Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ unrealistic แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


27 ผลลัพธ์ สำหรับ unrealistic  AH0 N R IY2 L IH1 S T IH0 K
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -unrealistic-, *unrealistic*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
unrealistic(adj) ซึ่งไม่แท้, See also: ซึ่งไม่เป็นจริง, Syn. unrealiable, impractical

Hope Dictionary
unrealistic(อันเรลลิส'ทิค) adj. ไม่แท้จริง, ไม่เป็นความจริง, ดูไม่สมจริง., See also: unrealistically adv., Syn. impractical

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see, this business is filled to the brim with unrealistic motherfuckers. คุณจะเห็นธุรกิจนี้เป็นแประกับ motherfuckers ไม่สมจริง Pulp Fiction (1994)
I wished for a lot of unrealistic things. ฉันหวังหลายสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ The Sunshine State (2008)
Unrealistic expectations as to what a resident should know. ความหวังลมๆแล้งๆที่Resident ควรจะมี Brave New World (2008)
It's unrealistic for a man with a fine mind to go on working year after year at a job he can't stand, coming home to a place he can't stand, to a wife who's equally unable to stand the same things. มันไม่สมจริงสำหรับคนที่มีความคิดที่ดีที่จะไปทำงาน ปีแล้วปีเล่าที่งานของเขาไม่สามารถยืน กลับบ้านไปยังสถานที่ที่เขาไม่สามารถยืน, Revolutionary Road (2008)
- Listen to me. The last thing this woman needs is some con man giving her unrealistic ideas. สิ่งสุดท้ายที่ผู้หญิงคนนี้อยากจะได้ ก็คือ มีคนมาหลอกให้เธอเชือเรื่องที่ไม่จริง Cold Comfort (2009)
TO BECOME AN ACTRESS, WHICH IS A COMPLETELY UNREALISTIC GOAL. เพื่อเป็นดาราน่ะหรอ เป็นเป้าหมายชีวิตที่ไม่ควรจะเป็นเลย Valley Girls (2009)
Dr. nichols, you've got to realize how unrealistic that is. ดร.นิโคล คุณต้องเข้าใจว่ามันดูไม่สมจริง Amplification (2009)
But... seems a little unrealistic to me. แต่... มันดูเกินจริงไปหน่อย สำหรับผม Friday Night Bites (2009)
Well, let me tell you... showbiz dreams are the most unrealistic of them all. จะบอกให้..."วงการบันเทิง" คือฝันลมๆแล้งๆที่สุด Dream On (2010)
Well, they lead to unrealistic expectations then yes. ก็.. มันนำไปสู่ความคาดหวัง ในสิ่งที่จับต้องไม่ได้ Tooth Fairy (2010)
Everyone should have a dream, even a pathetically unrealistic one. ใครๆก็มีความฝัน ที่บ้าๆบอๆเกินความจริงกันทั้งนั้น Wolf Moon (2011)
Sets unrealistic goals. Check. ตั้งเป้าหมายเกินตัว ถูก The Born-Again Identity (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unrealisticAs usual, his thoughts were extremely unrealistic.
unrealisticHe is unrealistic.
unrealisticThe budget appears to be inaccurate and unrealistic.

CMU Pronouncing Dictionary
UNREALISTIC AH0 N R IY2 L IH1 S T IH0 K
UNREALISTICALLY AH0 N R IY2 AH0 L IH1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
unrealistic (j) ˌʌnrɪəʳlˈɪstɪk (uh2 n r i@ l i1 s t i k)
unrealistically (a) ˌʌnrɪəʳlˈɪstɪkliː (uh2 n r i@ l i1 s t i k l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
不切实际[bù qiè shí jì, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄝˋ ㄕˊ ㄐㄧˋ, / ] unrealistic; unpractical; impracticable, #21,378 [Add to Longdo]
迂儒[yū rú, ㄩ ㄖㄨˊ, ] unrealistic; pedantic and impractical, #335,970 [Add to Longdo]
迂论[yū lùn, ㄩ ㄌㄨㄣˋ, / ] unrealistic argument; high flown and impractical opinion, #793,008 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
wirklichkeitsfremd { adj } | wirklichkeitsfremder | am wirklichkeitsfremdestenunrealistic | more unrealistic | most unrealistic [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
世事に疎い[せじにうとい, sejiniutoi] (n) inexperienced; unrealistic; knowing but little of the world [Add to Longdo]
非現実的[ひげんじつてき, higenjitsuteki] (adj-na) unrealistic [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.158 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม