witchcraft แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


29 ผลลัพธ์ สำหรับ witchcraft  W IH1 CH K R AE2 F T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -witchcraft-, *witchcraft*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
witchcraft(n) การใช้เวทมนตร์คาถา, Syn. sorcery, witchery, magic

Hope Dictionary
witchcraft(วิทชฺ'คราฟทฺ, -แครฟทฺ) n. การใช้เวทมนตร์คาถา, อิทธิพลของเวทมนตร์คาถา, ความมีเสน่ห์, การทำให้หลงใหล, Syn. sorcery

Nontri Dictionary
witchcraft(n) เวทมนตร์, คาถา, เสน่ห์, มารยา, การเลี้ยงผี, ความงดงาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's all there is, as far as witchcraft is concerned. เรื่องก็มีอยู่เท่านี้แหละ, เท่าที่ เกี่ยวกับแม่มด เวทมนตร์คาถา. Suspiria (1977)
"Dear Mr. Potter, We are pleased to accept you at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry." ถึงคุณพอตเตอร์ เราขอแจ้งให้ทราบว่า คุณได้เข้าศึกษา ที่โรงเรียนพ่อมดแม่มด และเวทย์มนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
He's going to the finest school of witchcraft and wizardry. เขาจะได้เข้าเรียน ในโรงเรียนพ่อมดแม่มดชั้นยอด Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Harry Potter must not go back to Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry this year. ปีนี้แฮร์รี่ พอตเตอร์ต้องไม่กลับไป ที่โรงเรียนพ่อมดแม่มด และเวทย์มนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I have witnessed what witchcraft can do. ข้ามีพยานที่จะบอกเจ้าว่าพวกนักเวทย์ทำอะไรได้บ้าง The Mark of Nimueh (2008)
I know. Witchcraft is an evil, Father. หม่อมฉันว่ารู้พวกแม่มดเป็นคนชั่วร้าย เสด็จพ่อ The Mark of Nimueh (2008)
You said that no good would come of using witchcraft at Arthur's birth. เจ้าว่ามันไม่ใช่เรื่องดีที่จะให้กำหนดอาเธอร์ด้วยมนต์ของแม่มด Excalibur (2008)
He hung a woman in his backyard for witchcraft -- เขาแขวนคอผู้หญิงในสวนหลังบ้าน เพื่อทำพิธีกรรม-- Swap Meat (2010)
Most witches align themselves with the Wiccans, but witchcraft is an extremely heterogeneous subject which encompasses the dark arts like evil spells, sacrifices... แม่มดล้วนถูกจัดให้อยู่ใน ประเภทเดียวกับพวก ศาสตร์นอกรีต แต่ศาสตร์แม่มดมีลักษณะที่แตกต่าง ออกไปอย่างสิ้นเชิง ที่หมายรวมถึงเรื่องศาสตร์มืด The Witch in the Wardrobe (2010)
Far as I can tell, witchcraft was not involved. เท่าที่ฉันบอกได้ พวกเวทมนต์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ The Third Man (2010)
Witchcraft has its limits. เวทมนตร์มีขีดจำกัดในตัวมันเอง Rose (2010)
Who until recently taught at Hogwarts School of witchcraft and wizardry ... ซึ่งเคยสอนอยู่ที่โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มด และเวทย์มนตร์ศาสตร์ ฮอกวอตส์ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ของขึ้น(n) black magic; voodoo, See also: witchcraft, Thai Definition: การที่ของศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวแสดงอิทธิฤทธิ์ขึ้นมา
คุณ(n) black magic, See also: witchcraft, sorcery, Example: อาการหน้าดำเช่นนี้เป็นอาการที่คล้ายจะโดนคุณโดนของ, Thai Definition: อาถรรพณ์ คือ พิธีทำร้ายต่ออมิตร โดยเสกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าในตัวหรือฝังรูปฝังรอย เรียกกันว่า กระทำคุณ, ผู้ถูกกระทำ เรียกว่า ถูกคุณ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ของขึ้น[khøngkheun] (n) EN: black magic ; voodoo ; witchcraft
เวทมนตร์[wētmon] (n) EN: magic ; sorcery ; incantation ; spell ; black magic ; witchcraft  FR: magie [ f ] ; sorcellerie [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
WITCHCRAFT W IH1 CH K R AE2 F T

Oxford Advanced Learners Dictionary
witchcraft (n) wˈɪtʃkraːft (w i1 ch k r aa f t)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
巫术[wū shù, ㄨ ㄕㄨˋ, / ] witchcraft #36,783 [Add to Longdo]
巫蛊[wū gǔ, ㄨ ㄍㄨˇ, / ] witchcraft [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Hexerei { f } | Hexereien { pl }witchcraft | witchcrafts [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
魔法[まほう, mahou] (n) magic; witchcraft; sorcery; (P) #1,559 [Add to Longdo]
幻術[げんじゅつ, genjutsu] (n) magic; witchcraft [Add to Longdo]
目くらまし;目眩まし;目眩し[めくらまし, mekuramashi] (n) (1) smoke screen; dazzler; distraction; (2) camouflage; deceptive means; (3) magic; witchcraft; sleight of hand; (4) shell game [Add to Longdo]
妖術[ようじゅつ, youjutsu] (n) black magic; black art; witchcraft; sorcery [Add to Longdo]
巫術[ふじゅつ, fujutsu] (n) divination; sorcery; witchcraft [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 3.5175 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม