ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*หลบหลีก*

   
121 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หลบหลีก, -หลบหลีก-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลบหลีก[V] avoid, See also: shun, Syn. หลบ, หลีก, เบี่ยง, หลบเลี่ยง, Example: กระต่ายวิ่งวนไปมาอยู่ในกรง เพื่อหลบหลีกมือและไม้ที่พวกเด็กๆ ใช้แหย่เล่น ด้วยความสนุกสนาน, Thai definition: ไปให้พ้นสิ่งที่จะปะทะ และสิ่งที่กีดขวาง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลมเป็นลูกมะนาว, กลิ้งเป็นลูกมะนาวว. หลบหลีกไปได้คล่องจนจับไม่ติด (มักใช้ในทางไม่ดี).
กลิ้งเป็นลูกมะนาวว. หลบหลีกไปได้คล่องจนจับไม่ติด (มักใช้ในทางไม่ดี), กลมเป็นลูกมะนาว ก็ว่า.
เคล่าคล่อง(เคฺล่าคฺล่อง) ก. แคล่วคล่อง เช่น หลบหลีกเคล่าคล่องทำนองยุทธ (รามเกียรติ์ ร. ๒).
ละลอบละเล้าว. รู้หลบหลีก.
เอาตัวรอดก. รักษาตัวให้พ้นจากความยากลำบาก, หลบหลีกปัญหายุ่งยากไปได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Personal Diplomacyคือการเจรจากันโดยตรงระหว่างรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงต่างประเทศด้วยกัน ส่วนการเจรจากันโดยตรงระหว่างประมุขของรัฐ หรือหัวหน้าของรัฐบาล แต่เดิมก็จัดอยู่ในประเภทการมทูตส่วนบุคคล แต่มาในปัจจุบันนี้ มักนิยมเรียกกันว่าเป็นทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) แยกออกต่างหากจากการทูตส่วนบุคคลมีผู้สังเกตการณ์หลายคนเตือนว่า ในกรณีที่เกิดเรื่องหรือปัญหาที่ยังคาราคาซังอยู่นั้น ไม่ควรหันเข้าใช้วิธีส่งผู้แทนพิเศษจากนครหลวงไปแก้ปัญหา ควรให้เอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการมากกว่า เพราะประการแรก การกระทำเช่นนั้นยังผลเสียหายต่อศักดิ์ศรีของตัวเอกอัครราชทูตเอง ทั้งยังกระทบกระเทือนต่อการที่เขาจะปฏิบัติงานให้ประสบผลอย่างเต็มที่ ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในประเทศนั้นในภายหน้าด้วย อีกประการหนึ่ง จะพึงคาดหมายได้อย่างไรว่า ตัวผู้แทนพิเศษที่ส่งไปนั้นจะมีความรอบรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของปัญหา รวมทั้งตัวบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่ากับตัวเอกอัครราชทูตเอง ซึ่งได้ประจำทำงานอยู่ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ณ ที่นั่น แม้แต่ แฮโรลด์ นิโคลสัน ก็ไม่เห็นด้วย และได้เตือนว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศหนึ่งไปเยือนและพบปะกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอีกประเทศหนึ่งบ่อย ๆ นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำและไม่ควรสนับสนุน เพราะการกระทำเช่นนี้ นอกจากจะทำให้ประชาชนคาดหมายไปต่าง ๆ นานาแล้ว ยังจะทำให้เกิดเข้าใจผิด และเกิดความสับสนขึ้นมาได้แม้แต่ผู้รอบรู้ในเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติทางการ ทูตบางคนก็ยังแคลงใจว่า การทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) จะได้ประโยชน์และให้ผลจริง ๆ หรือไม่ นอกจากเฉพาะในกรณียกเว้นจริง ๆ เท่านั้น บ้างเห็นว่า การพบปะเจรจาแบบสุดยอดมักจะกลายสภาพเป็นการโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์มากกว่า ที่จะเป็นการเจรจากันอย่างแท้จริง เพราะมีอันตรายอยู่ว่า ผู้ร่วมเจรจามักจะแสดงความคิดเห็นตามความรู้สึกมากกว่าตามข้อเท็จจริง เพราะมัวแต่เป็นห่วงและคำนึงถึงประชามติในประเทศของตนมากเกินไปนอกจากนี้ ผู้เจรจาไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อลดหย่อนหรือทำการประนีประนอม ( ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งหากจะให้เจรจาบังเกิดผล) เพราะกลัวเสียหน้าหากกระทำเช่นนั้น ตามปกติ ถ้าให้นักการทูตเป็นผู้เจรจา เขาจะมีโอกาสมากกว่าที่จะใช้วิธีหลบหลีกอันชาญฉลาดในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้เป็นผลตามที่มุ่งประสงค์ [การทูต]
Evasionการหลบหลีก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I suspect he meant you must show courage be willing to take a blow, several blows, to show you won't strike back, nor will you be turned aside.ท่านคงหมายถึงความกล้า เต็มใจที่จะยอมรับการทำร้าย เพื่อให้เห็นว่า เราจะไม่โต้ตอบหรือหลบหลีก Gandhi (1982)
Gold Squadron, take evasive action.ฝูงบินโกลด์ ทำการบินแบบหลบหลีก Downfall of a Droid (2008)
Evasive maneuvers.ใช้ยุทธวิธีหลบหลีก Jedi Crash (2009)
Evasive maneuvers, now!ปฏิบัติการบินหลบหลีกเดี๋ยวนี้ Terminator Salvation (2009)
Evasive pattern delta 5!ใช้แผนหลบหลีกเดลต้าไฟว์ Star Trek (2009)
We're being cut like grass.ใช้แผนหลบหลีกเดลต้าไฟว์ Star Trek (2009)
Emergency evasives.-หลบหลีกฉุกเฉิน Star Trek (2009)
The enemy ships are faster and more maneuverable.ยานข้าศึกนั้นเร็วและหลบหลีกเก่งมากครับ Grievous Intrigue (2010)
Though the Republic has won many decisive battles against the Separatist army in the Outer Rim, the Jedi have failed to capture the elusive General Grievous.แม้ว่าสาธารณรัฐจะชนะศึกแตกหัก ต่อกองทัพฝ่ายแบ่งแยกในบริเวณขอบนอกได้หลายครั้ง แต่เหล่าเจไดก็ล้มเหลวที่จะจับกุมตัว นายพลกรีวัสจอมหลบหลีกได้ Grievous Intrigue (2010)
If someone thinks he's gonna die, he takes risks he might otherwise avoid.ถ้าใครสักคน คิดว่าเขาจะต้องตาย เขาย่อมเสี่ยง แม้จะมี ทางเลือกหลบหลีกมันได้ The Body and the Bounty (2010)
By proxy. She's in montecito so she's having cece call.จากตัวแทนเธอ เธอหลบหลีกอยู่เพื่อจะได้ตอบกลับคุณอย่างเร็ว The Townie (2010)
Evasive maneuvers.เปลี่ยนใช้กลยุทธ์หลบหลีก Basic Rocket Science (2010)
I took evasive maneuvers. You can't be on my 6.ฉันใช้กลยุทธ์หลบหลีกแล้ว นายอยู่ที่ 6 นาฬิกาไม่ได้ Basic Rocket Science (2010)
