ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*วัลลี*

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: วัลลี, -วัลลี-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัลลี[N] creeper, See also: vine, Syn. เถาวัลย์, เครือเขา, ไม้เถา, Count unit: เถา, ต้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วัลลีน. เถาวัลย์, เครือเขา, ไม้เถา.
สิรินธรวัลลีน. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Bauhinia sirindhorniae K. Larsen et S.S. Larsen ในวงศ์ Leguminosae ใบมัน ดอกเล็ก สีเหลืองอมส้มถึงแดง มีขนสีน้ำตาลแดง ฝักแบนรูปขอบขนาน มีขนสีน้ำตาลแดงคลุมแน่น ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, Vallie!โอ้วัลลีThe Birdcage (1996)
Hello, Vallie, darling.สวัสดีวัลลีรัก The Birdcage (1996)
Thank you, Vallie. You're a dear.ขอขอบคุณคุณวัลลี คุณที่รัก The Birdcage (1996)
All right, Steve! Valley Girls Gone Wild.เอาละเว้ยสตีฟ วัลลี่เกิร์ลกอนไวด์ American Pie Presents: Band Camp (2005)
This is Valli Wooley's house. We can't go in here.นี่มันบ้านวัลลี่ วูเลย์ พวกเราเข้าไปไม่ได้นะ I Love You, Beth Cooper (2009)
This is coming in from Coachella Valley out near Joshua Tree.นี่เป็นรายงานสดจาก คาลเชลล่า วัลลีย์ ใกล้กับจอชชัว ทรี ดูหุบเหวใหญ่นั่น 2012 (2009)
Ko-di-ak Valley.โค-ดิ-แอค... ...วัลลี่ย์ Hot Tub Time Machine (2010)
You wanna go to Kodiak Valley, trust me. You're at the right age for it.นายจะอยากไปที่ โคดิแอค วัลลี่ย์ เชื่อฉันสิ วัยของนายเหมาะกับมัน Hot Tub Time Machine (2010)
I'm loving the Cavalli.เฮ้ ผมชอบคาวัลลี่นะ Vendetta (2012)
Morning, creeper.อรุณสวัสดิ์ วัลลี Bag Man (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สิรินธรวัลลี [n. exp.] (Sirinthøn wanlī) EN: ?   FR: ?
วัลลี[n.] (wanlī) EN: creeper   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top