Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ very good แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


41 ผลลัพธ์ สำหรับ very good  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -very good-, *very good*, very goo

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have everything in readiness for you. That's very good of you. I... คุณช่างดีจริงๆ ค่ะ ฉันไม่ได้คาดหวังอะไรเลย Rebecca (1940)
I love it, but I'm not very good at it. - ชอบค่ะ เเต่เต้นไม่ค่อยเก่ง Rebecca (1940)
Good evening, Robert. Not very good weather for the ball. สวัสดี โรเบิร์ต อากาศไม่เหมาะกับจัดงานเต้นรําเลยนะ Rebecca (1940)
I have been listening very carefully and... it seems to me that this man has some very good points to make. ฉันได้รับฟังอย่างระมัดระวังและ ... มันดูเหมือนว่าฉันว่าผู้ชายคนนี้มีบางจุดที่ดีมากที่จะทำให้ 12 Angry Men (1957)
It doesn't matter. For the moment we'll take very good care of my friend. ช่างเถอะ ระหว่างนี้ เราต้องดูแลเพื่อนฉันอย่างดี The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Yes very good for the digestion. ชอบนะ ช่วยย่อยดี The Good, the Bad and the Ugly (1966)
No not yet but he's in very good hands. ยัง ยังหรอก... ...แต่มันมีคนดูแลอย่างดีมาก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- I'd like you to have my blessing. Don't worry too much. Very good turnout. ไม่ต้องกังวลมากเกินไป ปฎิบัติ ที่ดีมาก How I Won the War (1967)
I won't know the reason they find afterwards but it will be a very good one. หลังจากนั้น แต่มันจะเป็นหนึ่ง ที่ดีมาก ฉันจะมีความคิด ฉันมั่นใจว่าเราจะดีใจ How I Won the War (1967)
He's supposed to be very good with a knife, but only in matters of business with reasonable complaint. เขาควรจะเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยมีด แต่ในเรื่องของธุรกิจที่มีการร้องเรียนที่มีเหตุผล The Godfather (1972)
I want somebody very good to plant that gun. ฉันต้องการใครสักคนที่ดีมากในการปลูกปืนที่ The Godfather (1972)
Ah, that was a very good suggestion. เป็นคำแนะนำที่ดี ขอบใจ Blazing Saddles (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
very goodAccording to their opinions, that boy is very good.
very goodA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
very goodAoi is a very good dancer.
very goodAs long as I know she is a very good person.
very goodChildren are often very good at learning foreign languages.
very goodFar from being bored, we had a very good time.
very goodGenerally speaking, the students of this class are very good.
very goodGetting up early is very good.
very goodHaving been in America for many years, Miss Tanaka is a very good speaker of English.
very goodHe asked a very good question.
very goodHe did very good work allowing for his youth.
very goodHe has a very good sense of humor.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ดีมาก(adv) very well, See also: very good, Syn. ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม, Example: เขาทำงานนี้ได้ดีมาก เจ้านายเลยให้รางวัลพิเศษ, Thai Definition: อย่างมีความสามารถมาก, อย่างดีเยี่ยม

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อร่อยจัง[arøi jang] (x) EN: very good ; delicious ; yummy  FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยมาก[arøi māk] (adj) EN: delicious ; very good (in taste)  FR: très bon ; délicieux ; succulent
ดี ๆ[dī-dī] (x) EN: very good  FR: très bien
หัวกะทิ[hūakathi] (x) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality  FR: crème (fig.) [ f ] ; élite [ f ] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [ f ] (litt.)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
太好了[tài hǎo le, ㄊㄞˋ ㄏㄠˇ ㄌㄜ˙, ] very good [Add to Longdo]
很好看[hěn hǎo kàn, ㄏㄣˇ ㄏㄠˇ ㄎㄢˋ, ] very good looking [Add to Longdo]
挺好[tǐng hǎo, ㄊㄧㄥˇ ㄏㄠˇ, ] very good [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
あと一歩;後一歩[あといっぽ, atoippo] (adv, adj-na) (See 今一つ) one more; another; the other; not quite; not very good [Add to Longdo]
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached [Add to Longdo]
チョベリグ[choberigu] (n) very, very good (teen slang) [Add to Longdo]
トレビアン[torebian] (exp) very good (fre [Add to Longdo]
苦手[にがて, nigate] (adj-na, n) (1) poor (at); weak (in); not very good (at); (2) dislike (of); (P) [Add to Longdo]
今一(P);今一つ(P);いま一つ;今ひとつ[いまいち(今一)(P);いまひとつ(P);イマイチ, imaichi ( imaichi )(P); imahitotsu (P); imaichi] (adj-na, adv) (1) (uk) (col) one more; another; the other; (2) not quite; not very good; lacking; (P) [Add to Longdo]
上等[じょうとう, joutou] (adj-na, adj-no, n) (1) superiority; first-class; very good; (2) (that's) just fine!; bring it on!; (P) [Add to Longdo]
腕が無い;腕がない[うでがない, udeganai] (exp, adj-i) unskilled; not very good at [Add to Longdo]
狡兎三窟[こうとさんくつ, koutosankutsu] (n) very shrewd in preparing a means of escape; being very good at escaping danger [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0679 seconds, cache age: 99.366 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม