ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ยาเส้น*

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ยาเส้น, -ยาเส้น-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้องยาเส้น[N] pipe, See also: cigar pipe, Syn. กล้อง, กล้องยาสูบ, Example: พ่อบรรจุยาเส้นใส่กล้องยาเส้นเป็นครั้งที่ห้าแล้วในวันนี้, Count unit: กล้อง, อัน, Thai definition: อุปกรณ์สำหรับสูบยาเส้น มีลักษณะเป็นท่อยาว ปลายข้างหนึ่งทำเป็นหลุมเหล็กๆ สำหรับบรรจุยาเส้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยาเส้นน. ยาสูบชนิดหนึ่งที่หั่นใบยาเป็นเส้น ๆ หรือเป็นชิ้นเล็ก ๆ สำหรับมวนสูบหรือใส่กล้องสูบ.
ยาเส้นปรุงน. ใบยาซึ่งมิใช่ใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมืองหรือยาอัด ซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำ.
กะโล่ภาชนะสานคล้ายกระด้ง แต่ก้นลึกกว่ากระด้ง มีหลายขนาด แต่ชนิดที่ทาชันเพื่อไม่ให้นํ้ารั่วออก สำหรับหมักขี้ไต้หรือยาเส้นนั้น มีขนาดใหญ่กว่ากระด้งมาก มักเรียกว่า กะโล่มอญ หรือ กระด้งมอญ
ชี ๔ก. ทำสิ่งที่เป็นปุยอย่างสำลีหรือที่เป็นเส้นอย่างกลุ่มยาเส้นให้กระจายตัวออก, ประชี ก็ว่า.
ประชีก. ทำสิ่งที่เป็นปุยอย่างสำลีหรือที่เป็นเส้นอย่างกลุ่มยาเส้นให้กระจายตัวออก, ชี ก็ว่า.
มอระกู่น. เครื่องสูบยาของชาวอาหรับ ลักษณะเป็นขวดทรงสูงหรือหม้อมีขาหยั่ง ด้านบนมีถ้วยสำหรับใส่ยาเส้นผสมเครื่องเทศ เครื่องหอม หรือผลไม้ มีฝาปิด มีท่อต่อจากถ้วยยาลงมาถึงก้นขวดที่มีน้ำหล่ออยู่ เมื่อดูดจะทำให้ควันผ่านน้ำขึ้นมา, เขียนเป็น มรกู่ มระกู่ มะระกู่ หรือ มาระกู่ ก็มี เช่น ออกจากเก๋งเล็งแลเห็นแต่แขก ด้วยแปลงแปลกปลอมปนคนทั้งหลาย มีตุ้งก่ามาระกู่เหมือนผู้ชาย พระมุ่งหมายมองตามดูทรามเชย (อภัย) (ช.).
ยาจืดน. ยาเส้นพื้นเมืองชนิดหนึ่ง เป็นเส้นละเอียด มีรสจืด สีเหลืองนวล ใช้เช็ดปากเช็ดฟันในเวลากินหมากแล้วม้วนเป็นก้อนเล็ก ๆ จุกไว้ที่มุมปาก, ยาฝอย ก็เรียก.
ยาฉุนน. ยาเส้นพื้นเมืองชนิดหนึ่ง เป็นเส้นหยาบ ๆ มีรสฉุน สีนํ้าตาลแก่ ใช้ใบตองหรือใบจากเป็นต้นมวนสูบ.
ยาตั้งน. ยาเส้นพื้นเมืองชนิดหนึ่ง ที่ทำเป็นตั้ง.
หมากสมัด(หฺมากสะหฺมัด) น. ผลหมาก พลูจีบ และยาเส้น จัดเป็นชุดสำหรับขาย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's Bill Carson's tobacco.ยาเส้นของบิล คาร์สัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
-Good. Tobacco was one of my big mistakes.ดี ยาเส้นเป็นความผิดครั้งใหญ่ของผม Oh, God! (1977)
They've got the pipe.พวกนั้นได้กล้องยาเส้นไปด้วย The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
The pipe please, gentlemen, then you can go back to your little weenie roast.ขอกล้องยาเส้นด้วย.. ท่านสุภาพบุรุษ แล้วค่อยกลับไปกินไส้กรอกปิ้ง. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
And chew tobacco like a man.เคี้ยวยาเส้นแบบผู้ชาย Titanic (1997)
Look at his little one-hitter and his stress weed.ดูเด็กอนามัย กับยาเส้นนี่สิ Alpha Dog (2006)
You're sweating for another reason, aren't you? .ด้วยยาเส้นยาสูบ Burning House of Love (2008)
They all want a pipe-hittin' member of the tribe, so to speak.ยาเส้นที่ชาวเผ่าดูดกันทุกคน งั้นขอพูดว่า Better Call Saul (2009)
I'm depending on you, Spoons. You got a little tobaccy in the beard there.ฉันต้องพี่งคุณนะ สปูนส์ มียาเส้นในขนมปังคุณแนะ Rango (2011)
And pine is still our biggest seller, right?และยาเส้นไปป์ยังคงเป็นสินค้า ที่ขายดีที่สุดของเรา ถูกไหม Blood Money (2013)
Normally, I'm sure, but this is the finest tobacco a man can enjoy.แน่ล่ะ แต่นี่คือยาเส้นที่ดีที่สุด ที่คนเรามีความสุขได้ Dissonance Theory (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล้องยาเส้น[n. exp.] (klǿng yāsen) EN: pipe ; cigar pipe   FR: pipe [f] ; bouffarde (fam.) [f]
ยาเส้น[n.] (yāsen) EN: pipe tobacco smoking mixture   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bowl[N] ส่วนกลมของกล้องสูบยาเส้นสำหรับบรรจุยา
pipe[N] กล้องยาเส้น, See also: กล้องสูบยา, ซิการ์
pipe[N] ยาเส้นหนึ่งกล้อง
tobacco[N] ยาสูบ, See also: ยาเส้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canastern. ยาเส้นที่หันหยาบ
pipe(ไพพฺ) n. ท่อ,ท่อนำส่ง,ท่อนำวิถี,หลอด,อวัยวะที่เป็นหลอดนำส่ง,เครื่องดนตรีประเภทปี่หรือขลุ่ย,นกหวีด,กล้องสูบยา,ยาเส้นหรือยาสูบหนึ่งกล้อง,ซิการ์,เสียงร้องเพลงของคน,การคุยกัน,จดหมายสั้น ๆ vt. นำส่งทางท่อ,จัดให้มีท่อ,เป่าปี่หรือขลุ่ย,เปล่งเสียงแหลม
pouch(เพาชฺ) n. กระเป๋า,ถุง,ถุงใส่ยาเส้น,ถุงหน้าท้องสัตว์ประเภทจิงโจ้,อุ้ง,พวง,ห้องพัก,ส่วนเว้าเข้า,โพรง,ที่คล้ายถุง. vt. ใส่ถุง
shag(แชก) n. ขนหรือผมหยาบ,ขนยาวเป็นปีก,ขนปุยยาว,พรมที่มีขนปุยยาว,ยาเส้นหยาบเป็นปึก,ขนหรือผมรุงรัง,ขนหรือผมเป็นกระเซิง,พุ่มไม้หนา
tobacco(ทะแบค'โค) n. พืชยาสูบ,ใบยาสูบ,ใบยา,ยาเส้น,การสูบใบยาสูบ

English-Thai: Nontri Dictionary
tobacco(n) ยาสูบ,ยาเส้น,ใบยา,บุหรี่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top