Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ wreck แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
73 ผลลัพธ์ สำหรับ wreck  R EH1 K
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -wreck-, *wreck*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
wreck[VT] ทำให้เสียหาย, See also: ทำให้หายนะ, Syn. demolish, destroy, ruin
wreck[VT] ทำให้ (เรือ) อับปาง, See also: ทำให้จม, ทำให้ล่ม
wrecker[N] ผู้ทำลาย
wreckage[N] ซากปรักหักพัง, Syn. debris, ruin, wrack
Hope Dictionary
wreck(เรค) n. สิ่งที่อับปาง,ซากปรักพัง,ซากเรือแตก,บุคคลที่มีสุขภาพเสื่อมโทรม. vi.,vt. (ทำให้) อับปาง,ประสบความหายนะ,พังพินาศ,เป็นผู้ทำลาย, Syn. raze,destroy,wrack,ruin
wreckage(เรค'คิจฺ) n. การทำลาย,การทำให้พังพินาศ,ความหายนะ,การเป็นซากปรักพัง
wrecker(เรค'เคอะ) n. ผู้ทำลาย,ผู้ทำให้พังพินาศ,สิ่งที่ทำให้พังพินาศ,ผู้กู้เรือ,รถกู้ภัย
shipwreck(ชิพ'เรค) n. การทำลายเรือ,การเกิดอุบัติเหตุทางเรือ,การสูญเสียเรือ,อุบัติเหตุเรือแตก,ซากเรือแตก,การทำลาย,ความหายนะ. vt. ทำให้เรือแตก,ทำลายเรือ,ทำลาย,ทำให้พินาศ. vi. เรือแตก,ประสบความหายนะ,ประสบความพินาศ, Syn. destroy
Nontri Dictionary
wreck(n) เรือแตก,การอับปาง,ซากปรักหักพัง
wreckage(n) การทำลาย,ซากปรักหักพัง,ความหายนะ
wrecker(n) ผู้ทำลาย,คนรื้อถอน,คนกู้เรือ,รถกู้ภัย
shipwreck(n) เรือแตก
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wreck๑. ทำให้อับปาง, ทำลายล้าง๒. ของจากเรือแตก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
Yeah, well, don't wreck my truck now. ใช่ดีไม่ทำลายรถบรรทุกของ ฉันตอนนี้ Mad Max (1979)
Well, sorry we couldn't remember "The Wreck of the Old 97." ก็ ขอโทษพวกเราจำไม่ได้ เตอะเรคโอฟเตอะโอล97 The Blues Brothers (1980)
Will we stand by... and let cats wreck our lives? เราจะมัวอยู่เฉยๆ... ปล่อยให้พวกแมวทำลาย ชีวิตของพวกเรางั้นหรือ An American Tail (1986)
- You could have 'em wreck buildings. เท่าที่ผมได้เคยเห็นมาเลยนะครับ Big (1988)
They'll wreck the Paradiso! พวกนั้นจะถล่ม พาราดิโซ่ แล้ว! Cinema Paradiso (1988)
Or with this, I'll wreck the place! หรือไม่งั้น, ผมจะถล่มที่นี่ ! Cinema Paradiso (1988)
Wreck him. - ให้ฉันอัดมัน Field of Dreams (1989)
You're gonna wreck the best thing that ever happened to you. ถ้านายพูดเรื่องนี้ขึ้นมา นายจะทำลายสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับนาย The One with the Jellyfish (1997)
The Krispy Kreme truck that got in a wreck on Eighth Avenue. รถขนมของคริสบี้ ครีม ชนที่ถนนสายแปด The Perfect Man (2005)
Look, don't irresponsibly run roughshod over this and wreck people's lives. ฟังนะ อย่าปฏิเสธผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ถ้าคุณคิดจะทำลายชีวิตใครสักคน Match Point (2005)
God, I beg you, don't go on a fishing expedition over this and wreck people's lives. พระเจ้า ผมขอร้องล่ะ อย่ามาหาเรื่องจับแพะเลย... ...มันจะทำลายชีวิตของผม Match Point (2005)
"Never wreck another couple." "อย่าไปเป็นมือที่สาม" Imagine Me & You (2005)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wreckA stewardess was rescued from the wreck.
wreckHe failed in his business and now is a total wreck.
wreckHe identified the wreck of the "Titanic".
wreckHe used all his strength to crawl out of the wrecked car.
wreckIt took several hours to clear the mess left from the wreck of the truck and several cars.
wreckRobbers wrecked the mail train.
wreckThe divers found a wreck on the sea-bed.
wreckThe scandal nearly wrecked her career.
wreckThe ship set sail only to be wrecked two days after.
wreckThe ship was wrecked on a sunken reef.
wreckThe ship was wrecked on the rocks.
wreckThe wreckage of the ship was salvaged after it had gone to Davy Jones's locker.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ผู้ทำลาย[N] destroyer, See also: wrecker, Syn. คนทำลาย, Ant. ผู้สร้าง, คนสร้าง, ผู้สร้างสรรค์, Example: ผู้ที่ตัดไม้ทำลายป่าถือเป็นผู้ทำลายธรรมชาติอย่างร้ายกาจ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำให้หมดสิ้นไป
พินาศ[V] fall, See also: wreck and ruin, Syn. วินาศ, ฉิบหาย, วอดวาย, หายนะ, มลาย, เสียหาย, Example: พระนครและกรุงศรีอยุธยาต้องพินาศไปท่ามกลางกองเพลิงที่ลุกโชติช่วงอยู่นานนับเดือน, Thai definition: เสียหายวอดวายอย่างแสนสาหัส
การก่อวินาศกรรม[N] sabotage, See also: wreck, Example: การก่อวินาศกรรมที่ร้ายแรงที่สุดในอินเดียมีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคน, Thai definition: การลอบทำลายหรือเผาผลาญทรัพย์สิน สาธารณสมบัติ เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดความเดือดร้อน หรือเพื่อตัดกำลังฝ่ายศัตรูเมื่อทำสงครามกัน
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder   FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate   FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre
ผลาญ[v.] (phlān) EN: destroy ; ravage ; despoil ; ruin ; demolish ; wreck   FR: dévaster ; ravager
เรืออับปาง[n. exp.] (reūa appāng) EN: shipwreck   
ซากปรักหักพัง[n.] (sākprakhakphang) EN: ruins ; debris ; wreckage ; remains   FR: ruines [fpl] ; décombres [mpl]
เสียคน[v.] (sīakhon) EN: go bad ; go to ruin ; become a wreck ; degenerate; deteriorate ; go down the drain   FR: partir en ruines ; devenir une épave
ทลาย[v.] (thalāi) EN: destroy ; break ; do great damage : wreck ; smash   FR: abattre ; démanteler ; démolir ; détruire ; rompre
CMU Pronouncing Dictionary
WRECK   R EH1 K
WRECKS   R EH1 K S
WRECKED   R EH1 K T
WRECKER   R EH1 K ER0
WRECKAGE   R EH1 K AH0 JH
WRECKAGE   R EH1 K IH0 JH
WRECKING   R EH1 K IH0 NG
Oxford Advanced Learners Dictionary
wreck  (v) rˈɛk
wrecks  (v) rˈɛks
wrecked  (v) rˈɛkt
wrecker  (n) rˈɛkər
wreckage  (n) rˈɛkɪʤ
wreckers  (n) rˈɛkəz
wrecking  (v) rˈɛkɪŋ
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
破坏[pò huài, ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ, / ] wreck; break; destroy, #1,854 [Add to Longdo]
颠覆分子[diān fù fèn zǐ, ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] wrecker; saboteur [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
ぶっ壊す;打っ壊す;打っ毀す[ぶっこわす, bukkowasu] (v5s,vt) (col) to destroy; to crush; to wreck [Add to Longdo]
わや[, waya] (exp) (See わやく) fiasco; debacle; disaster; train wreck [Add to Longdo]
ブチ壊す;打ち壊す;打壊す;打ち毀す;ぶち壊す[ブチこわす(ブチ壊す);うちこわす(打ち壊す;打壊す;打ち毀す);ぶちこわす(打ち壊す;打壊す;打ち毀す;ぶち壊す), buchi kowasu ( buchi kowasu ); uchikowasu ( uchi kowasu ; da kowasu ; uchi kowasu )] (v5s,vt) to destroy; to spoil; to crush; to break by striking; to wreck [Add to Longdo]
レック・ダイビング;レックダイビング[, rekku . daibingu ; rekkudaibingu] (n) (See 沈船ダイビング) wreck diving [Add to Longdo]
レック・ダイブ;レックダイブ[, rekku . daibu ; rekkudaibu] (n) wreck dive [Add to Longdo]
解体工場[かいたいこうじょう, kaitaikoujou] (n) disassembly plant; wrecking yard; chop shop [Add to Longdo]
壊す(P);毀す[こわす, kowasu] (v5s,vt) (1) to break; to destroy; to demolish; (2) to wreck; to ruin; to spoil; to damage; (3) to break (a bill, etc.); (P) [Add to Longdo]
海難[かいなん, kainan] (n) shipwreck; (P) [Add to Longdo]
形骸[けいがい, keigai] (n) ruin; wreck; mere skeleton; framework [Add to Longdo]
Time: 0.0078 seconds, cache age: 26.624 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม