ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*อวดฉลาด*

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อวดฉลาด, -อวดฉลาด-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โง่แกมหยิ่งว. โง่แล้วยังอวดฉลาด, อวดดีทั้ง ๆ ที่โง่.
ตีสำนวนก. พูดใช้สำนวนโวหารเป็นเชิงอวดฉลาด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Smart bloody Kaffir!ไอ้มืดอวดฉลาด Gandhi (1982)
Don't get smart with me.- อย่ามาอวดฉลาด Punchline (1988)
Outsmarted by Waverly and betrayed by my own mother.ถูกเวฟเวอรี่อวดฉลาดใส่ แล้วยังถูกแม่ตัวเองทรยศ The Joy Luck Club (1993)
See? You just too damn smart for your own good.เห็นยัง อวดฉลาดจนนำภัยมาสู่ตน Bringing Down the House (2003)
Munk is a bossy know-it-all... with a butt the size of a shopping mall.มั๊กเจ้ากี้เจ้าการ อวดฉลาด กับก้นขนาดใหญ่เท่าห้าง Happily N'Ever After (2006)
Are you cracking wise?ทำเป็นอวดฉลาดเหรอ? Night at the Museum (2006)
Such a smarty!เหมือนคนอวดฉลาดAlmost Love (2006)
Don't get smug with me.อย่ามาทำอวดฉลาดกับฉัน See-Through (2007)
Yeah i was waiting for you, you don't have to do stupid acting anymore.ใช่ ฉันรอคอยคุณอยู่, คุณไม่ต้องแสดงท่าทางอวดฉลาดนั่นอีกแล้ว Om Shanti Om (2007)
Why are you such a smart-ass?ทำไมเธอถึง ชอบอวดฉลาดนะ ? Chapter Three 'Kindred' (2007)
You are too stupid to talk, Dale, just shut up.นายนี่โง่แล้วยังอวดฉลาด เงียบไปเลย Aliens vs. Predator: Requiem (2007)
Claire, I think I would remember a conversation about you skipping school.เอาละ,ผมต้องตามคุณไปทั่ว และคอยรับฟัง การอวดฉลาดที่งี่เง่าของคุณ Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
MAYBE YOU GOT TO SIT WITH THE PAST BEFORE YOU CAN WALK AWAY FROM IT.ใช่ เขาชอบไปตามอารมณ์ โอเคเลย พ่อคนอวดฉลาด นายขับ The Angel Maker (2008)
Hey, genius, the second you took me,นี่ไอ้อวดฉลาด วินาทีที่จับตัวฉันมา Of Human Action (2009)
He wants to be smart, but that's lame.อยากจะอวดฉลาด แต่โง่ชิบเป๋ง Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Look, you little smartass,แก ไอ้เปี๊ยกอวดฉลาด Excellence in Broadcasting (2010)
Maybe it's a shock to the system if the body's not properly acclimated, but, you know, I leave that for smart minds than me.อาจจะเป็นเพราะระบบร่างกายปรับตัวไม่ทัน ถ้าร่างกายไม่ได้ปรับตัวให้ถูกต้อง แต่นายรู้นะ ฉันไม่อยากอวดฉลาดเกินไป One Minute (2010)
That's not a... I'm not being clever.ผมไม่ได้อวดฉลาด แต่นั่นหมายความว่า... Mixology Certification (2010)
And now I guess I am being clever.และตอนนี้แหละที่ผมทำตัวอวดฉลาด Mixology Certification (2010)
No, Mr. smarty-pants.เปล่า พ่อคนอวดฉลาด The Plimpton Stimulation (2010)
Wiseass.อวดฉลาด Ilsa Pucci (2010)
She's also a bit of a know-it-all.เธอนี่ออกจะเป็นพวกอวดฉลาดนะ The Toast Derivation (2011)
Don't get smart with me, Jake.อย่ามาอวดฉลาดกับฉัน เจค Wake (2011)
Don't be a smart-ass.อย่าอวดฉลาดไปหน่อยเลย Trust (2011)
No one likes a smart-ass.ไม่มีใครชอบคนอวดฉลาด Epilogue (2011)
_พ่อคนอวดฉลาด Zone of Exclusion (2012)
Don't be smart.อย่ามาอวดฉลาด Penance (2012)
You are a stubborn, obtuse, overindulged pseudo-intellectual.คุณมันพวกดื้อด้าน,หัวทึ่ม ถูกตามใจมากเกินไป อวดฉลาด Til Death (2012)
I shouldn't have tried to be clever.ฉันไม่น่าวางแผนอวดฉลาดเลย The Sign of Three (2014)
Were you up all night working on that line, you smart arse prick?นายนอนคิดมุกนั่นมาทั้งคืน เลยหรือเปล่า ไอ้อวดฉลาด Sexy Rollercoasters (2017)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wise guy[N] คนอวดฉลาด (คำไม่เป็นทางการ), Syn. wiseacre, wisenheimer, smart aleck
wiseacre[N] คนอวดฉลาด, See also: คนอวดรู้
wisenheimer[N] คนที่อวดฉลาด, Syn. wiseacre, wise guy, smart aleck
witling[N] คนอวดฉลาด, Syn. smart aleck, wise guy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wise guyบุคคลที่อวดฉลาด,คนทะนงตัวและอวดฉลาด, Syn. smart alec
witling(วิท'ลิง) n. ผู้ที่อวดฉลาด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top