Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ workability แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
2 ผลลัพธ์ สำหรับ workability  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -workability-, *workability*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
workability[N] การทำงานได้
workability[N] ความสามารถทำงานได้, Syn. ability, capacity
Time: 0.018 seconds, cache age: 234.455 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม