ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*การวางแผนล่วงหน้า*

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การวางแผนล่วงหน้า, -การวางแผนล่วงหน้า-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So that whole prior planningไอ้พวกการวางแผนล่วงหน้าที่นาำยพูดน่ะ Eagles and Angels (2008)
Because the murders were planned in advance?แค่เพราะการฆาตกรรมนี้มีการวางแผนล่วงหน้าน่ะเหรอ Roadkill (2009)
Their every word's been planned in advance.ทุกสื่งเหล่านั้น , ล้วนมีการวางแผนล่วงหน้า Cyrano Agency (2010)
We're working on planning ahead.เรากำลังฝึกการวางแผนล่วงหน้า The Safe (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forethought[N] การคิดก่อนล่วงหน้า, See also: การวางแผนล่วงหน้า, Syn. prudence

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top