ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ด้านไม้*

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ด้านไม้, -ด้านไม้-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้านไม้[V] case-hardened, Example: เด็กถ้าถูกตีมากๆจะด้านไม้, Thai definition: ถูกตีมากจนชินเลยไม่รู้จักหลาบจำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ด้านไม้ก. ถูกตีมากจนชินเลยไม่รู้จักหลาบจำ.
สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าน. รูปสี่เหลี่ยมที่ไม่มีด้านเท่ากันเลย.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านไม้[adj.] (dānmāi) EN: case-hardened ; inured to the rod   
รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า[n. exp.] (rūp sāmlīem dān mai thao) EN: scalene triangle   FR: triangle scalène [m]
รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า[n. exp.] (rūp sīlīem dān mai thao) EN: irregular quadrilateral   
สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า[n. exp.] (sāmlīem dān mai thao) EN: scalene triangle   FR: triangle scalène [m]
สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า[n.] (sīlīemdānmaithao) EN: trapezium   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top