vessel แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


66 ผลลัพธ์ สำหรับ vessel  V EH1 S AH0 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -vessel-, *vessel*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
vessel(n) เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่, Syn. boat, craft, ship
vessel(n) ภาชนะใส่ของเหลว, Syn. vase, bowl, cup, container
vessel(n) หลอดเลือด, Syn. vein

Hope Dictionary
vessel(เวส'เซิล) n. เรือ (โดยเฉพาะสำหรับใส่ของเหลว) ท่อ, หลอด, ท่อในxylemของพืช, บุคคล (ผู้มีลักษณะเฉพาะทางจิตหรือคุณสมบัติบางประการ), See also: vesseled adj. vesselled adj.
blood vesseln. เส้นโลหิต

Nontri Dictionary
vessel(n) เรือ, หลอด, ท่อ, ภาชนะ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vesselเวสเซล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vesselเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vessel element; vessel memberเซลล์เวสเซล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vessel member; vessel elementเซลล์เวสเซล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vessel, collateral๑. หลอดขนาน, หลอดข้างเคียง๒. หลอดเบี่ยง๓. หลอดสำรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vessel, lymphaticหลอดน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vessel; vasหลอด, หลอดเลือด, หลอดน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
vesselเวสเซล, ท่อเล็ก ๆ ที่เกิดจากเซลล์เวสเซลหลาย ๆ เซลล์เรียงต่อกัน ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำในพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
vessel memberเวสเซล, เซลล์ชนิดหนึ่งของไซเลม มีลักษณะเป็นท่อสั้น ๆ ผนังเซลล์หนาและผนังตรงหัวท้ายของเซลล์เปิดติดต่อกับเซลล์อื่นเรียงกันเป็นท่อยาว เมื่อเจริญเต็มที่จะไม่มีนิวเคลียส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right, then, let's get this vessel shipshape. โอเคแล้ว ให้เรือนี้เรียบร้อย Yellow Submarine (1968)
1, 100 men went into the water. Vessel went down in 12 minutes. ทหาร 1, 100 นายจมลงทะเล เรือทั้งสําจมใน 12 นาที Jaws (1975)
Both struck the Soviet vessel amidship. ทั้งสองหลงกำปั่นเรือโซเวียต 2010: The Year We Make Contact (1984)
I need to commandeer your vessel to Sector 12. ฉันต้องการเกณฑ์คนของคุณ ในนี้ไปที่เขต 12 Toy Story (1995)
See if anybody is listening. This is the US Aerospace command vessel Lewis Ciark hailing Event Horizon. นี่ยานเสวิสแอนด์คลาร์ค เรียก อีเวนฮอร์ไรซั่น ได้ยินไหม Event Horizon (1997)
Arriving vessels have to check at the harbour Master. มีนายท่าตรวจของและคนที่มาด้วย The Jackal (1997)
You are only a vessel from God. เธอเป็นเพียงพาหะจากพระเจ้า Pi (1998)
But what hope can a single vessel have against their entire defense system? None. แต่หวังได้ไงว่ายานลำเดียว จะสู้กับระบบป้องกันของพวกมัน? The Matrix Revolutions (2003)
To build a vessel that would carry the building blocks of a new civilization into space. โดยการสร้างเรือที่สามารถขนทุกอย่าง ที่จะเอาเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมใหม่ ขึ้นไปอยู่ในอวกาศ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
if this goes well tomorrow, my associates from the pentagon are gonna want to put leviathan on every vessel in the fleet. ถ้าอันนี้เป็นไปด้วยดีพรุ่งนี้ คนของฉันที่ Pentagon ก็อยากจะใส่ Leviathan บนยานทุกลำของกองทัพแน่ Aqua (2005)
when this body was activated by the crystal, it became... an oracle of kryptonian knowledge, a vessel for me to inhabit if ever you should need me. เมื่อร่างนี้โดนกระตุ้นด้วยหินคริสตัล, จะกลายเป็น... ร่างสถิตย์แห่งความรู้ชาวคริปตัน, พาหนะแห่งสำนึกข้า Hidden (2005)
And the chalice resembles a cup or vessel or, more importantly.. และ มันจะดูคล้ายกับถ้วย คนโทน้ำที่สำคัญกว่านั้น The Da Vinci Code (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vesselA cargo vessel, bound for Athens, sank in the Mediterranean without a trace.
vesselDo not look upon the vessel but upon that which it contains.
vesselEmpty vessels make the most sound.
vesselExtra special treatment is imperative to get the vessel through government red tape, so that she can leave port on time.
vesselIncidentally, that the gills of fish are bright red is because there are many 'capillary vessels' collected there, the same as for lungs.
vesselThe harbor was crowded with vessels of every description.
vesselThe port is filled with vessels of all kinds.
vesselThe vessel was loaded with coal, lumber, and so on.

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
กำปั่น[kampan] (n) EN: ship ; sailing ship ; seagoing vessel ; steamer ; merchant ship  FR: bateau à vapeur [ m ]
กระถาง[krathāng] (n) EN: flowerpot ; pot ; widemouthed earthen jar ; pot-shaped container ; basin ; vessel  FR: pot [ m ] ; bac [ m ] ; cruche [ f ] ; pot de fleurs [ m ]
กระทง[krathong] (n) EN: vessel made of banana leaves  FR: panier en feuilles de bananier [ m ]
กรวดน้ำ[krūat nām] (v, exp) EN: pour water slowly onto the ground or a vessel ; pour ceremonial water as a sign of dedication of merit to the departed
ปัตคาต[pattakhāt] (n) EN: blood vessels in the thigh
ภาชนะ[phāchana] (n) EN: container ; utensil ; ware ; vessel ; receptacle  FR: récipient [ m ]
ภาชนะ[phātchana] (n) EN: container ; utensil ; ware ; vessel ; receptacle  FR: récipient [ m ] ; vaisselle [ f ]
เรือ[reūa] (n) EN: boat ; ship ; barge ; barque ; bark ; craft ; vessel  FR: bateau [ m ] ; navire [ m ] ; embarcation [ f ] ; barque [ f ] ; pirogue [ f ]
เรือบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์[reūa banthuk sinkhā tū khønthēnnoē] (n, exp) EN: container vessel
เรือประมง[reūa pramong] (n, exp) EN: fishing steamer ; fishing vessel ; fishing boat  FR: bateau de pêche [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
VESSEL V EH1 S AH0 L
VESSELL V EH1 S AH0 L
VESSELS V EH1 S AH0 L Z
VESSEL'S V EH1 S AH0 L Z
VESSELS'S V EH1 S AH0 L Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
vessel (n) vˈɛsəl (v e1 s @ l)
vessels (n) vˈɛsəlz (v e1 s @ l z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
器物[qì wù, ㄑㄧˋ ㄨˋ, ] vessels; dishes #29,799 [Add to Longdo]
[lián, ㄌㄧㄢˊ, / ] vessel used for grain offerings #64,072 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Gefäß { n } | Gefäße { pl }vessel | vessels [Add to Longdo]
Gefäßwandung { f }vessel wall [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
船(P);舟;槽[ふね, fune] (n) (1) (船, 舟 only) (舟 is often small and hand-propelled) ship; boat; watercraft; vessel; steamship; (2) tank; tub; vat; trough; (n-suf, ctr) (3) (船, 舟 only) counter for boat-shaped containers (e.g. of sashimi); (P) #950 [Add to Longdo]
カップ[kappu] (n) (See コップ・1) cup (drinking vessel, measure, brassiere, prize, etc.); (P) #1,283 [Add to Longdo]
[き, ki] (n) (1) bowl; vessel; container; (2) ability; capacity; calibre; caliber; (P) #1,335 [Add to Longdo]
[き, ki] (suf) (1) device; instrument; (2) vessel; container #1,335 [Add to Longdo]
[そん, son] (n) (1) zun (ancient Chinese wine vessel, usu. made of bronze); (pref) (2) (arch) (hon) honorific prefix referring to the listener; (suf, ctr) (3) counter for buddhas #4,481 [Add to Longdo]
艦船[かんせん, kansen] (n) (ocean) vessels; warship; (P) #4,785 [Add to Longdo]
艦艇[かんてい, kantei] (n) military vessel; war fleet; (P) #4,789 [Add to Longdo]
[ほとぎ, hotogi] (n) (1) fat-bodied, small-mouthed earthenware jar for carrying water; (2) water vessel used for a baby's first bath #7,428 [Add to Longdo]
血管[けっかん, kekkan] (n, adj-no) blood vessel; (P) #8,713 [Add to Longdo]
壺;壷[こ, ko] (n) hu (ancient Chinese vessel shaped like a vase, usually used to store alcohol) #9,909 [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1137 seconds, cache age: 3.06 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม