ ตามรายงานของพยาน ว่าเห็นแสงสว่างวูบวาบ ที่สถานีรถไฟ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจระเบิด Fracture (2009)
Okay,as a police officer,Ms.Duquesne is trained to react to a perceived threat.โอเค ในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจ คุณดูเควนท์ถูกฝึกมาให้ตอบโต้เมื่อโดนจู่โจม Bolt Action (2009)
So you maintain that you were not involved in any criminal wrongdoing or violation of agency policy whatsoever?คุณยังยืนยันว่าคุณไม่มีส่วนรู้เห็นใด ๆ กับการกระทำผิด หรือใช้ความรุนแรงกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใด? Bolt Action (2009)
The masked vigilante known as Rorschach has assaulted a police officer in the early-morning hours.ชายสวมหน้ากากนามรอร์แชค... ได้ทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อตอนเช้ามืด Watchmen (2009)
My son's a police officer, you fucking faggots!ลูกฉันเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ แกมันไม่มีน้ำยา! Watchmen (2009)
Hold on, officers. Calm down, captain.หยุด นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ใจเย็นครับ ร้อยเอก Brothers (2009)
I'm Agent Salinger with Interpol. We're assisting in this manhunt.ผมเจ้าหน้าที่ตำรวจสากล ซาลิงเจอร์ เรากำลังตามล่าตัวฆาตกร The International (2009)
Police officers, Rachel.เจ้าหน้าที่ตำรวจน่ะครับ ราเชล Shutter Island (2010)
I am a federal Marshal ...ผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ Shutter Island (2010)
Police officer!นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจLet Me In (2010)
- So is assaulting a Police Officer. - That was an accident.งั้น คุณเลยทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ มันเป็นอุบัติเหต The Tourist (2010)
It's worse downtown where police have cordoned off the train station and are searching all passengers.เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดสถานีรถไฟ เพื่อตรวจตราผู้โดยสารทั้งหมด The Next Three Days (2010)
In addition to the nine police employees killed tonight,ถูกสั่นคลอน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ 9 นายถูกสังหารในวันนี้ Saw 3D: The Final Chapter (2010)
I'm just saying my family enlisted the best law enforcement agencies out there, and they didn't come up with squat, so if that snap-job can give us some closure with Addie...ผมแค่อยากบอกว่าครอบครัวของผม ได้ขอความช่วยเหลือ ให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเก่งๆ ใ้ห้มาทำงานนี้ และพวกเขาคงไม่มานั่งทำงาน กันเฉยๆ หรอก Questions and Antlers (2010)
I'm trying to save Charming P.D., Wayne, but after this, I may not be able to sway city council.ฉันพยายามปกป้องเจ้าหน้าที่ตำรวจชาร์มมิ่ง เวย์น แต่หลังจากนี้ ฉันอาจจะไม่ได้เป็นนายกเทศมนตรี Bainne (2010)
If I can tie Hale to Lumpy's death, we got a shot at keeping Charming PD.ถ้าฉันมีหลักฐานแน่นหนาว่าเฮลบทำให้ลัมพีเสียชีวิต เราจะมีโอกาสรักษาเจ้าหน้าที่ตำรวจชาร์มมิ่ง June Wedding (2010)
Do I need to post a chaperone, or can you ladies chat with some civility?ฉันต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยดูแล หรือคุณผู้หญิง กรุณาอยู่ในความสงบเรียบร้อยกันได้ไหม NS (2010)
Hey, we're just showing our American brothers the beautiful Irish countryside, Officer.เฮ้ พวกเราเเค่พาพี่น้องชาวอเมริกัน มาเที่ยวดูความสวยงามเมืองชนบทไอริช คุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ Lochan Mor (2010)
- I ain't going to broadside no police.- ฉันไม่มทางต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรอก Lochan Mor (2010)
I'm a police officer.ฉันเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ Lochan Mor (2010)
Having already received a visit this morning from a man who I believe to have been a police officer I've called this press conference in anticipation of my arrest.หลังจากที่เมื่อเช้านี้ได้รับการมาเยี่ยม จากคนที่ผมเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ผมได้ทำการแถลงข่าวนี้ เพราะคาดหมายว่าผมจะต้องถูกจับกุม Episode #1.3 (2010)
I'm John Luther, a police officer.ผมจอห์น ลูเธอร์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ Episode #1.3 (2010)
You're a police officer. This is a murdered woman.คุณคือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ ผู้หญิงคนนี้ถูกฆาตกรรม Episode #1.3 (2010)
Then a police officer phones me.จากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรหาผม Episode #1.3 (2010)
Local PD. I gotta take this.เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ฉันต้องรับสายนี้ Caballo sin Nombre (2010)
I need police assistance at my home right away.ฉันต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้มาที่บ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยค่ะ I.F.T. (2010)
Listen, thank you, officers. We're sorry.ฟังนะ ขอบคุณครับคูณเจ้าหน้าที่ตำรวจ เราขอโทษครับ I.F.T. (2010)
Police won't say whether or not--ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆ.. Green Light (2010)
I'm not seeing any records of it with the police or the DMV.ผมไม่เห็นบันทึกแจ้งความ ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือว่ากรมการขนส่งเลยครับ Más (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าหน้าที่ตำรวจ[n. exp.] (jaonāthī tamrūat) EN: policeman ; police officer ; gendarme   FR: officier de police [m]
การขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ[n. exp.] (kān khatkhwāng jaonāthī tamrūat) EN: obstruction of a police officer   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bobby[N] เจ้าหน้าที่ตำรวจ
pick-up[N] การจับกุม (คำไม่เป็นทางการ), See also: การควบคุมตัวไว้ (โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ)
police[N] ี่ตำรวจ, See also: ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, Syn. policeman, patrol, guard
policeman[N] ตำรวจ, See also: ตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, Syn. police officer
superintendent[N] เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
cop(n) ตำรวจ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ,โปลิศ
marshal(n) จอมพล,เจ้าหน้าที่ตำรวจ,นายอำเภอ,คนคุมการเดินแถว,คนจัดงาน

German-Thai: Longdo Dictionary
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, See also: S. jmd./ein Tier entkommt jmdm..,
Polizist(n) |der, pl. Polizisten| นายตำรวจ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่น Ein Schulkamerad ist Polizist geworden. เพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งกลายเป็นนายตำรวจ , See also: Related: Polizei, Polizistin

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top