It's an end run around campaign funding rules that limit donations from individuals.เขากำลังหาทางหลบหลีก กฎเงินบริจาคสำหรับหาเสียง ที่จำกัดวงเงินจากผู้บริจาคแต่ละราย Need to Know (2010)
That was in order to escape detection.นั่นเพื่อหลบหลีกการตรวจพบ Middle Man (2010)
Anyway, this case, even if Prosecutor Park used his influence, can't avoid investigation by the Public Prosecutor's office.ยังไงก็ตาม ในกรณีนี้ถึงแม้ว่า อัยการปาร์คจะพยายามใช้อำนาจของเขา ก็คงไม่สามารถหลบหลีกการสอบสวน ของสำนักงานอัยการได้หรอกค่ะ Episode #1.14 (2010)
Flying Object Avoidance.บินหลบหลีกวัตถุอันตราย Tooth Fairy (2010)
He moves like a tornado on fire. Twisting in all directions at once.เขาเคลื่อนไหวดุจดังทอร์นาโด หลบหลีกได้ทุกทิศทาง Will (2011)
We can recalibrate the shields on the shuttle just like we did Destiny, and remote pilot an evasive course that'll make it harder for the drones to connect with a suicide run.เราสามารถปรับโล่ของชัทเดิลได้ เหมือนกับที่เราทำกับ Destiny และรีโมทควบคุมนักบินตั้งต่าให้หลบหลีกพวกนั้นไว้แล้ว Gauntlet (2011)
Rush, you're on. Initiating evasive maneuvers.เริ่มยุทธวิธีหลบหลีกได้ Gauntlet (2011)
Amanda has been more evasive than usual.อแมนด้าหลบหลีกมากกว่าปกติ Betrayals (2011)
Maneuvering my father's cock inside you?การหลบหลีกพ่อของฉัน ไก่ภายในคุณ? Empty Hands (2012)
Hunted by the authorities, we work in secret.หลบหลีการติดตามของผู้มีอำนาจหน้าที่ เราทำงานกันแบบลับๆ Identity Crisis (2012)
Because I haven't your gift for avoiding people.เพราะว่า ผมไม่มีความสามารถในการหลบหลีกคนได้เก่งเหมือนคุณนี่ Identity Crisis (2012)
And she knew her way around HPD well enough to elude capture, blow the place up and then vanish.และเธอรู้เส้นทางในกรมตำรวจดีพอ ที่จะหลบหลีก วางระเบิด แล้วจากนั้นก็หายตัวไป Ua Hala (2012)
At a guess, a type of parry, beginning in the quarte position, ending with a twist of the wrist.ข้าเดาว่าเป็นการปัดป้องรูปแบบหนึ่ง ขณะยืนอยู่ในระยะประชิด หลบหลีกด้วยการบิดข้อมือ The Disir (2012)
Could hardly escape the little tulip.พยายามหลบยังไงก็หลบหลีก เจ้าดอกทิวลิปจ้อยนั่นไม่ได้หรอก Dark Wings, Dark Words (2013)
Yeah. Yeah, it's a pretty good escape.ใช่ มันเป็นที่หลบหลีกที่ดีเลยแหละ Pilot (2013)
Dean, even if she can dodge Crowley, as soon as Ellie dies, her soul is earmarked for hell.ดีน ถึงแม้ว่าเธอจะสามารถหลบหลีกครอว์ลี่ย์ได้ เร็วที่สุดเท่าที่เอลลีตาย จิตวิญญาณของเธอจะถูกส่งให้นรก Trial and Error (2013)
Oh, you know, making plans for the summer, dodging death by vampire hunter.โอ้, คุณรู้, กำลังวางแผนสำหรับซัมเมอร์ หลบหลีกความตายโดยนักล่าแวมไพร์ Graduation (2013)
That way they evaded the security system of the building and got away with the gold.นั่นเป็นวิธีที่พวกเขาหลบหลีก ระบบรักษาความปลอดภัยของตึก และหนีไปพร้อมกับทอง At What Price (2013)
I ain't shunning a damn thing, sir.ฉันไม่ได้หลบหลีกสิ่งแช่งครับ The Magnificent Seven (2016)
They're for capturing those elusive Smurfs.แต่มีไว้จับจอมหลบหลีกอย่างพวกสเมิร์ฟ Smurfs: The Lost Village (2017)
He's got a strategy of weaving.เขามีกลยุทธ์หลบหลีก CounterPunch (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลบหลีก[v.] (loplīk) EN: avoid ; evade ; shun   FR: se soustraire (à) ; éviter ; éluder ; se dérober (à) ; fuir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avoid[VT] หลีกเลี่ยง, See also: หลบเลี่ยง, หลบหลีก, เลี่ยง, หลบ, Syn. keep away from, flee from, abstain from, Ant. face, meet
avoidance[N] การเลี่ยง, See also: การหลีก, การหลีกเลี่ยง, การหลบหลีก, Syn. escape, abstention, evasion
beg[VT] หลบหลีก, See also: หลีกเลี่ยง, เพิกเฉย
dodge[N] การหลบ, See also: การเลี่ยง, การหลีก, การหลบหลีก
dodge[VT] หลบหลีก, See also: หลบ, เลี่ยง, Syn. avoid, sidestop, Ant. confront, face
elude[VT] หลบหลีก, See also: หลีกเลี่ยง, Syn. avoid, escape, shun
equivocate[VI] พูดสองนัย, See also: พูดหลบหลีก, พูดกำกวมให้เข้าใจผิด, Syn. prevaricate
fence[VI] พูดหลบหลีก, See also: พูดเลี่ยง, เลี่ยงไม่ตอบคำถาม, Syn. dodge, hedge, parry, Ant. confront
fencing[N] การพูดเลี่ยง, See also: การพูดหลบหลีก
jink[N] การหลบหลีกอย่างรวดเร็ว
jink[VI] หลบหลีกอย่างรวดเร็ว, Syn. dodge
maneuver[N] การยักย้าย, See also: การหลบหลีก
maneuverable[ADJ] ซึ่งยักย้ายได้, See also: ซึ่งหลบหลีกได้
maneuverer[N] ผู้ซักซ้อม, See also: ผู้ยักย้าย, ผู้หลบหลีก
manoeuver[N] การยักย้าย, See also: การหลบหลีก
manoeuvrable[ADJ] ซึ่งยักย้ายได้, See also: ซึ่งหลบหลีกได้
manoeuvre[N] การยักย้าย, See also: การหลบหลีก
parry[N] การป้องปัด, See also: การหลบหลีก
quip[VI] พูดตลบตะแลง, See also: พูดหลบหลีก
runaround[N] การหลบหลีก
slink[VI] เดินลับๆ ล่อๆ, See also: เดินหลบเลี่ยง, เดินหลบมุม, หลบหลีก, Syn. sneak, lurk
subterfuge[N] คำพูดหลีกเลี่ยง, See also: คำพูดกลบเกลื่อน, อุบายหลีกเลี่ยง, วิธีการหลบหลีก, Syn. deception, evasion, stratagem
sheer away[PHRV] หลบหลีก, Syn. sheer off
sheer off[PHRV] หลบหลีก, Syn. sheer away
shrink from[PHRV] หลีกเลี่ยงจาก (เพราะความกลัว), See also: หลบหลีกจาก
wriggly[ADV] อย่างคดเคี้ยว, See also: อย่างหลบหลีก
weave through[PHRV] ขับหลบหลีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avoid(อะวอยด์') -vt. ออกห่างจาก,หลีกเลี่ยง,หลบหลีก,ทำให้ไม่ได้ผล,ยกเลิก,ทำให้โมฆะ.
avoidance(อะวอย'เดินซฺ) n. การหลีกเลี่ยง,การหลบหลีก,การยกเลิก,การทำให้โมฆะ
circumvent(เซอคัมเวนทฺ') {circumvented,circumventing,circumvents} vt. ล้อมรอบ,เดินรอบ,ผ่าน,ใช้เล่ห์หลบหลีก., See also: circumventer n. ดูcircumvent circumventor n. circumvention n. ดูcircumvent circumventive adj. ดูcircumvent คำที่มีความหมายเหม
elude(อิลิวดฺ') vt. หลบหลีก, See also: eluder n. ดูelude, Syn. shun
elusion(อิลู'เชิน) n. การหลบหลีก
elusive(อิลู'ซิฟว) adj. ซึ่งหลบหลีก,ว่องไวเหมือนปรอท,เข้าใจยาก,ยากที่จะอธิบาย., See also: elusiveness n. ดูelusive, Syn. evasive
escape(อีสเคพ') vi.,vt.,n. (การ) หลบหนี,หนี,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก., See also: escapable adj. ดูescape escapee n. ดูescape escaper n. ดูescape, Syn. flee
evasive(อีเว'ซิฟว) adj. เป็นการหลบหลีก,
fencing(เฟน'ซิง) n. การฟันดาบ,ศิลปะการฟันดาบ,การพูดหลบหลีก,รั้ว,วัสดุสำหรับทำรั้ว
fend(เฟนดฺ) {fended,fending,fends} vt. ป้องกัน,พิทักษ์,ปัดเป่า,ผลักออกไป,ปัดออกไป. vi. ต้าน,ต่อต้าน,หลบหลีก,ล้อมรั้ว,พยายามต่อสู้เพื่อให้ได้มา, Syn. ward off
funk(ฟังคฺ) n. ความกลัว,อารมณ์หดหู่,อารมณ์เศร้าสลด.,กลิ่นฉุน vt. ทำให้กลัว,หดถอย vi. หลบหลีก, See also: funker n.
maneuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก,อุบาย,แผนการ v. ซ้อมรบ,ยักย้าย,หลบหลีก,วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem,plan
manoeuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก,อุบาย,แผนการ v. ซ้อมรบ,ยักย้าย,หลบหลีก,วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem,plan
miss(มิส) vt. พลาด,ทำพลาด,ตี,ต่อย,แทง,ฟัน,ขว้าง,ปาพลาด,พลาดโอกาส,พลาดรถไฟหรือพาหนะอื่น ๆ ,ทำหาย,คิดถึง,หลบหลีก,หนี,ไม่สามารถเข้าใจ. vi. พลาด,ทำพลาด. n. การพลาด,การทำพลาด,การละเว้น, Syn. lose,fail
parry(แพ'รี่) n.,vi. ป้องปัด,หลบหลีก
prevaricate(พริแว'ริเคท) vi. โกหก,พูดกลับกลอก,พูดหลบหลีก,พูดปัดภาระ, See also: prevarication n. prevaricative adj. prevaricatory adj. prevaricator n.
shadowbox(แชด'โดบอคซฺ) vi. ชกมวยหน้ากระจกโดยปราศจากคู่ชกเพื่อส่องดูท่าทางการชกของตัวเอง,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง, See also: shadowboxing n.
shuffle(ชัฟ'เฟิล) vi.,vt.,n. (การ) เดินลากเท้า,เดินลากขา,เอาเท้าลากไปมาบนพื้น,เดินงุ่มง่าม,เดินอุ้ยอ้าย,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง,สับไพ่,ผสมปนเป,สับเปลี่ยน -Phr. (shuffle off ดันไปทางข้าง), See also: shuffler n., Syn. intermix,scuff,shi
shuffling(ชัฟ'ฟลิง) adj. ลากขาไปมาบนพื้น,งุ่มง่าม,อุ้ยอ้าย,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง., See also: shufflingly adv., Syn. shifting,evading
shun(ชัน) vt. หนี,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง., See also: shunnable adj. shunner n.
weasel word(s) n. ถ้อยคำที่หลบหลีก,ถ้อยคำที่คลุมเครือ, See also: weaselworded adj.
