withdrawal แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
“ขับรถ” ฝรั่งไม่ใช้ “I drive a car.” เวลาเราได้ยินประโยค “I drive a car.” จะรู้สึกว่ามันไม่แปลก เพราะประโยคนี้ถ้าแปลตรงๆ ก็คือ ฉันขับรถ ก็ดูเหมือนจะถูกแล้ว แต่สงสัยกันมั้ยว่าทำไมฝรั่งถึงไม่ใช้กัน ก็เพราะว่า Drive เฉยๆ ด้วยตัวมันเองก็แปลว่า ขับรถ แล้วจึงไม่ต้องมีคำว่า a car ต่อท้าย...
3 Ways to Say “It’s Untrue” [เรียนภาษาอังกฤษ in English] หลายครั้งที่เราได้ยินเรื่องราวที่เกินจริง หรือยากที่จะเชื่อได้ บางครั้งเรื่องราวอาจจะฟังดูไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลย ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอะไรได้บ้างลองมาหาคำตอบจากบทความนี้กันเลยค่ะ ระดับความยาก: 1 Have you heard the expression “ring true”? As in: “That doesn’t ring true to...
Sandbagging แปลว่าอะไร? [What a Word!] Sandbagging ไม่ได้แปลว่า ถุงทรายที่เราใช้กั้นน้ำเวลาน้ำท่วมเพียงอย่างเดียว จริงๆ แล้วคำนี้ยังมีความหมายอื่นๆ อีกด้วยและสามารถใช้ได้ในหลายสถานการณ์ จะใช้แบบไหนได้บ้างลองมาดูกันเลย ระดับความยาก: 2 “Sandbagging” is something we know very well in Thailand. Every year...
ฉันเพิ่งรู้ ฝรั่งไม่ใช้ “I just know that” I just know ไม่ได้แปลว่า เพิ่งรู้ แต่จะหมายถึง ฉันรู้แค่ว่า … เช่น I just know that my parents love me more than anyone else...
Earworm แปลว่าอะไร? [What a Word!] เคยเป็นมั้ย? หลายๆ ครั้งที่เรามักจะนึกถึงเพลงใดเพลงหนึ่ง ท่อนใดท่อนหนึ่งวนเวียนอยู่ในหัวไปมา ถึงแม้ว่าเพลงนั้นอาจจะไม่ใช่เพลงโปรดสักเท่าไหร่แต่เราดันจําและร้องได้ทันทีแม้ฟังเพียงไม่กี่ครั้ง ทำอะไรก็จะคิดถึงเพลงนั้นๆ วนไป ทํายังไงก็สลัดไม่ออก อาการแบบนี้เราเรียกว่า “Earworm” ระดับความยาก: 1 What on earth is an “earworm“? It sounds...
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


66 ผลลัพธ์ สำหรับ withdrawal  W IH0 DH D R AO1 AH0 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -withdrawal-, *withdrawal*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
withdrawal(n) การถอน, See also: การเก็บคืน, การถอนคืน, การเบิกเงิน, Syn. removal

Hope Dictionary
withdrawal(วิธ'ดรอเอิล) n. การถอนออ, การเอากลับ, การดึงกลับ, การหด, การเลิก, Syn. retreat, flight, flight

Nontri Dictionary
withdrawal(n) การถอนตัว, การถอย, การชัก, การหด, การเลิก

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
withdrawal๑. การถอน๒. การถอนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal bearing; clutch thrust bearing; release bearing; throwout bearingตลับลูกปืนคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of a criminal chargeการถอนคำฟ้องคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of a plaintการถอนคำฟ้องคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of appearanceการไม่มาศาลตามนัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of chargesการถอนข้อกล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of defenceการถอนข้อต่อสู้คดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of motionการถอนญัตติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
withdrawal symptom; symptom, abstinenceอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
withdrawal symptoms; symptoms, abstinence; syndrome, abstinence; syndrome, withdrawal; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The firm's having withdrawal pains at the bank, if it's any of your bloody business. บริษัท ที่มีความเจ็บปวดถอนที่ธนาคารถ้ามัน ๆ ของธุรกิจเลือดของคุณ The Russia House (1990)
That girl... Came to give us the notice of withdrawal this evening. เด็กคนนั้น มายื่นใบถอนเมื่อตอนเย็น Heavenly Forest (2006)
He can't stop crying because he's in withdrawal from crystal meth, you son of a bitch. เขาหยุดร้องไม่ด้ เพราะว่าเขากำลัง ลงแดงจาก คริสตอลเมท , ไอ้งี่เง่า Love/Addiction (2007)
MAO inhibitor caused the fever, alcohol caused the pancreatitis, alcohol withdrawal caused the V-tach. การเลิกแอลกอฮอลล์ทำให้เกิด V-tach ลี"? คุณคิดผิดแล้ว Alone (2007)
I know you're busy but I need you to make one phone call to his bank and find out if he's made withdrawals or used his credit card in the last week. ผมรู้ว่าคุณยุ่ง... ..แต่ผมต้องการให้คุณโทรไปธนาคารเขา และขอ... ...การถอนเงิน หรือใช้เครดิตการ์ดในสัปดาห์ก่อน In the Valley of Elah (2007)
Mike Traceur has just made a cash advance withdrawal on his credit card. ไมค์ เทรเซอร์ เพิ่งถอนเงินสดล่วงหน้า ด้วยบัตรเครดิต Knight Rider (2008)
Withdrawal complications. การถอนยาซับซ้อน Adverse Events (2008)
We've seen her through withdrawal before. เราเห็นเธอตอนถอนยามาก่อน Birthmarks (2008)
Let's go, pal, I'm making a withdrawal here. เร็วสิว่ะ ฉันกำลังถอนเงินอยู่นะโว้ย The Dark Knight (2008)
Or cash withdrawals for 2 consecutive days in both November and February. หรือถอนเงินจากธนาคารเลยเป็นเวลา 2 วันติดกันในเดือนพฤศจิกายน และกุมภาพันธ์ A Shade of Gray (2009)
He's going crazy for the withdrawal symptoms of Gum Jan Di. การที่เขาขาด กึม จันดี จะทำให้เขาเป็นบ้า Episode #1.9 (2009)
I was suffering from withdrawal symptoms-- ฉันกำลังจะพ้นจากอาการทรมาน Darkness (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
withdrawalIn the financial world opposition is apparently increasing against the withdrawal of the proposed bill.
withdrawalWhile welcoming the firming up of the present government policy to abandon the proposal of the reform bill to the Diet, at the same time some are worried that Prime Minister Koizumi won't clearly state the bill's withdrawal.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ใบเบิก(n) withdrawal slip, See also: bill of lading, Syn. ใบเบิกของ, Example: ถ้าพนักงานต้องการใช้เครื่องมือต่างๆ ทุกคนต้องทำใบเบิกแจ้งลงมายังบรรณารักษ์ ซึ่งจะกำหนดเวลาการใช้เครื่องมือนั้นๆ, Count Unit: ใบ, แผ่น, Thai Definition: หนังสือเบิกสิ่งของต่างๆ
การเพิกถอน(n) withdrawal, See also: cancellation, repeal, revocation, abolishment, removal, extraction, Syn. การถอนตัว, การล้มเลิก, การเลิกล้ม, การยกเลิก
การชัก(n) deduction, See also: withdrawal, Syn. การเอาออก, การหักออก, Example: การชักใบสมัครผู้เข้าแข่งขันออกของกรรมการทำให้งานนี้เหลือเพียงผู้สมัครเพียง 3 คนเท่านั้น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ใบเบิก[baiboēk] (n) EN: check ; requisition ; withdrawal slip
ใบเบิกเงิน[baiboēk ngoen] (n, exp) EN: cash voucher ; withdrawal slip
เบิกเงิน[boēk ngoen] (v, exp) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal  FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
การเลิกล้ม[kān loēklom] (n) EN: withdrawal
การถอน[kān thøn] (n) EN: withdrawal ; redemption  FR: retrait [ m ] ; extraction [ f ]
การถอนฟ้อง[kān thøn føng] (n, exp) EN: withdrawal of an action
การถอนเงิน[kān thøn ngoen] (n, exp) EN: withdrawal of money  FR: retrait d'argent [ m ]
การถอนตัว[kān thøn tūa] (n, exp) EN: withdrawal
ค่าถอนเงิน[kān thøn ngoen] (n, exp) EN: withdrawal fee
ลงแดง[longdaēng] (v) EN: suffer from excessive bloody flux ; suffer from severe dysentery ; have withdrawal symptoms

CMU Pronouncing Dictionary
WITHDRAWAL W IH0 DH D R AO1 AH0 L
WITHDRAWAL W IH0 TH D R AO1 AH0 L
WITHDRAWALS W IH0 TH D R AO1 AH0 L Z
WITHDRAWALS W IH0 DH D R AO1 AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
withdrawal (n) wˈɪðdrˈɔːəl (w i1 dh d r oo1 @ l)
withdrawals (n) wˈɪðdrˈɔːəlz (w i1 dh d r oo1 @ l z)

DING DE-EN Dictionary
Ausstieg { m } aus der Kernenergiewithdrawal from the nuclear energy programme [Add to Longdo]
Auszahlungsschein { m }withdrawal slip [Add to Longdo]
Auszugskraft { f }withdrawal force [Add to Longdo]
Entziehungskur { f } | Entziehungskuren { pl }withdrawal treatment | withdrawal treatments [Add to Longdo]
Entzugserscheinung { f } | Entzugserscheinungen { pl }withdrawal symptom | withdrawal symptoms [Add to Longdo]
Lizenzentzug { m }withdrawal of licence [Add to Longdo]
Oberflächenwasser-Entnahme { f }withdrawal of surface water [Add to Longdo]
Rücktritt { m } (von einem Vertrag)withdrawal (from a contract) [Add to Longdo]
Rückzug { m } | Rückzüge { pl }withdrawal | withdrawals [Add to Longdo]
Abstinenzerscheinung [ med. ]withdrawal symptom [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
撤退[てったい, tettai] (n, vs) evacuation; withdrawal; revocation; repeal; retreat; (P) #3,252 [Add to Longdo]
離脱[りだつ, ridatsu] (n, vs) withdrawal; secession; separation; breakaway; (P) #4,256 [Add to Longdo]
脱退[だったい, dattai] (n, vs) secession; retirement; withdrawal (e.g. from a lawsuit); (P) #4,628 [Add to Longdo]
取り下げ(P);取下げ[とりさげ, torisage] (n) withdrawal; (P) #5,372 [Add to Longdo]
撤去[てっきょ, tekkyo] (n, vs) (1) withdrawal; revocation; repeal; (2) demolition; removal; (P) #5,394 [Add to Longdo]
回収[かいしゅう, kaishuu] (n, vs) collection; recovery; withdrawal; retrieval; (P) #5,495 [Add to Longdo]
取り消し(P);取消し(P);取消[とりけし, torikeshi] (n) cancellation; withdrawal; abolition; revocation; cancel; CAN; (P) #6,340 [Add to Longdo]
撤回[てっかい, tekkai] (n, vs, adj-no) withdrawal; revocation; repeal; (P) #6,546 [Add to Longdo]
辞退[じたい, jitai] (n, vs, adj-no) declining; refusal; nonacceptance; turning down; withdrawal (e.g. candidacy); pulling out (e.g. race); excusing oneself; (P) #7,827 [Add to Longdo]
退却[たいきゃく, taikyaku] (n, vs) retreat; withdrawal; retirement; (P) #16,412 [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1208 seconds, cache age: 6.691 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม