Search result for

*ดาวพุธ*

(22 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ดาวพุธ, -ดาวพุธ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดาวพุธ[N] Mercury, Thai definition: ดาวเคราะห์ดวงที่เล็กที่สุด ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mercuryดาวพุธ, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 58 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4,680 กิโลเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Venusดาวศุกร์, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวพุธออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 108 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12,200 กิโลเมตรไม่มีดาวบริวาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Mercury goes retrograde today."ดาวพุธโคจรกลับวันนี้" Mercury Retrograde (2010)
MERCURY IS THE MOST RAPIDLY MOVING.ดาวพุธดาวศุกร์ โลกและดาวอังคาร Beyond the Darkness (2010)
THAN IT IS FOR MERCURY,ดาวพุธเป็นส่วนใหญ่ที่ เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว Beyond the Darkness (2010)
THIS IS EXACTLY THE PATTERN VERA EXPECTED TO SEEกว่านั้นสำหรับดาวพุธ Beyond the Darkness (2010)
AND WHAT'S VERY STRANGE IS, 72% IS MADE UP OF THIS DARK ENERGY.ถ้าผมขว้างปาในทะเลสาบ ที่เต็มไปด้วยดาวพุธ ดังนั้นโดยการวัด อัตราที่ระลอกย้าย, Beyond the Darkness (2010)
Mercury.ดาวพุธ John Carter (2012)
The Mercury Spacecraft umbilical is outยานอวกาศดาวพุธเป็นสิ่งที่ทาง ของมันออกมา Hidden Figures (2016)
Mercury and Jupiter can be seen just over the west horizon after sunset.เราจะเห็นดาวพุธและดาวพฤหัสบดีตรงเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันตกหลังพระอาทิตย์ตกดิน A Walk to Remember (2002)
And now, ladies and gentlemen, please join with me in welcoming and honoring the man who five months ago brought back from Antarctica the first documented Mercury meteorite,บัดนี้ ท่าสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ขอเชิญทุกท่าน เป็นเกียรติและต้อนรับ ชายผู้ซึ่งเมื่อ 5 เดือนก่อน กลับมาจากทวีปแอนตาร์กติกา พร้อมงานวิจัยอุกกาบาตจากดาวพุธฉบับบแรก Eight Below (2006)
I mean, do you want your girls to grow up only knowing when Mercury's in retrograde?ผมหมายถึง คุณอยากให้ลูกสาวเราโตมา รู้แค่ว่าเมื่อไหร่ดาวพุธจะถอยหลังเหรอ The Astronaut Farmer (2006)
Can anyone tell me why Mercury has only one day per year?มีใครบอกครูได้มั้ย ทำไมดาวพุธถึงมีวันเดียวต่อปีเท่านั้น Charlie Bartlett (2007)
Because Mercury is the only planet that does not rotate on its axis.เพราะว่าดาวพุธ เป็นดาวเคราะห์ เพียงดวงเดียว ที่ไม่ได้หมุนรอบแกนมันเอง Charlie Bartlett (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวพุธ[n. prop.] (Dāophut) EN: Mercury   FR: Mercure

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evening star[N] ดาวที่มักจะเห็นสว่างอยู่ทางขอบฟ้าด้านตะวันตกในช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดิน โดยปกติแล้วจะเป็นดาวศุกร์ แต่บางครั้งก็เป็นดาวพุธ, See also: ดาวประจำเมือง, Syn. Hesperus, Venus
mare[N] พื้นที่ราบและกว้างใหญ่บนดวงจันทร์ ดาวพุธ หรือดาวอังคาร, Syn. moonscape, rill
Mercury[N] ดาวพุธ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mercurial(เมอคิว'เรียล) adj. เกี่ยวกับธาตุปรอท,เกี่ยวกับเทพเจ้า Mercury (ดู) ,เกี่ยวกับดาวพุธ,กระฉับกระเฉง,มีชีวิตชีวา,คล่องแคล่ว,ไว (เหมือนปรอท) ,เปลี่ยนแปลงง่าย,เหลาะแหละ,หลายใจ. n. ยาที่มีสารปรอทอยู่., See also: mercurialness n. mercuriality n.
mercury(เมอ'คิวรี) n. ธาตุปรอท, See also: Mercury n. ดาวพุธ,เทพเจ้าโรมันที่เป็นคนเก็บสาส์นของพระเจ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
水星[すいせい, suisei] (n name ) ดาวพุธ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top