ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*คุดคู้*

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คุดคู้, -คุดคู้-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุดคู้[ADV] curledly, See also: contortedly, huddlingly, curvedly, twistedly, Syn. งอ, ขดงอ, คู้, งอตัว, Example: หนูแดงไปหมอบคุดคู้อยู่ใต้โต๊ะ
คุดคู้[V] curl, See also: contort, huddle, curve, twist, bend, Syn. งอ, ขดงอ, คู้, งอตัว, Example: นกเค้าแมวที่เคยส่งเสียงฮือๆ จากสวนข้างบ้านคุดคู้อยู่ใต้ไออุ่นของปีก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คุดคู้ว. ขดตัวงอแขนงอเข่า เช่น นอนคุดคู้.
จุกเจ่าว. เซา, นั่งเหงา, นั่งคุดคู้อยู่, เจ่าจุก ก็ว่า.
เจ่าจุกว. เซา, นั่งเหงา, นั่งคุดคู้อยู่, จุกเจ่า ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How I envy you... young, pretty, able to crouch for hours behind a bush, waiting for a neighbor to dump her trash.แหม อิจฉาเธอจริงๆ ทั้งสาว ทั้งสวย นอนคุดคู้อยู่ได้ทั้งวันหลังพุ่มไม้ คอยดูเพื่อนบ้านออกมาทิ้งขยะ The Glamorous Life (2010)
And then all of a sudden, I'm some drooling mess on the floor.อยู่ดีๆ ฉันก็จะกลายเป็น ตัวอะไรไม่รู้คุดคู้อยู่กับพื้น Unforgiven (2011)
I was hunched in a corner, and I looked over into the other corner.ฉันคุดคู้อยู่ในมุม ฉันสำรวจดูตามมุม Tallahassee (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hunch[VT] โค้ง, See also: โก่ง, คุดคู้
nestle[VI] นอนคุดคู้, See also: ูนอนอุตุ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nuzzle(นัซ'เซิล) vi.,vt.,n. (การ) ดุนด้วยจมูก (ในการดมกลิ่น) ,สูดด้วยจมูก,อิงแอบ,นอนชิดกับ,คุดคู้,กระแซะ,แนบชิด.

English-Thai: Nontri Dictionary
cuddle(vt) กกกอด,กอด,รัด,คุดคู้,โอบกอด

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top