ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ฟื้นความหลัง*

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ฟื้นความหลัง, -ฟื้นความหลัง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟื้นความหลัง[V] recall, See also: refresh one's memory, Syn. ฟื้นความจำ, Example: ทุกคนมาร่วมฟื้นความหลังถึงชีวิตและผลงานของอาจารย์ที่พวกเขาเคารพรัก, Thai definition: ระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I love to reminisce with former members of the cast.ผมอยากฟื้นความหลังกับดาราเก่า ซิลเวีย The Truman Show (1998)
If you want to resurrect old trauma with this bitch, you do it on your own goddamn time.ถ้าแกอยากจะรื้อฟื้นความหลัง อันเจ็บปวดกับนังสารเลว แกควรจะหาเวลาที่เหมาะสมห่าของแกเอง Hell Followed (2008)
We needed to wipe the slate clean, right?เรามารื้อฟื้นความหลังกันดีมั้ย ? What More Do I Need? (2008)
Glad we could move past our history, Filip.ดีใจที่เราได้รื้อฟื้นความหลังกันอีกครั้ง ฟิลิป The Culling (2009)
We were just catching up is all.เราแค่รื้อฟื้นความหลังเท่านั้นเอง Timebomb (2009)
I didn't mean to be dismissive of your pain.พ่อไม่ได้มีเจตนารื้อฟื้นความหลัง ให้ลูกต้องเจ็บปวด Turas (2010)
"When can we drink to our memories again?"เมื่อไรเราจะได้ดื่มเพื่อรื้อฟื้นความหลังกันอีกนะ? Love in Disguise (2010)
You up for a little nostalgia?อยากจะรื้อฟื้นความหลังเล็กๆน้อยๆมั้ย? The Three Bad Wolves (2011)
It brings back a lot of memories, doesn't it?มันรื้อฟื้นความหลัง ได้เยอะเลย ใช่ไหม Hope (2011)
During our last renovation, we had to replace the safe boxes, and we put yours inside a new one.รื้อฟื้นความหลังขึ้นมาใหม่ เราจำเป็นต้องสับเปลี่ยน เปลี่ยนมันไปในที่ใหม่ และใส่ความทรงจำใหม่ เข้าไปในตัวคุณ What's Up, Tiger Mommy? (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟื้นความหลัง[v. exp.] (feūn khwāmlang) EN: recall ; refresh one's memory   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top