wildfremd แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


51 ผลลัพธ์ สำหรับ wildfremd  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -wildfremd-, *wildfremd*, wildfrem

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *wildfremd*
DING DE-EN Dictionary
wildfremdtotally unknown [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The boys are even starting to kid me about it. Wildfremde Leute ziehen mich damit auf. The Manchurian Candidate (1962)
What kind of man is going to play a practical joke on complete strangers with every bone in his body broken? Wer würde schon mit Wildfremden einen Scherz machen wenn alle seine Knochen gebrochen sind? It's a Mad Mad Mad Mad World (1963)
She told a perfect stranger where she got her dress and how much it cost. Sie erzählt einem Wildfremden, woher sie ihr Kleid hat und wie viel es kostet. Ja. Country Club Munsters (1965)
This will kill you. It was so obvious. We should've thought about it in the first place. Was hast du dir dabei gedacht... die halbe Nacht mit einem Wildfremden zu verbringen? The Girl Who Never Had a Birthday: Part 2 (1966)
You got a stranger pouring gasoline on it. Und du lässt einen Wildfremden Benzin drauf gießen. Easy Rider (1969)
What's that for a girl that gets in a car with total strangers? Was ist denn das für ein Mädchen, das mit wildfremden Männern in ein Auto steigt? Denk mal drüber nach. Das klingt gut vor Gericht. The Brutes (1970)
My people poured out into the streets, laughing and shouting and shaking hands with strangers. Meine Leute strömten auf die Straße, lachten und riefen und schüttelten wildfremden Leuten die Hände. The Fighter (1975)
How's the investigation going? They're dressing like gendarmes now and harassing the girls. - Sie verkleiden sich als Polizisten... und küssen wildfremde Mädchen, um uns unmöglich zu machen! The Troops & Aliens (1979)
And then one afternoon, a perfect stranger tells her with pleasure, with pride even, what she has done. Bis eine wildfremde Person... ihr mit Freude und Stolz verriet, was sie getan hatte. The Mirror Crack'd (1980)
Baloney. Why would a perfect stranger go to all the trouble of driving out here if she didn't ask you to? Warum würde ein Wildfremder so weit fahren, wenn nicht auf ihr Drängen hin? Keep Smiling (1986)
Oh, Homer, don't say that. The way I see it, if you raise three children... who can knock out and hogtie a perfect stranger, you must be doing something right. Wer drei Kinder hat... die eine wildfremde fesseln können, der macht schon was richtig. Some Enchanted Evening (1990)
Your daughter comes home after four months, you couldn't wait to see her, and she shocks you with the news that she's getting married. And to somebody you've never met before. Annie kommt endlich zurück aus Rom und schockt Sie mit einer Verlobung mit einem Wildfremden. Father of the Bride (1991)
Getting your nails done is one thing but going out to dinner with strangers, and that one! Das mit den Nägeln ist eine Sache... aber mit wildfremden Leuten auszugehen... Und das mit dem da! The Fisher King (1991)
You know, were all at sea with a bunch of strangers. It's very simple. Wildfremde Menschen machen gemeinsam eine Schiffsreise. Voyager (1991)
By any chance does the "H" stand for Herbert? KONTRA: EIN WILDFREMDER. Das ist eine seltsame Figur. Oh Brother, Where Art Thou? (1991)
What do you think you're doing... sharing the details of your perverted sex life... with a total stranger? Was glauben Sie, was Sie hier tun? Sie erzählen einem Wildfremden die Einzelheiten lhres perversen Sexlebens. Bitter Moon (1992)
She talks to total strangers about my diaper rash! Sie erzählt Wildfremden von meinem Windelausschlag! Stop! Or My Mom Will Shoot (1992)
I was broke and sharing a room with 12 people I didn't know only to discover I was broke and sharing a room with 12 people I didn't know. Ich war pleite und teilte mir ein Zimmer mit 12 wildfremden Leuten... und entdeckte sehr bald... dass ich in der Tat pleite bin und mir mit 12 fremden Leuten ein Zimmer teile. Schindler's List (1993)
- A complete stranger? - Einer Wildfremden? Charlie! It Could Happen to You (1994)
What the total stranger standing beside me is trying to say is nobody talks about the good side of Psycho Dad. Was der Wildfremde neben mir sagen will... ist, dass niemand über die guten Aspekte von Psycho Dad redet. I Want My Psycho Dad: Part 2 (1994)
Are you in the habit of riding off in the rain with strangers? Reitest du immer mit Wildfremden in den Regen hinaus? Braveheart (1995)
One of the kind, that doesn't show his feelings towards his girlfriend, but then again starts chatting with strangers. Einer von der Sorte, die ihrer Freundin ihre Gefühle nicht zeigen, aber eine Wildfremde ansprechen. Rendezvous in Paris (1995)
I'll even beat the shit out of the people you know until you die. Bis Kojima stirbt, verprügele ich irgendwelche wildfremden Leute! Tokyo Fist (1995)
Because, um... Oh, surely it can't be being screwed by men you've never seen before. Doch nicht, dich von Wildfremden bumsen zu lassen? Breaking the Waves (1996)
Girls who are raped, are either drunk or they go home in the middle of the night with a total stranger. Mädchen, die vergewaltigt werden, sind entweder betrunken oder sie nehmen mitten in der Nacht einen wildfremden Typen mit nach Hause. Salige er de som tørster (1997)
I almost hugged a perfect stranger in the salon... Ich habe beinahe einen Wildfremden in einer Bar umarmt. The Truman Show (1998)
- What? Is that what you do, offer guys you meet on the highway rides? - Nehmen Sie immer Wildfremde mit? Holy Man (1998)
Often when I was out, men would offer to escort me. Oft bin ich abends von wildfremden Männern angesprochen worden, die mich nach Hause begleiten wollten. The Honour of the House (1999)
It's difficult working with other people. Mit Wildfremden ist es schwierig. Clouds of May (1999)
You heard it in passing from a complete stranger and decided it had to be true. Du hast es von einer Wildfremden gehört und entschieden, - dass es die Wahrheit ist? Gossip (2000)
"How does she strike up a conversation with an absolute stranger?" "Mit einem wildfremden Menschen ein Gespräch anzufangen?" Day 2: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2002)
Lorelai Gilmore, are you seriously suggesting... that your father go to a complete stranger and talk about his personal life? Lorelai Gilmore, schlägst du allen Ernstes vor, dass dein Vater mit einem Wildfremden über Privates spricht? Back in the Saddle Again (2002)
- Gentleman? That's all right. Forget him. - Du darfst doch nicht wildfremde Männer ansprechen! Mortadelo & Filemon: The Big Adventure (2003)
- Strange boys are coming to our house. Shut up ! Wildfremde Jungs kommen in unser Haus! Boats Out of Watermelon Rinds (2004)
Instead of wanking all the time and disturbing people you don't know. Musst nicht so viel onanieren oder wildfremde Leute besteigen. Ich fass' es nicht! Muxmäuschenstill (2004)
Do you have a habit of asking aliens about such things? Fragen Sie so was immer wildfremde Leute? Muxmäuschenstill (2004)
You're willing to help complete strangers. Du bist bereit, Wildfremden zu helfen. I Dream of Phoebe (2004)
Just like that? A complete stranger? Einen wildfremden Mann? The Matador (2005)
You can't bring men you meet in bars here in the middle of the night. Du kannst hier nicht einfach wildfremde Männer anschleppen. Live Alone and Like It (2005)
To have a complete stranger come into my home, drink my tea and then try to turn me against one of the sweetest men I've ever known... Dass eine wildfremde Frau in mein Haus kommt, meinen Tee trinkt und mich gegen einen so liebens- würdigen Menschen aufhetzen will. The Sun Won't Set (2005)
Then we have some stranger off the street giving birth to our child. Du willst also, dass eine wildfremde Frau unser Kind gebärt? Thank You So Much (2006)
This way the surrogate wouldn't be some impersonal incubator. Doch, das wäre nicht so unpersönlich wie eine wildfremde Frau. Thank You So Much (2006)
If Roy would stop choosing these strangers over you strangers who don't even believe. Aber Roy hilft stattdessen lieber wildfremden Leuten, denen es sogar am Glauben mangelt. Faith (2006)
No. Exactly. Why would you have premonitions about some random dude? Warum solltest du Vorahnungen über irgendeinen Wildfremden haben? Nightmare (2006)
A special meeting where she stood in front of people she didn't know. Zu einem besonderen Treffen, wo sie vor lauter wildfremden Menschen stand. There Is No Other Way (2006)
You can't just run up and kick someone like that. Du kannst doch nicht wildfremde Leute einfach so treten. Fred Claus (2007)
- You don't have to explain it to me, Terry. This guy is just a total stranger to us who's doing a very bad thing to Uncle Howard. Der Kerl ist für uns nur ein Wildfremder, der 'n übles Ding mit Onkel Howard vorhat. Cassandra's Dream (2007)
That's the kind of guy who'd charge into a burning building to save a stranger. Das ist die Art von Kerl, welcher in ein brennendes Gebäude stürmt, um einen Wildfremden zu retten. What If They're Connected? (2007)
Look at that. You had to come all the way to Vegas and marry a complete stranger just to prove that you're not a robot. Congratulations, Joy! Du musstest extra nach Vegas kommen und einen Wildfremden heiraten... um dir zu beweisen, dass du kein Roboter bist. What Happens in Vegas (2008)
So, I'm a prude because I don't want to shed my clothes in front of some strange, creepy photographer. Na gut. Ich bin also prüde, weil ich keine Lust habe, mich vor einem wildfremden Fotografen auszuziehen. Chapter Eighteen: Indecent Exposure (2008)

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0653 seconds, cache age: 132.553 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม