Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ wolf แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


112 ผลลัพธ์ สำหรับ wolf  W UH1 L F
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -wolf-, *wolf*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
aardwolf(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ออกหากินเวลากลางคืน อาศัยอยู่ในที่ราบตอนใต้ของแอฟริกา กินปลวกและแมลงตัวอ่อนเป็นอาหาร เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับไฮยีน่า

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
wolf(n) สุนัขป่า, See also: หมาป่า
wolf(n) ขนของหมาป่า
wolf(n) คนละโมบและโหดร้าย
wolf(n) ผู้ชายเจ้าชู้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เสือผู้หญิง, Syn. playboy
wolf(vt) สวาปาม, See also: กินอย่างตะกละตะกลาม, Syn. devour, gobble, guzzle, wolf down
wolfish(adj) เหมือนหรือคล้ายสุนัขป่า, See also: คล้ายหมาป่า, Syn. lupine
wolfram(n) แร่วุลแฟรม (คำโบราณ), See also: ทังสเตน, Syn. tungsten, wolframite
wolffish(n) ปลาขนาดใหญ่จำพวก Anarhichas, See also: อยู่ในแถบแอตแลนติกตอนเหนือ
wolf down(phrv) กินอย่างตะกละ, See also: กินอย่างกระหาย
wolfberry(n) ไม้พุ่มแถบอเมริกาเหนือที่มีผลสีขาว, See also: ชื่อละตินคือ Symphoricarpos occidentalis

Hope Dictionary
wolf(วูลฟฺ) n. สุนัขป่า, ชายที่ชอบจีบผู้หญิง vt. กินอย่างตะกล vi. ล่าสุนัขป่า -Phr. (see a wolf ตกตะลึง, อ้าปากค้าง) pl. wolves, Syn. fiend, savage
wolfhound(วูลฟฺ'เฮานดฺ) n. สุนัขขนาดใหญ่ที่ใช้ล่าสุนัขป่า
wolfish(วูล'ฟิช) adj. คล้ายสุนัข, มีลักษณะของสุนัขป่า, See also: wolfishly adv. wolfish
wolfram(วูล'เฟริม) n. ทังสเตน, =wolframite
wolframite(วูล'ฟระไมทฺ) n. แร่ทังสเตน, Syn. wolfram
wolframium(วูฟเฟรฺ'เมียม) n. ทังสเตน
aardwolf(อาร์ด' วูลฟ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)
prairie wolfn. =coyote
sea wolfปลาทะเลขนาดใหญ่, โจรสลัด
werewolf(เวียร'วูลฟ) n. มนุษย์ที่ได้เปลี่ยนเป็นหมาป่า, มนุษย์หมาป่า pl. werewolves

Nontri Dictionary
wolf(n) หมาป่า
wolfish(adj) เหมือนหมาป่า, ดุร้าย, ตะกละ, สวาปาม
werewolf(n) มนุษย์หมาป่า

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wolframiteวุลแฟรไมต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Wolframiteวุลแฟรไมต์, Example: แหล่ง - มักพบเกิดร่วมกับแร่ดีบุกทั่ว ๆ ไป พบเป็นแหล่งแร่ใหญ่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังพบที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แพร่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ระนอง ฯลฯ ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทังสเตนที่สำคัญอันดับหนึ่ง โลหะทังสเตนใช้ทำไส้หลอดไฟฟ้า ผสมเหล็กให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อใช้ทำอุปกรณ์เครื่องจักรกล เช่น ทำเกราะ มีดหัวเจาะ ตะไบและใบเลื่อย [สิ่งแวดล้อม]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
wolfgang[Thai] (name) Name

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wolf Wein. ลูเท็ค... Schindler's List (1993)
[ Wolf Whistle ] [ หมาป่านกหวีด ] Pulp Fiction (1994)
- [ Wolf ] To your bare ass. - [ หมาป่า ] เพื่อตูดเปลือยของคุณ Pulp Fiction (1994)
- [ Wolf ] Okay, gentlemen. - [ หมาป่า ] เอาล่ะสุภาพบุรุษ Pulp Fiction (1994)
[ Wolf ] You're dry enough. Toss 'em their clothes. [ หมาป่า ] คุณแห้งพอ โยน 'em เสื้อผ้าของพวกเขา Pulp Fiction (1994)
[ Wolf Laughing ] Perfect. [ หมาป่าหัวเราะ ] เฟอร์เฟค Pulp Fiction (1994)
- [ Wolf Laughs ] - [ หมาป่าหัวเราะ ] Pulp Fiction (1994)
Will you marry the wolf princess? คุณจะแต่งงานกับเจ้าหญิงหมาป่า? Princess Mononoke (1997)
Wolf girl not care. Wolf girl human. สาวหมาป่าไม่สนใจ สาวหมาป่ามนุษย์ Princess Mononoke (1997)
Wolf Princess... หมาป่าเจ้าหญิง... Princess Mononoke (1997)
There's a wolf still alive over here. มีเว็บไซต์นั้นหมาป่ายังมีชีวิตอยู่ที่นี่ Princess Mononoke (1997)
The wolf sheds her wool. หมาป่า ถอดคราบลูกแกะซะแล้ว Dark Harbor (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wolfAre the Chinese GDP figures a case of the boy crying wolf?
wolfCritics are just crying wolf about protectionism.
wolfHave you ever seen a wolf?
wolfHe is as lean as a wolf.
wolfHe is a wolf in sheep's clothing.
wolfHe sets the wolf to guard the sheep.
wolfHe's just crying wolf again.
wolfI heard a wolf crying.
wolfJohn is as lean as a wolf.
wolfJust because I'm a wolf, everyone thinks I'm the bad guy.
wolf"Now that I think of it, where's Tanimoto?" "Playing the lone wolf, as always."
wolfOne day she met a wolf in the woods.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สุนัขป่า(n) wolf, Syn. หมาป่า, Example: ผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นมักจะได้ยินเสียงของสุนัขป่าร้องโหยหวนมาจากหุบเขา, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อหมาหลายชนิดซึ่งยังคงเป็นสัตว์ป่า มีถิ่นกำเนิดเกือบทั่วทุกภูมิภาคของโลก ขนลำตัวมีสีต่างๆ เช่น น้ำตาลเทา เทาปนแดง ฟันและเขี้ยวคมมาก นิสัยดุร้าย ส่วนใหญ่หากินเป็นฝูง กินเนื้อสัตว์
หมาป่า(n) wolf, Syn. สุนัขป่า, Example: สัตว์ที่เป็นอาหารที่หมาป่าชอบ มักถูกหมาป่ากัดกินบ่อยกว่าสัตว์อื่น, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อหมาหลายชนิดซึ่งยังคงเป็นสัตว์ป่า มีถิ่นกำเนิดเกือบทั่วทุกภูมิภาคของโลก ขนลำตัวมีสีต่างๆ ฟันและเขี้ยวคมมาก นิสัยดุร้าย ส่วนใหญ่หากินเป็นฝูง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
กะซวก[kasūak] (v) EN: wolf down ; scarfe down
ขม้ำ[khamam] (v) EN: devour ; wolf down ; engulf ; gobble up  FR: dévorer ; ingurgiter ; engloutir
หมาป่า[māpā] (n) EN: wolf  FR: loup [ m ]
งูปล้องฉนวนลายเหลือง[ngū plǿngchanūan lāi leūang] (n, exp) EN: Laotian Wolf Snake ; Indo-chinese Wolf Snake
งูปล้องฉนวนหลังเหลือง[ngū plǿngchanūan lang leūang] (n, exp) EN: Laotian Wolf Snake ; Indo-chinese Wolf Snake
งูปล้องฉนวนลาว[ngū plǿngchanūan lāo] (n, exp) EN: Laotian Wolf Snake ; Indo-chinese Wolf Snake
งูปล้องอ้อย[ngū plǿng-øi] (n, exp) EN: Laotian Wolf Snake ; Indo-chinese Wolf Snake
ผำ[pham] (n) EN: Wolffia globosa ; Fresh water Alga ; Swamp Algae
สุนัขป่า[sunak pā] (n) EN: wolf  FR: loup [ m ]
สุนัขป่าตัวผู้[sunak pā tūaphū] (n, exp) EN: dog wolf

