ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สูญเสีย*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สูญเสีย, -สูญเสีย-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go up in flames[โกว-อัพ-อิน-เฟลมส์] (phrase) 1. เผาไหม้ 2. สูญเสียบางสิ่งในทันตา, See also: S. shoot down in flames, fan the flames, R. flame

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
สปอยล์เป็นการเอาจุดเพลิกผัน ปมสำคัญ หรือเอาตอนจบมาเล่าก่อน หรือเอาเรื่องแขกรับเชิญเซอร์ไพรซ์ในงานมาเฉลยก่อน ทำให้คนที่ยังไม่ได้เห็น ยังไม่ได้ดูหรือยังไม่ได้อ่านสูญเสียอารมณ์ลุ้นหรือความตื่นเต้นเร้าใจไปเวลาไปดูหรืออ่านด้วยตัวเอง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสูญเสีย(n) waste, See also: loss, Syn. การหมดไป, การสิ้นไป, Example: พื้นที่ป่าลดลงส่งผลให้เกิดความสูญเสียของระบบนิเวศน์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สูญเสียก. สูญไปทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน เช่น สูญเสียชีวิต สูญเสียทรัพย์สมบัติ สูญเสียอวัยวะ.
คอขาดบาดตายว. ร้ายแรงถึงอาจต้องสูญเสียชีวิตได้.
ราพณาสูร ๒(ราบพะนาสูน) ว. สูญเรียบ, สูญเสียจนหมดเกลี้ยง.
รีดักชันน. ปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้สารได้รับธาตุไฮโดรเจนมารวมตัวด้วย, ปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้สารสูญเสียธาตุออกซิเจนไป, ปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้อะตอมของธาตุได้รับอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น.
ล่มสลายก. สูญเสียสภาพเดิมแล้วสลายไป เช่น อาณาจักรโบราณล่มสลายไปหลายอาณาจักรแล้ว.
ล้มทั้งยืนก. ล้มขณะที่ยืนอยู่ เช่น ถูกเตะล้มทั้งยืน เป็นลมล้มทั้งยืน, โดยปริยายหมายถึงอาการที่สิ้นเนื้อประดาตัวหรือผิดหวังอย่างรุนแรงโดยไม่เคยคาดคิดมาก่อน, สูญเสียสิ่งที่รักหรือปรารถนาอย่างยิ่งในทันทีทันใดโดยไม่เคยคาดคิดมาก่อน เช่น พอรู้ว่าลูกถูกรถทับตายเลยเสียใจแทบล้มทั้งยืน.
วินาศภัย(วินาดสะไพ) น. ความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาที่พึงประมาณเป็นเงินได้ รวมถึงความสูญเสียในสิทธิ ผลประโยชน์หรือรายได้ด้วย.
สมองตายว. สภาวะที่สมองถูกทำลายจนสูญเสียการทำงานโดยสิ้นเชิง ถือว่าสิ้นชีวิตแล้ว.
เสียตาก. สูญเสียนัยน์ตาไป
เสียตีนก. สูญเสียตีนไป, โดยปริยายใช้ในความดูถูกดูหมิ่น เช่น บ้านของเขา ฉันไม่ไปเหยียบให้เสียตีนหรอก.
เสียมือก. สูญเสียมือไป, โดยปริยายใช้ในความดูถูกดูหมิ่น เช่น คนอย่างนี้ ฉันไม่ไหว้ให้เสียมือหรอก.
เสียมือเสียตีน, เสียมือเสียเท้าก. สูญเสียมือและตีนไป, สูญเสียมือและเท้าไป, โดยปริยายหมายถึงเสียบุคคลที่รับใช้ใกล้ชิดหรือไว้วางใจไป เช่น เด็กคนนี้รับใช้ใกล้ชิดจนรู้ใจท่านสมภารมานาน ตายไปก็เท่ากับท่านเสียมือเสียตีนไป.
เสียหัวก. สูญเสียหัวไป
เสียหูก. สูญเสียหูไป, โดยปริยายใช้ในความดูถูกดูหมิ่น เช่น เรื่องไร้สาระเช่นนี้ ฉันไม่ฟังให้เสียหูหรอก.
เสียหูเสียตาก. สูญเสียหูและตาไป, โดยปริยายหมายความว่า ไม่อยากดูไม่อยากฟัง เช่น ละครไม่มีคุณภาพอย่างนี้ ฉันไม่ดูให้เสียหูเสียตาหรอก.
หลุดมือก. หลุดไปจากมือ เช่น ปลาหลุดมือไป, โดยปริยายหมายความว่า สูญเสียสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น พอมีการเปลี่ยนรัฐบาล ตำแหน่งของเขาก็หลุดมือไป, คาดว่าจะได้แต่ไม่ได้ เช่น ตำรวจคาดว่าจะจับผู้ร้ายได้ แต่ไปถึงผิดเวลาไปหน่อยเดียว ผู้ร้ายจึงหลุดมือไปได้.
หักใจก. ตัดใจไม่คิดในเหตุที่เกิดขึ้น, มักใช้กับเหตุการณ์ที่ทำให้เสียใจหรือสูญเสียเป็นต้น.
ออกซิเดชันน. ปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้สารได้รับธาตุออกซิเจนมารวมตัวด้วย หรือทำให้สารสูญเสียธาตุไฮโดรเจนไป, ปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้อะตอมของธาตุสูญเสียอิเล็กตรอนไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pressure lossความดันสูญเสีย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss of limbการสูญเสียอวัยวะแขนขา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss of profits insuranceการประกันภัยการสูญเสียกำไร มีความหมายเหมือนกับ business interruption insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss๑. ความสูญเสีย๒. วินาศภัย๓. ค่าสินไหมทดแทน มีความหมายเหมือนกับ claim ความหมายที่ ๒๔. การสูญหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lossความสูญหาย, ความสูญเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss coefficientสัมประสิทธิ์การสูญเสีย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
sentimental lossความสูญเสียค่าทางใจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spatter lossความสูญเสียจากเม็ดโลหะกระเด็น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
salvage lossความสูญเสียจากซากทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
brain drainการสูญเสียคนชั้นมันสมอง, คนชั้นมันสมองหน่ายหนี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
casualty lossความสูญเสียจากวินาศภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
desilicationการสูญเสียซิลิกา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
freespace lossการสูญเสีย(สัญญาณ)ในที่ว่าง, การสูญเสีย(สัญญาณ)ในสุญเขต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
frictional lossความสูญเสียจากการเสียดทาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
voluntary wasteการสูญเสียที่ก่อขึ้นโดยเจตนา (ของผู้เช่า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tip lossความสูญเสียปลายใบพัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
total lossความสูญเสียสิ้นเชิง, ความเสียหายสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heat lossการสูญเสียความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
heat lossความร้อนสูญเสีย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
heat loss coefficientสัมประสิทธิ์การสูญเสียความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
workdays lostวันทำงานที่สูญเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electric lossกำลังงาานสูญเสีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Free on Boardสัญญาการซื้อขายน้ำมัน, สัญญาการซื้อขายน้ำมันประเภทที่ผู้ขายรับผิดชอบในการขนถ่ายน้ำมันลงเรือของผู้ซื้อ ณ ท่าเรือขนถ่าย ความสูญเสียหรือภัยอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบเอง [ปิโตรเลี่ยม]
Energy dissipationพลังงานสูญเสีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Crop lossความสูญเสียของพืชผล [เศรษฐศาสตร์]
Economic lossความสูญเสียทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Storage lossความสูญเสียจากการเก็บของในคลังสินค้า [เศรษฐศาสตร์]
Criticalityภาวะวิกฤต, ภาวะที่ปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียสสามารถสืบเนื่องอยู่ได้ โดยอัตราการเกิดนิวตรอนจากปฏิกิริยาเท่ากับอัตราการสูญเสียนิวตรอน [นิวเคลียร์]
Thermalizationการเทอร์มัลไลซ์, กระบวนการที่นิวตรอนพลังงานสูง หรือนิวตรอนเร็ว เกิดการสูญเสียพลังงานจากการชนวัสดุรอบข้าง [นิวเคลียร์]
Loss of coolant accidentอุบัติเหตุจากการสูญเสียตัวทำให้เย็น, โลคา, อุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สูญเสียตัวทำให้เย็น ในอัตราที่เกินกว่าความสามารถของระบบเติมตัวทำให้เย็นของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะชดเชยให้ได้ เช่น การแตกในระบบระบายความร้อนในส่วนที่มีความดัน หรือการแตกที่มีขนาดเทียบเท่ากับพื้นที่หน้าตัดของท่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบระบายความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, Example: [นิวเคลียร์]
Linear energy transferการถ่ายโอนพลังงานเชิงเส้น, แอลอีที, การสูญเสียหรือการถ่ายโอนพลังงานของรังสี ขณะผ่านสสาร ต่อหน่วยระยะทาง, Example: [นิวเคลียร์]
Ionไอออน, อะตอมหรือโมเลกุลที่มีประจุไฟฟ้าจากการสูญเสียหรือได้รับอิเล็กตรอนหนึ่งอนุภาคหรือมากกว่า อะตอมหรือโมเลกุลที่สูญเสียอิเล็กตรอนจะเป็นไอออนบวก ถ้าได้รับอิเล็กตรอนเข้ามาจะเป็นไอออนลบ [นิวเคลียร์]
Bereavementการสูญเสียบุคคลที่รักจากการตาย [TU Subject Heading]
Business lossesความสูญเสียทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Disability evaluationการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ [TU Subject Heading]
Hearing lossการสูญเสียการได้ยิน [TU Subject Heading]
Tooth demineralizationการสูญเสียแร่ธาตุของฟัน [TU Subject Heading]
Open and Caring Societiesสังคมเปิดและเอื้ออาทร เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์อาเซียนปี พ.ศ. 2563 ที่ได้เล็งเห็นว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวมในปีดังกล่าวจะมีสังคมเปิดที่ประชาชน ยึดมั่นในเอกสักษณ์แห่งชาติของตนและเข้าถึงโอกาสของการพัฒนาความเป็นมนุษย์ อย่างสมบูรณ์ได้อย่างเท่าเทียมกัน และจะเป็นสังคมเอื้ออาทรที่ความหิวโหยทุกข์โภชนาการ การสูญเสียและความยากจนจะไม่ใช่ปัญหาพื้นฐาน และเป็นสังคมที่มีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง [การทูต]
Wasteของสูญเสีย [การบัญชี]
Abrasion resistance indexอัตราส่วนระหว่างปริมาตรสูญเสียของยางมาตรฐานต่อปริมาตรสูญเสียของยาง ตัวอย่างภายใต้สภาวะการทดสอบเดียวกัน แสดงผลเป็นค่าร้อยละ [เทคโนโลยียาง]
Hysteresisพลังงานที่ผลิตภัณฑ์ยางสูญเสียไปต่อหนึ่งรอบของการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เมื่อผลิตภัณฑ์ยางนั้นมีการใช้งานในเชิงพลวัต (dynamic) [เทคโนโลยียาง]
Internal mixerเครื่องผสมยางระบบปิดเป็นเครื่องผสมยางที่ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน เครื่องผสมยางระบบปิดมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ส่วนได้แก่ ห้องผสม (chamber) ตัวบดผสม (rotor) แท่งกด (ram) และระบบหล่อเย็น (cooling system) เครื่องผสมระบบปิดให้ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการผสมมากกว่าการใช้ Two-roll mill เพราะสารเคมีไม่ฟุ้งกระจายระหว่างการผสม ลดการสูญเสียสารเคมีขณะผสม และลดการผิดพลาดเนื่องจากการใช้แรงงานคนในการผสมสามารถผสมยางกับสารเคมีได้ ในปริมาณสูง เช่น 50-100 กิโลกรัม [เทคโนโลยียาง]
Mechanical stability timeความเสถียรเชิงกลของน้ำยาง หมายถึง ความเสถียรของน้ำยางต่ออิทธิพลทางกล เช่น การกวน การปั๊ม การเคลื่อนย้าย หรือการกระทำทางกลโดยวิธีอื่นๆ สามารถทำได้โดยวัดระยะเวลาที่เริ่มปั่นกวนน้ำยางจนกระทั่งสังเกตเห็นน้ำยาง เริ่มจับตัวเป็นเม็ดเล็กๆ ในหน่วยของวินาที ค่า MST สูงจะบ่งชี้ว่า น้ำยางมีความเสถียรต่ออิทธิพลทางกลได้สูง แต่ถ้าค่า MST ต่ำแสดงว่าน้ำยางนั้นจะสูญเสียความเสถียร สามารถจะจับเป็นเม็ดได้ง่าย เมื่อน้ำยางถูกกระทบกับอิทธิพลทางกล [เทคโนโลยียาง]
Volatile fatty acid numberจำนวนกรดไขมันระเหย หมายถึง ปริมาณของกรดไขมันระเหยที่เกิดขึ้นโดยการไฮโดรไลซิสของคาร์โบไฮเดรตในเซรุ่ม ของน้ำยาง กรดเหล่านี้ประกอบด้วยกรดแอซิติก กรดฟอร์มิก และกรดพรอพิโอนิก เป็นส่วนใหญ่ หรือหมายถึง จำนวนกรัมของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่ทำให้กรดไขมันระเหยทั้งหมดในน้ำยางที่ มีปริมาณของแข็งทั้งหมด 100 กรัม เป็นกลาง ค่า VFA No. เป็นค่าที่บ่งชี้ถึงสถานะการเสียสภาพ ถ้าค่า VFA No. สูง แสดงว่าน้ำยางถูกเชื้อจุลินทรีย์เข้าทำลายมาก เกิดกรดไขมันระเหยมาก ทำให้สูญเสียสภาพการเป็นคอลลอยด์ เกิดการบูดเน่าและจับเป็นก้อนได้ [เทคโนโลยียาง]
Amblyopiaสายตามัว, ตาขี้เกียจ, การสูญเสียการเห็นอย่างถาวร, ตาบอด, ตาเสียถาวร, สายตาเสื่อม [การแพทย์]
Amnesia, Anterogradeการสูญเสียความจำแบบแผ่ไปข้างหน้า, การหลงลืมเรื่องใหม่ [การแพทย์]
Anesthesiaการระงับความรู้สึก, ระงับความรู้สึก, การไม่รู้สึก, การไม่รู้สึกปวด, การสูญเสียความรู้สึก, การใช้ยาระงับความรู้สึก, ชา, ยาระงับความรู้สึก, ยาสลบ, ไม่มีความรู้สึก, อาการชา [การแพทย์]
Basal Lossesการสูญเสียขั้นพื้นฐาน [การแพทย์]
Cosmetic Defectsการสูญเสียทางด้านความสวยงาม [การแพทย์]
Desolvationการสูญเสียตัวทำลาย [การแพทย์]
Diarrhea, Chronicท้องร่วงเรื้อรัง, โรคท้องเดินเรื้อรัง, อาการท้องเดินเป็นประจำ, การสูญเสียอาหารมากผิดปกติ, ท้องร่วงเรื้อรัง, ท้องเดินเรื้อรัง [การแพทย์]
Disability Evaluationการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ [การแพทย์]
Earnings, Foregoneการสูญเสียรายได้ [การแพทย์]
Economic Lossความเสียหายทางเศรษฐกิจ, การสูญเสียทางเศรษฐกิจ [การแพทย์]
Electron Oxidation, Lossสมการที่สูญเสียอิเลคตรอน [การแพทย์]
Empathyการสูญเสียสมารมณ์ [การแพทย์]
Eye, Impairment Worseการสูญเสียของตาข้างเลว [การแพทย์]
Facial Anesthesiaหน้าสูญเสียความรู้สึกเจ็บปวด [การแพทย์]
conveyance lossesconveyance losses, การสูญเสียจากการส่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
transmission lossestransmission losses, การสูญเสียจากการส่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
entrance lossentrance loss, การสูญเสียที่ทางเข้า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
minor lossesminor losses, การสูญเสียรอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
major lossesmajor losses, การสูญเสียหลัก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
transpirationการคายน้ำ, การสูญเสียน้ำจากเนื้อเยื่อของพืชออกสู่บรรยากาศในรูปของไอน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
eddy currentกระแสวน, กระแสไฟฟ้าที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นในตัวนำซึ่งอยู่ในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง  กระแสวนจะเกิดขึ้นในแกนเหล็กของหม้อแปลงหรือในเครื่องกลไฟฟ้าอื่น ๆ เป็นเหตุให้เกิดความร้อน ซึ่งเป็นการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hearing Lossสูญเสียการได้ยิน, [การแพทย์]
Heat Lossสูญเสียความร้อน [การแพทย์]
Heat Loss Centerศูนย์ควบคุมการสูญเสียความร้อน [การแพทย์]
Impairmentการสูญเสียหน้าที่, ความบกพร่อง [การแพทย์]
Impairment of the Whole Manการสูญเสียสมรรถภาพของทั้งร่างกาย [การแพทย์]
Impairment, Permanentการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lost time.สูญเสียความทรงจำ Stolen Kisses (2012)
Oh, I thought I'd lost it.โอ้ฉันคิดว่าฉันสูญเสียมันไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I used to listen to him walking up and down, up and down, all night long, night after night, thinking of her, suffering torture because he'd lost her.ฉันเคยฟังเสียงนายท่านเดินขึ้นลงไปมา คืนเเล้วคืนเล่า เฝ้าคิดถึงแต่คุณนาย ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะท่านสูญเสียคุณนายไป Rebecca (1940)
We've lost our little chance of happiness.เราสูญเสียโอกาสที่จะมีความสุขไปเเล้ว Rebecca (1940)
We have nothing to gain or lose by... by our verdict.เราไม่มีอะไรที่จะได้รับหรือสูญเสียโดย ... โดยคำตัดสินของเรา 12 Angry Men (1957)
See, you'd lose too much time switching hands.ดูคุณจะสูญเสียเวลาสลับมือมากเกินไป 12 Angry Men (1957)
I know you did not leave me because you lost confidence.เพราะคุณสูญเสียความมั่นใจ The Old Man and the Sea (1958)
"I have lost 200 fathoms of good line and hooks and leaders, " he thought.ฉันได้สูญเสีย 200 ไสวของสาย ดี และตะขอและผู้นำที่เขาคิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
I must eat the bonito not to lose my strength.ฉันต้องกิน โบนีโท ไม่ให้สูญเสียความแข็งแรงของ ฉัน The Old Man and the Sea (1958)
Take Five. "You're going to lose that girl".คุณกำลังจะสูญเสียผู้หญิงที่ Help! (1965)
One, two, three...หนึ่งสองสาม คุณกำลังจะสูญเสียหญิงสาวคนนั้น Help! (1965)
# You're going to lose that girl, yes yes, you're going to lose that girlใช่ใช่คุณกำลังจะสูญเสียผู้หญิงที่ คุณกำลังจะสูญเสียหญิงสาวคนนั้น Help! (1965)
# You're going to lose that girl, yes yes, you're going to lose that girlใช่ใช่คุณกำลังจะสูญเสียผู้หญิงที่ หากคุณไม่ได้พาเธอออกมาในคืนนี้ Help! (1965)
# And I will treat her kind, I'm going to treat her kindฉันจะรักษาเธอ คุณกำลังจะสูญเสียหญิงสาวคนนั้น Help! (1965)
# You're going to lose that girl, yes yes, you're going to lose that girlใช่ใช่คุณกำลังจะสูญเสียผู้หญิงที่ คุณกำลังจะสูญเสียหญิงสาวคนนั้น Help! (1965)
# You're going to lose that girl, yes yes, you're going to lose that girlใช่ใช่คุณกำลังจะสูญเสียผู้หญิงที่ Help! (1965)
# You'll be the lonely one, you're not the only oneคุณไม่ได้เพียงคนเดียว คุณกำลังจะสูญเสียหญิงสาวคนนั้น Help! (1965)
# You're going to lose that girl, yes yes, you're going to lose that girlใช่ใช่คุณกำลังจะสูญเสียผู้หญิงที่ คุณกำลังจะสูญเสียหญิงสาวคนนั้น Help! (1965)
# You're going to lose that girl, yes yes, you're going to lose that girlใช่ใช่คุณกำลังจะสูญเสียผู้หญิงที่ คุณกำลังจะสูญเสีย Help! (1965)
# You're going to lose, yes yes, you're going to lose that girlใช่ใช่คุณกำลังจะสูญเสียผู้หญิงที่ Help! (1965)
# You're going to lose that girlคุณกำลังจะสูญเสียผู้หญิงที่ Help! (1965)
# You're going to lose that girlคุณกำลังจะสูญเสียผู้หญิงที่ Help! (1965)
# You're going to lose that girl, yes yes, you're going to lose that girlคุณกำลังจะสูญเสียหญิงสาวคนนั้น ใช่ใช่คุณกำลังจะสูญเสียผู้หญิงที่ Help! (1965)
# You're going to lose that girl, yes yes, you're going to lose that girlคุณกำลังจะสูญเสียหญิงสาวคนนั้น ใช่ใช่คุณกำลังจะสูญเสียผู้หญิงที่ Help! (1965)
# You're going to lose, yes yes, you're going to lose that girlคุณกำลังจะสูญเสีย ใช่ใช่คุณกำลังจะสูญเสียผู้หญิงที่ ฉันจะทำให้จุด Help! (1965)
# And I will treat her kind, I'm going to treat her kindฉันจะรักษาเธอ คุณกำลังจะสูญเสียหญิงสาวคนนั้น Help! (1965)
# You're going to lose that girl, yes yes, you're going to lose that girlใช่ใช่คุณกำลังจะสูญเสียผู้หญิงที่ Help! (1965)
# You're going to lose that girl, yes yes, you're going to lose that girlคุณกำลังจะสูญเสียหญิงสาวคนนั้น ใช่ใช่คุณกำลังจะสูญเสียผู้หญิงที่ คุณกำลังจะสูญเสีย Help! (1965)
# You're going to lose, yes yes, you're going to lose that girl #ใช่ใช่คุณกำลังจะสูญเสียผู้หญิงที่ Help! (1965)
- 1-500.ฉันเสียใจที่สูญเสียร้อยตรีคือสามารถ คือ อามี Help! (1965)
- I've lost contact with my men too, sir.ฉันได้สูญเสียการติดต่อกับคน ของฉันมากด้วยครับ โอ้ชงครับ? How I Won the War (1967)
I held his voice for him while he lost his meetings.ในขณะที่เขาสูญเสียการประชุม ของเขา How I Won the War (1967)
- Losing by neglect, sir.การสูญเสียจากการถูกทอดทิ้ง ครับ How I Won the War (1967)
Losing one mess tin.การสูญเสียระเบียบดีบุก How I Won the War (1967)
Shining bright?สองวันสำหรับการมีการ สูญเสีย How I Won the War (1967)
- That is the way to lose battles.นั่นคือวิธีการที่จะสูญเสียการ ต่อสู้ ฉันต้องการการสู้รบ How I Won the War (1967)
That is the way to lose battles.นั่นคือวิธีการที่จะสูญเสียการ ต่อสู้ How I Won the War (1967)
It is raining bullets."และนั่นก็คือเมื่อเราสูญเสีย ชาร์ลส์สีดำ How I Won the War (1967)
The Glove is losing his touch.! ถุงมือจะสูญเสียสัมผัสของเขา Yellow Submarine (1968)
When I get older, losing my hairเมื่อฉันได้รับเก่าที่สูญเสียผม Yellow Submarine (1968)
By all the sea nymphets, we're losing power.โดยทั้งหมดทะเล นางเทพธิดา เรา กำลังสูญเสียอำนาจ Yellow Submarine (1968)
- A boob for all seasons. - How can he lose?คนโง่สำหรับทุกฤดูกาล วิธีการที่เขา จะสูญเสีย? Yellow Submarine (1968)
- We've lost the sub for good.เราได้สูญเสียย่อยสำหรับการที่ดี Yellow Submarine (1968)
If we lose the old man, we lose the political contacts and half our strength.ถ้าเราสูญเสียคนเก่าเราสูญเสียการติดต่อทางการเมืองและครึ่งหนึ่งความแข็งแกร่งของเรา The Godfather (1972)
-Sollozzo would lose our ass.- Sollozzo จะสูญเสียตูดของเรา The Godfather (1972)
But then your daughter would lose a father instead of gaining a husband.แต่แล้วลูกสาวของคุณจะสูญเสียพ่อ แทนที่จะดึงดูดสามี The Godfather (1972)
We lost enough money last week.เราสูญเสียเงินมากพอที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว The Godfather (1972)
- Losing altitude!กำลังสูญเสียความสูง The Little Prince (1974)
You know, by the end of that first dawn... we lost 100 men.เช้าเเรกนั่น... เราสูญเสียไป 100 คน Jaws (1975)
I do not enjoy wasting money.ฉันไม่สนุกกับการสูญเสียเงิน Mad Max (1979)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสูญเสีย[kān sūnsīa] (n) EN: loss
การสูญเสียความทรงจำ[kān sūnsīa khwām songjam] (n, exp) EN: amnesia  FR: amnésie [ f ]
การสูญเสียเงินทอง[kān sūnsīa ngoenthøng] (n, exp) EN: waste of money
ความสูญเสีย[khwāmsūnsīa] (n) EN: loss ; waste  FR: perte [ f ]
ความสูญเสียโดยสิ้นเชิง[khwāmsūnsīa dōi sinchoēng] (n, exp) EN: total loss
ภาวะสูญเสียความทรงจำ[phāwa sūnsīa khwām songjam] (n, exp) EN: amnesia  FR: amnésie [ f ]
สูญเสีย[sūnsīa] (v) EN: miss ; lose  FR: rater ; perdre ; faire son deuil
สูญเสียเงินทอง[sūnsīa ngoenthøng] (v, exp) EN: waste money
สูญเสียโอกาส[sūnsīa ōkāt] (v, exp) EN: mis the opportunity  FR: rater une occasion
สูญเสียเวลา[sūnsīa wēlā] (v, exp) EN: lose time ; waste time  FR: perdre du temps ; gaspiller son temps

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alexia(n) การสูญเสียความสามารถในการอ่าน, Syn. word blindness
amnesia(n) ภาวะสูญเสียความทรงจำ
amnesiac(adj) ที่สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน, Syn. amnesic
amnesiac(n) ผู้สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน, Syn. amnesic
amnesic(adj) ที่สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน, Syn. amnesiac
amnesic(n) ผู้สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน, Syn. amnesiac
anesthesia(n) การไร้ความรู้สึก, See also: การชา, การสูญเสียความรู้สึก, Syn. insentience, unconsciousness, numbness
aphasia(n) การสูญเสียความสามารถในการใช้หรือเข้าใจคำพูด เนื่องจากการบาดเจ็บทางสมอง
at the expense of(idm) ด้วยการทำลายบางสิ่งหรือบางคน, See also: ด้วยการสูญเสียบางอย่าง
bereave(vt) ทำให้สูญเสีย, See also: พลัดพราก
bereaved(adj) ซึ่งสูญเสียญาติหรือเพื่อสนิท
bereavement(n) การสูญเสียญาติหรือเพื่อสนิท
blindness(n) การสูญเสียสายตา, See also: การมองไม่เห็น, Syn. sightlessness
boondoggle(n) งานที่สูญเสียเวลาและ/หรือเงิน
be bereft of(phrv) สูญเสีย, See also: หมดไป
bereave of(phrv) ทำให้สูญเสีย, See also: ทำให้สูญสิ้น
blank out(phrv) สูญเสียความทรงจำระยะสั้น
blunder away(phrv) สูญเสียเพราะทำผิดพลาด
bugger up(phrv) ้ทำให้เสีย (ด้วยความประมาท), See also: ทำให้สูญเสีย, ทำให้มีปัญหา, Syn. mess up
conservation(n) การป้องกันความสูญเสีย, See also: การสงวนไว้, การรักษาไว้, Syn. preservation, protection
cost(vt) ทำให้สิ้นเปลือง, See also: ทำให้สูญเสีย
charge off(phrv) ยอมรับความสูญเสีย, Syn. write off
chuck away(phrv) ปล่อยให้เสียเปล่า (คำไม่เป็นทางการ), See also: สูญเสีย, สูญเปล่า, Syn. throw away
chuck up(phrv) สูญเสีย, Syn. throw away
cover for(phrv) ป้องกัน, See also: ปกป้อง, รับประกัน การสูญเสีย, การบาดเจ็บ, ฯลฯ, Syn. insure for
deprive of(phrv) ทำให้สูญเสีย, See also: เพิกถอน สิทธิ, ทำให้ไม่ได้รับ
fall from(phrv) สูญเสีย (สิ่งที่ดี), Syn. fall out of, topple from
fiddle away(phrv) สูญเสียเงินหรือเวลา (คำไม่เป็นทางการ), See also: เสียเงินหรือเวลาโดยเปล่าประโยชน์
fire away(phrv) สูญเสีย, See also: เสีย, ใช้หมด
fling away(phrv) เสียไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: สูญเสีย, Syn. throw away
fling away on(phrv) สูญเสีย (บางสิ่ง) ไปกับ, Syn. throw away on
fling up(phrv) ทำให้สูญเสีย, See also: เสีย, สูญเสีย, Syn. throw away
fool about(phrv) เล่นบ้าๆ, See also: เล่นตลก, สูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์, Syn. footle about, mess about
fool around(phrv) เล่นบ้าๆ, See also: เล่นตลก, สูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์, Syn. fool about
deflation(n) การสูญเสียความมั่นใจ
deflower(vt) ทำลายพรหมจรรย์, See also: ทำให้สูญเสียความสาว / บริสุทธิ์, Syn. ravish, molest, rape
dehydrate(vt) สูญเสียน้ำจากร่างกาย (ทางการแพทย์), Syn. dry
dehydrate(vi) สูญเสียน้ำจากร่างกาย (ทางการแพทย์), Syn. dry
discredit(n) ความเสื่อมเสีย, See also: การสูญเสียชื่อเสียง, Syn. disesteem, disrepute, Ant. grace
eclipse(n) การสูญเสียความสำคัญ, See also: การเสียอำนาจ
efflorescence(n) การเปลี่ยนเป็นผลึกหรือเป็นผงเมื่อสูญเสียน้ำ (ทางเคมี)
fall(vi) สูญเสีย (ทางวรรณคดี), See also: ตาย, โดนยิง, Syn. go down, slump
forfeit(vt) สูญเสียของจากการถูกปรับ, See also: สูญเสียของจากการถูกริบ
get over(phrv) กลับมามีความสุขหลังจากสูญเสียหรือเลิกกับ...
give away(phrv) สูญเสีย, Syn. throw away
go to pot(idm) สูญเสีย (คำไม่เป็นทางการ)
go to waste(idm) สูญเสีย, See also: เสียเปล่า
hedge one's bets(idm) ลดความสูญเสียในการพนันหรือการลงทุน
kiss something goodbye(idm) สูญเสีย
incapacitation(n) การสูญเสียความสามารถ, See also: การสูญเสียพลังอำนาจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amaurosis(แอมมอโร' ซิส) n. การสูญเสียสายตาทั้งหมดหรือบางส่วน -amaurotic adj.
amnemonicเกี่ยวกับการเสื่อมหรือสูญเสียความจำ
amnesia(แอมนี' เซีย) n. ภาวะสูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน. -amnestic adj.
amnesiac(แอมมี' ซิแอค) n. ผู้สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน. -adj. ซึ่งมีอาการของ amnesia (person affected by amnesia)
anosmia(แอนออซ' เมีย) n. การสูญเสียประสาทรับกลิ่น, ภาวะไม่สามารถรู้กลิ่น. -anosmatic, anosmic adj.
attainder(อะเทน'เดอะ) n. การสูญเสียสิทธิเนื่องจากถูกลงโทษประหารชีวิต, การยึดทรัพย์ของผู้ที่ศาลลงโทษประหารชีวิต, การเพิกถอนสิทธิ
bereft(บิเรฟทฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bereave. adj. ถูกคร่าไป, ซึ่งสูญเสียไป
capital(แคพ'พิเทิล) n. เมืองหลวง, ตัวเขียนใหญ่, ทุน, พวกนายทุน, หัวเสา, ยอดเสา adj. เกี่ยวกับทุน, สำคัญมาก, พื้นฐาน, เกี่ยวกับเมืองหลวง, เกี่ยวกับการสูญเสียชีวิต, มีโทษถึงตาย -Conf. capitol
castration complexn. โรคกลัวสูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
chemanesian. การสูญเสียความจำเนื่องจากยา
collapse(คะแลพซฺ') { collapsed, collapsing, collapses } vi., vt., n. (ทำให้) (การ) ล้มลง, ยุบลง, พังลง, ทรุดลง, พับเก็บได้, ล้มหมดสติ, สูญเสียการควบคุมตัวเอง, ตกฮวบฮาบ (ราคา), See also: collapsible adj. ดูcollapse collapsable adj. ดูcollapse collapsibility n. ดูcoll
damnify(แดม'นะไฟ) vt. ทำให้เกิดการสูญเสียหรือเสียหายแก่
deactivate(ดีแอค'ทะเวท) vt. ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้, ยับยั้งฤทธิ์ของ, ทำให้ใช้การไม่ได้, ทำให้ไม่ได้ผล vi. สูญเสียกัมมันตรังสี., See also: deactivator n. ดูdeactivate deactivation n. ดูdeactivate
dehydrate(ดีไฮ'เดรท) vt. ขจัดน้ำออก. vi. สูญเสียน้ำหรือความชื้น., See also: dehydration n. dehydrator n.
deplete(ดิพลีท') vt. ทำให้หมดสิ้นหรือลดน้อยลงมาก, ทำให้สูญเสีย, ทำให้ว่างเปล่า, บรรเทา, See also: depletion n. ดูdeplete depletive adj. ดูdeplete, Syn. empty, Ant. fill
deprivation(เดพระเว'เชิน) n. การถอดถอน (ภาวะที่ถูกถอดถอน, การสูญเสีย, การไล่ออก, การทำให้ไม่ได้รับ
despair(ดิสแพร์') n. การสูญเสียความหวัง, ความหมดหวัง, สิ่งที่ทำให้หมดหวัง. vi. ผิดหวัง, สิ้นความหวัง
detriment(ดี'ทริเมินทฺ) n. การสูญเสีย, ความเสียหาย, ความทรุดโทรม, การได้รับบาดเจ็บ, สาเหตุของความสูญเสียหรือความเสียหาย, Syn. harm
dilapidate(ดิแลพ'พิเดท) vi., vt. ทำให้ชำรุด, ทำให้พัง, ใช้อย่างฟุ่มเฟือย, ทำให้สูญเสีย. vi. สลักหักพัง, ชำรุด, เน่าเปื่อย., See also: dilapidation n. ดูdilapidate dilapidator n. ดูdilapidate
disappoint(ดิสอะพอยทฺ') vt. ทำให้ผิดหวัง, ทำให้สูญเสียความหวัง, ทำให้เสียแผน., See also: disappointer n., Syn. fail
discredit(ดิส'เครดิท) vt. ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, ทำให้สูญเสียความเชื่อถือ, ทำให้ขายหน้า, ทำให้ไม่เชื่อ. n. ความไม่เชื่อถือ, การสูญเสียชื่อเสียง, สิ่งที่ทำให้เสียชื่อ, Syn. disparage, slur
disfunctionaladj. ซึ่งสูญเสียบทบาทหรือหน้าที่ไป
drain(เดรน) vt. ระบายน้ำ, ปล่อยน้ำ vi. ค่อย ๆ ไหลออก, ถ่ายออก. n. เครื่องระบาย, สิ่งที่ใช้ระบาย, การค่อย ๆ ไหลออก, ทางระบาย, การหมดเปลือง, การสูญเสีย, นิดหนึ่ง. -Phr. (go down the drain ไร้ค่าไม่มีกำไร, ล้มเหลว) ., See also: drainer n. -S...
dry(ไดร) { dried, drying, dries } adj. แห้ง, แห้งผาก, แห้งแล้ง, ไร้น้ำ, กระหายน้ำ, เฉยเมย, ไร้อารมณ์, ไม่หวาน. vi., vt. (ทำให้) แห้ง, สูญเสียความชื้น -Phr. (dry up แห้งหมดหยุดระเหย, หยุดพูด) ., See also: dryable adj. ดู dry dryly adv. ดูdry dryness n.ดูdry
dwindle(ควิน'เดิล) { dwindled, dwindling, dwindles } vi. เล็กลง, หด, ลดน้อยลง, ทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, สูญเสีย. vt. ทำให้เล็กลง, ทำให้หกลง, Syn. decrease, diminish, fade
dwine(ดไว) vi. เสื่อมโทรม, จางลง, สูญเสีย
ebb(เอบ) n. น้ำลด, การไหลกลับของกระแสน้ำ, การไหลกลับ, การไหลไป, การลดลง, ความเสื่อม, จุดเสื่อม. vi. ไหลกลับ, ไหลไป, ลดลง, เสื่อม, สูญเสีย, Syn. wane, Ant. grow
effloresce(เอฟละเรส) vi. ออกดอก, เป็นผง, เป็นผงเกลือผลึกเมื่อสูญเสียน้ำ, See also: efflorescence n. ดูeffloresce efforescent adj. ดูeffloresce
electrodesiccationn. การทำลายเนื้อเยื่อด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งทำให้สูญเสียน้ำ
expense(อิคซฺเพนซฺ') n. ค่าใช้จ่าย, การใช้จ่าย, การสละ, ค่าเสียหาย, ความสิ้นเปลือง. -Phr. (at the expense of สูญเสีย) -Phr. (at his (her, our, etc.) expense ทำความเสื่อมเสียแก่), Syn. cost
fall(ฟอล) { fell, fallen, falling, falls } vi. ตก, ร่วง, หล่น, ล้ม, ลด, ถอย, เหินห่าง, สูญเสีย, ตาย, พังลง, เสื่อม, (แสง) ส่อง, เกิดปรากฎ, กลายเป็น, ผิดหวัง, เคลื่อนลง. vt. ล้ม (ต้นไม้) -Phr. (fall short ไม่เพียงพอ) . -Phr. (all due ถึงกำหนด) . -n. การตก, การร่วง, การลด, การถอย, การเ
fallen(ฟอล'เลิน) adj. ซึ่งตกลงมา, ซึ่งล้มลง, เสื่อมเสีย, ซึ่งสูญเสียพรหมจารี, ซึ่งถูกทำลาย, ซึ่งถูกพิชิต, ตาย
forfeit(ฟอร์'ฟีท) n. ค่าปรับ, การทำโทษ, ค่าปรับไหม, สิ่งที่ถูกริบ, เงินค่าปรับ vt., adj. สูญเสีย (เนื่องจากถูกริบ) , เสีย., See also: forfeitable adj. forfeiter n. forfeiture n.
fuge(ฟิว'กิว, ฟิวจ) n. เพลงลูกเดี่ยวที่ประกอบด้วยหลายท่วงทำนอง จากเครื่องเล่นแต่ละชนิด, ระยะสูญเสียความทรงจำ,
fugue(ฟิว'กิว, ฟิวจ) n. เพลงลูกเดี่ยวที่ประกอบด้วยหลายท่วงทำนอง จากเครื่องเล่นแต่ละชนิด, ระยะสูญเสียความทรงจำ,
gamble(แกม'เบิล) { gambled, gambling, gambles } vi. พนัน, เล่นการพนัน, พนันขันต่อ, เสี่ยงโชค. vt. สูญเสียจากการพนัน, พนันขันต่อ. n. การพนัน, การเสี่ยงโชค., See also: gambler n., Syn. wager, bet, play, game
gone(กอน, โกน) adj. จากไป, ผ่านไป, ที่แล้ว, อดีต, สูญเสีย, หมดหวัง, ปรักหักพัง, ตั้งครรภ์, ตายแล้ว, อ่อนแรง, ใช้หมดแล้ว, เยี่ยมยอด
hectic(เฮค'ทิด) adj. วุ่นวาย, น่าตื่นเต้น, เร่าร้อนใจ, เป็นไข้, สูญเสีย, เกี่ยวกับวัณโรค., See also: hectically, hecticly adv. hecticness n., Syn. chaotic, feverish
hedge(เฮดจฺ) n. แนวพุ่มไม้, ขอบแดน, สิ่งกีดขวาง, เครื่องล้อม, การวางเดิมพัน, คำพูดสองนัย. v. ล้อมรั้ว, กั้นรั้ว, กั้น, วางเดิมพันเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย. vi. วางทางหนีที่ไล่, See also: hedger n., Syn. fence
ill-spentadj. สูญเสีย, สิ้นเปลือง
infamous(อิน'ฟะมัส) adj. ชื่อเหม็นที่สุด, เลวทราม, น่าเกลียดชัง, แย่มาก, ซึ่งสูญเสียสิทธิพลเมืองบางอย่าง, See also: infamousness n. infamous, Syn. heinous, wicked
ion(ไอ'อัน, ไอ'ออน) n. อะตอมหรือกลุ่มของอะตอมที่มีประจุบวกและลบโดยขึ้นอยู่กับการได้หรือสูญเสียอีเล็กตรอน
lag(แลก) { lagged, lagging, lags } vi. ล้าหลัง, อยู่หลัง, ล้า, เดินช้า, สูญเสียกำลัง, อ่อนลง. n. ความล้าหลัง, คนที่ล้าหลัง, สิ่งที่ล้าหลัง abbr. lymphangiogram, See also: lagger n. ดูlag n., Syn. linger, delay, tarry
lose(ลูส) { lost, losing, loses } vt. ขาดทุน, สูญ, เสีย, แพ้, ทำให้สูญเสีย, พลาด, เสียโอกาส vi. ได้รับความเสียหาย, แพ้, เล่นเสีย, (นาฬิกา) เดินช้า. -Phr. (lose out แพ้), See also: losable adj. losableness n., Syn. fail-A. find
loser(ลู'เซอะ) n. ผู้สูญเสีย, ผู้แพ้
losing(ลู'ซิง) adj. ทำให้สูญเสีย, ทำให้แพ้, แพ้, See also: losings n., pl. สิ่งที่สูญเสียไป, การเล่นเสีย.
loss(ลอส) n. การขาดทุน, การสูญเสีย, การแพ้, การหาย, ความเสียหาย, ความผิดพลาด, การทำลาย, ความหายนะ, การสูญเสียทหาร, จำนวนทหารที่สูญเสียไป, ภาวะที่ไม่แน่นอน, ภาวะที่งงงวย, Syn. deprivation
lost(ลอสทฺ) adj. สูญหายไป, เสียไป, ไม่พบ, หาย, สูญเสียเปล่า, แพ้, ถูกทำลาย, พินาศ, หมกมุ่น, ไม่มีคนรู้, ไร้ความหวัง. Id. (Get lost! หลีกไปอย่ารบกวน.) vt., vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ lose
marasmus(มะแรส'มัส) n. การค่อย ๆ สูญเสียเนื้อและกำลัง
margin(มาร์'จิน) n. ขอบ, ริม, ข้าง, ขอบเขต, ช่องว่าง, จำนวนที่เผื่อเหลือเผื่อขาด, เงินทดรองความสูญเสีย, ค่าแตกต่างระหว่างราคาทุนกับราคาขาย, จุดรายได้ต่ำสุดซึ่งถ้าต่ำกว่านี้แล้วการผลิตจะขาดทุน, ร่อแร่, เกือบขาดทุน. vt. ใส่ขอบ, ทำให้มีริมหรือข้าง, วางเงินทดรอง

English-Thai: Nontri Dictionary
calamity(n) ความสูญเสีย, ความหายนะ, ความฉิบหาย, ภัยพิบัติ
deplete(vt) ใช้หมด, ทำให้สูญเสีย, ทำให้สิ้นเปลือง, ทำให้ลดน้อยลง
depletion(n) การใช้จนหมดสิ้น, การสูญเสีย, ความสิ้นเปลือง
detriment(n) ความเสียหาย, อันตราย, การสูญเสีย, การบาดเจ็บ
ebb(vi) ลดลง, สูญเสีย, เสื่อม, ไหลกลับ, ตก, ไหลลง
forfeit(adj) ที่ถูกริบ, ที่ถูกปรับ, ที่สูญเสีย
waste(adj) ร้าง, โล่งเตียน, สูญเสีย, เสีย, ไร้ประโยชน์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
a fool and his money are soon parted(ใช้เมื่อต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเนื่องมาจากการตัดสินที่ไม่ดี) ให้คนโง่ใช้เงินอีกไม่นานเงินก็หมด
cut your losses(phrase) ลดความสูญเสียของคุณ
dismemberment(n) การสูญเสียอวัยวะ
drapery(n) ม่านหินปูน, หินที่มีลักษณะคล้ายม่าน เกิดจากน้ำที่มีสารคาร์บอเนตสูงที่ไหลตามผนังที่เอียง หยดน้ำทีละหยดที่ไหลผ่านไปตามแนวเดิม เมื่อน้ำเกิดสูญเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์จึงทำให้เกิดการตกตะกอนของแร่แคลไซต์มีลักษณะเป็นแผ่นบาง และมักจะโปร่งแสงงอกยาวขึ้นเรื่อยๆ
heat exhaustion(n) อาการเวียนหัว คลื่นไส้ เนื่องจากร่างกายสูญเสียน้ำ, Syn. heat prostration
Hyperaldosteronismเป็นโรคต่อมไร้ท่อที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งหรือทั้งสองของต่อมหมวกไตของคุณสร้างมากเกินไปของฮอร์โมนที่เรียกว่า (aldosterone ฮอร์โมนในกลุ่มมิเนราโลคอร์ติคอยด์ ซึ่งสร้างจากอะดรีนัลคอร์เทกซ์ของต่อมหมวกไต ทำหน้าที่ควบคุมสมดุลของโซเดียมในเลือด). ทําให้ร่างกายสูญเสียโพแทสเซียมมากเกินไปและรักษาโซเดียมมากเกินไปซึ่งเพิ่มการกักเก็บน้ําปริมาณเลือดและความดันโลหิต
out of mindสูญเสียจิตใจ เป็นบ้า เสียสติ
salvageableเก็บกู้(สิ่งมีค่าจากความเสียหาย, การทำลาย หรือ การสูญเสีย)
salvageable(adj) เก็บกู้(สิ่งมีค่าจากความเสียหาย, การทำลาย หรือ การสูญเสีย)
Trabeculationของกระเพาะปัสสาวะเกิดจากสิ่งกีดขวางซ้ำในท่อปัสสาวะ เมื่อเกิดการอุดตัน, ผนังกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะจะต้องทำงานยากเกินไปที่จะย้ายปัสสาวะที่ผ่านการกีดขวาง. นี้นำไปสู่ความหนาของผนังกล้ามเนื้อและการสูญเสียความยืดหยุ่น.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
労働災害[ろうどうさいがい, roudousaigai] (n) ความบาดเจ็บสูญเสียจากการทำงาน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
失う[うしなう, ushinau] TH: สูญเสีย

German-Thai: Longdo Dictionary
Lüftungswärmeverlust(n) |der, pl. Lüftungswärmeverluste| การสูญเสียความร้อนจากการนำพาความร้อนของอากาศ

French-Thai: Longdo Dictionary
perdre courage(phrase) สูญเสียความกล้าหาญ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top