weave(วีฟว) {wove,woven,weaving,weaves} vt. vi. ทอ,สาน,ถัก,ชักใย,ร้อย,เรียบเรียง,หลบหลีก,ประกอบ,ปะติดปะต่อ vi. โซเซ,แกว่ง,แกว่งไกว
wiggler(ริก'เกลอะ,วิก-) n. ผู้บิดตัว,ผู้ดิ้นไปมา,ผู้หลบหลีก,สิ่งที่คืบคลานไปข้างหน้า,ลูกน้ำ (ยูง)
wriggle(ริก'เกิล) vi.,vt.,n. (การ) บิดตัว,กระดิก,ดิ้นไปมา,เคลื่อนตัวคล้ายหนอน,เดินคดเคี้ยว,เลื้อย,หลบหลีก,หนีรอด, See also: wrigglingly adv., Syn. twist,wiggle
wriggler(ริก'เกลอะ,วิก-) n. ผู้บิดตัว,ผู้ดิ้นไปมา,ผู้หลบหลีก,สิ่งที่คืบคลานไปข้างหน้า,ลูกน้ำ (ยูง)
wriggly(ริก'ลี) adj. ซึ่งบิดตัว,ซึ่งดิ้นไปมา,ซึ่งเลื่อย,ซึ่งคืบคลานไปข้างหน้า,ซึ่งหลบหลีก

English-Thai: Nontri Dictionary
avoidable(adj) หลบหลีกได้,หลีกเลี่ยงได้,ลบล้างได้,เป็นโมฆะ
dodge(n) เล่ห์เหลี่ยม,เล่ห์กระเท่ห์,การหลบเลี่ยง,การหลบหลีก,การหลบซ่อน
edge(vt) หลบหลีก,เลี่ยง,เขยิบ,เคลื่อน,ทำให้คม
elude(vt) หลบหลีกไป,หลีกหนี,หลีกเลี่ยง,เลี่ยง,พลิกแพลง
elusive(adj) หลบหลีกไป,ยากจะอธิบาย,ไวเหมือนปรอท,ลื่นเหมือนปลาไหล
escape(vi) หลบหนี,หลีกเลี่ยง,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก
evade(vt) หลบเลี่ยง,หลบหลีก,เลี่ยง,หนี
fence(vi) ฟันดาบ,พูดเลี่ยง,พูดหลบหลีก,ปัดป้อง
fencing(n) การล้อมรั้ว,การพูดหลบหลีก,การฟันดาบ
palter(vi) พูดต่อล้อต่อเถียง,พูดเล่น,พูดหลบหลีก
parry(vt) หลบเลี่ยง,หลบหลีก,ปัดป้อง
periphrase(n) การพูดเลี่ยง,การพูดอ้อมค้อม,การพูดหลบหลีก
periphrase(vi) พูดหลบหลีก,พูดเลี่ยง,พูดอ้อมค้อม
prevaricate(vi) พูดเลี่ยง,กลับกลอก,พูดหลบหลีก,โกหก
prevarication(n) การพูดหลบหลีก,การกลับกลอก,การพูดเลี่ยง,การโกหก
quibble(n) การพูดหลบหลีก,การพูดเลี่ยง,การพูดตลบตะแลง
quibble(vi) พูดหลบหลีก,พูดเลี่ยง,พูดตลบตะแลง
shuffle(n) การสับไพ่,การเดินขาลาก,อาการยุกยิก,การสับเปลี่ยน,การหลบหลีก
shuffle(vt) สับเปลี่ยน,สับไพ่,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง
shun(vt) หลบหลีก,หลีกเลี่ยง,รังเกียจ
wriggle(n) การบิด,การดิ้น,การกระดิก,การเลื้อย,การหลบหลีก
wriggle(vi) บิด,ดิ้น,กระดิก,เลื้อย,หลบหลีก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
elusive (adj ) ซึ่งหลบหลีก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
脱出[だっしゅつ, dasshutsu] (n vi vt ) อีสเคพ') vi.,vt.,n. (การ) หลบหนี,หนี,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก., S. . escapable adj. ดูescape escapee n. ดูescape escaper n. ดูescape, S. flee
逸らかす[はぐらかす, hagurakasu] (vi ) หลบหลีก, หลีกเลี่ยง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top