CMU Pronouncing Dictionary
WOLF W UH1 L F
WOLFF W UH1 L F
WOLFE W UH1 L F
WOLFER W UH1 L F ER0
WOLF'S W UH1 L F S
WOLFMAN W UH1 L F M AH0 N
WOLFSON W UH1 L F S AH0 N
WOLFING W UH1 L F IH2 NG
WOLFERT W UH1 L F ER0 T
WOLFLEY W UH1 L F L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
wolf (v) wˈulf (w u1 l f)
wolfs (v) wˈulfs (w u1 l f s)
wolfed (v) wˈulft (w u1 l f t)
wolfing (v) wˈulfɪŋ (w u1 l f i ng)
wolfish (j) wˈulfɪʃ (w u1 l f i sh)
wolfram (n) wˈulfrəm (w u1 l f r @ m)
wolf-cub (n) wˈulf-kʌb (w u1 l f - k uh b)
wolf-cubs (n) wˈulf-kʌbz (w u1 l f - k uh b z)
wolfhound (n) wˈulfhaund (w u1 l f h au n d)
wolfhounds (n) wˈulfhaundz (w u1 l f h au n d z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[láng, ㄌㄤˊ, ] wolf #2,753 [Add to Longdo]
枸杞[gǒu qǐ, ㄍㄡˇ ㄑㄧˇ, ] wolfberry shrub (Lycium chinense) #13,872 [Add to Longdo]
莫扎特[Mò zhā tè, ㄇㄛˋ ㄓㄚ ㄊㄜˋ, ] Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Austrian composer #28,393 [Add to Longdo]
狼狗[láng gǒu, ㄌㄤˊ ㄍㄡˇ, ] wolfdog #39,009 [Add to Longdo]
沃尔夫斯堡[Wò ěr fū sī bǎo, ㄨㄛˋ ㄦˇ ㄈㄨ ㄙ ㄅㄠˇ, / ] Wolfsburg #51,243 [Add to Longdo]
沃尔夫[Wò ěr fū, ㄨㄛˋ ㄦˇ ㄈㄨ, / ] Wolf, Woolf (name) #66,913 [Add to Longdo]
沃尔芬森[Wò ěr fēn sēn, ㄨㄛˋ ㄦˇ ㄈㄣ ㄙㄣ, / ] Wolfson, Wulfsohn etc (name) #101,880 [Add to Longdo]
狼孩[láng hái, ㄌㄤˊ ㄏㄞˊ, ] wolf child; human child raised by wolves (in legends) #134,536 [Add to Longdo]
摹扎特[Mó zā tè, ㄇㄛˊ ㄗㄚ ㄊㄜˋ, / ] Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Austrian composer; also written 莫扎特 [Add to Longdo]
狼井[láng jǐng, ㄌㄤˊ ㄐㄧㄥˇ, ] wolf trap (trou de loup), medieval defensive trap consisting of a concealed pit with sharp spikes [Add to Longdo]

Longdo Approved DE-TH
Zwölf(n) |die, pl. Zwölfen| หมายเลขสิบสอง
zwölf(adj) สิบสอง

DING DE-EN Dictionary
Wolfshunger { m }wolfish appetite [Add to Longdo]
Wolfsmilch { f }spurge [Add to Longdo]
Wolfbarsch { m }; Seebarsch { m }; Barsch { m } [ zool. ]bass; seabass [Add to Longdo]
Wolf { m } [ zool. ] | Wölfe { pl }wolf | wolves [Add to Longdo]
Wolfsbarsch { m } [ zool. ]European seabass [Add to Longdo]
Wolfshund { m } [ zool. ]alsatian dog [Add to Longdo]
Wolfram { n } [ chem. ]tungsten [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
アイリッシュウルフハウンド[airisshuurufuhaundo] (n) Irish wolfhound [Add to Longdo]
アビシニアジャッカル;シミエンジャッカル;シメニアジャッカル[abishiniajakkaru ; shimienjakkaru ; shimeniajakkaru] (n) Abyssinia jackal (carnivore, Canis simensis); simian jackal; simenian jackal; simenian wolf; Ethiopian wolf [Add to Longdo]
ウェアウルフ;ワーウルフ[ueaurufu ; wa-urufu] (n) werewolf [Add to Longdo]
ウルフ(P);ウォルフ[urufu (P); uorufu] (n) wolf; (P) [Add to Longdo]
ウルフハウンド[urufuhaundo] (n) wolfhound [Add to Longdo]
エチオピア狼[エチオピアおおかみ, echiopia ookami] (n) Ethiopian wolf (carnivore, Canis simensis); Abyssinia jackal; simian jackal; simenian jackal; simenian wolf [Add to Longdo]
クコの実;枸杞の実[クコのみ(クコの実);くこのみ(枸杞の実), kuko nomi ( kuko no mi ); kukonomi ( kuko no mi )] (n) Chinese wolfberry fruit (Lycium chinense); Chinese matrimony vine fruit [Add to Longdo]
シメニア狼[シメニアおおかみ, shimenia ookami] (n) simenian wolf (carnivore, Canis simensis); Abyssinia jackal; simian jackal; simenian jackal; Ethiopian wolf [Add to Longdo]
タスマニア狼[タスマニアおおかみ, tasumania ookami] (n) Tasmanian wolf [Add to Longdo]
ダイアウルフ;ダイア・ウルフ[daiaurufu ; daia . urufu] (n) dire wolf (extinct, Canis dirus) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1233 seconds, cache age: 72.418 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม