Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ unload แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


44 ผลลัพธ์ สำหรับ unload  AH0 N L OW1 D
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -unload-, *unload*, unloa

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
unload(vt) เอาขึ้น, See also: ขนขึ้น, ถ่ายของ, ถ่ายสินค้า, ถ่ายเทสินค้า, Syn. unload, unburden, unpack, disburden, discharge, drain, dump, empty, pour off, Ant. lade, load, pack.
unload(vi) ขนสินค้าออก, See also: ขนออก, ถ่ายสินค้าออก, Syn. unload, unburden, unpack, disburden, discharge, drain, dump, empty, pour off, Ant. lade, load, pack
unload(vt) เอาออก, Ant. load
unload(vt) โยนความรับผิดชอบให้ผู้อื่น

Hope Dictionary
unload(อันโลด') vt., vi. เอาลง, ขนลง, ถ่ายของ, ถ่ายสินค้า, ถอนกระสุนออก, ปลด, ปล่อย, ถอดกระสุน.

Nontri Dictionary
unload(vt) ขนลง, ปลดปล่อย, ถ่ายสินค้า, ถอนกระสุน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unloaderอุปกรณ์ลดการอัดคอมเพรสเซอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You pig! You wanted to get me killed? When'd you unload it? ไอ้เลว แกอยากให้ฉันตายล่ะสิ แกเอาลูกออกตอนไหนฟะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You guys unload the stuff. พวกคุณขนของออกไป The Blues Brothers (1980)
Took me about a week of sneaking around before I could unload the Pittsburgh stuff. ใช้เวลาเป็นอาทิตย์ กว่าผมจะเอาของจากพิตต์สเบิร์กได้ Goodfellas (1990)
My plan was to start the dinner early... so Karen and I could unload the guns Jimmy didn't want... then get the package for Lois... to take to Atlanta for her trip later that night. ตั้งใจว่าจะกินมื้อเย็นให้เร็วขึ้น แล้วผมกับคาเรนจะได้ มีเวลาเอาปืนที่จิมมี่ไม่ซื้อไปเก็บ จากนั้นไปเอาของให้ลูอิส Goodfellas (1990)
If you don't open that case, I'm gonna unload in your fucking face. หากคุณไม่ได้เปิดกรณีที่ฉันจะยกเลิกการโหลดในการเผชิญกับการร่วมเพศของคุณ Pulp Fiction (1994)
I didn't come to unload on you. ผมไม่ได้มาเพื่อจะระบายกับคุณนะครับ Latter Days (2003)
Dube. Please help Gregoire to unload the van. Thank you. ดูเบ ช่วยเจเจอร์ที ช่วยยกของออกจากรถ ขอบคุณ Hotel Rwanda (2004)
You ready to unload that piano? เอาเปียโนเก็บหรือยัง Walk the Line (2005)
I've been trying to unload this house of horrors for months now, and you are not helping. ฉันพยายามขายบ้านสยองนี่ มาเป็นเดือนแล้วนะ และเธอก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย Listen to the Rain on the Roof (2006)
I'm just not in a rush to unload this house, okay? ฉันแค่ยังไม่อยากรีบขายบ้านนี้ Now You Know (2007)
I might unload without doing a thing. ผมควรจะถอด\ ออกเลย ไม่ต้องเสียเวลา Crows Zero (2007)
Unload what? ถอดอะไร Crows Zero (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unloadThe ship was unloaded at the port.
unloadThey unloaded the ship.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ถ่ายเท(v) unload, See also: transmit, discharge, remove, Syn. ขนถ่าย, ขนย้าย, เปลี่ยน, Example: ชาวประมงกำลังถ่ายเทปลาจากเรือหาปลาของชาวบ้านไปไว้ยังเรือขนส่งสินค้า

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
โละ[lo] (v) EN: throw out ; throw away ; unload ; lay off  FR: se débarasser (de)

CMU Pronouncing Dictionary
UNLOAD AH0 N L OW1 D
UNLOADS AH0 N L OW1 D Z
UNLOADED AH0 N L OW1 D AH0 D
UNLOADED AH0 N L OW1 D IH0 D
UNLOADING AH0 N L OW1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
unload (v) ˈʌnlˈoud (uh1 n l ou1 d)
unloads (v) ˈʌnlˈoudz (uh1 n l ou1 d z)
unloaded (v) ˈʌnlˈoudɪd (uh1 n l ou1 d i d)
unloading (v) ˈʌnlˈoudɪŋ (uh1 n l ou1 d i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] unload; take off, #8,822 [Add to Longdo]
卸下[xiè xià, ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄚˋ, ] unload, #19,595 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
アンローダー[anro-da-] (n) unloader [Add to Longdo]
アンロード[anro-do] (n) { comp } unload [Add to Longdo]
卸下[しゃが, shaga] (n, vs) { mil } cargo unloading [Add to Longdo]
下ろし;降ろし;卸し;卸(io)[おろし, oroshi] (n-suf, n) (1) dropping; unloading; removing; (n) (2) grated vegetables, fruit, etc.; (3) (abbr) (See おろし金) grater; (4) using new tools (or clothes, etc.); new tools (or clothes, etc.) [Add to Longdo]
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s, vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P) [Add to Longdo]
荷下ろし;荷卸し[におろし, nioroshi] (n, vs) unloading (cargo, etc.) [Add to Longdo]
荷役[にえき;にやく, nieki ; niyaku] (n) handling cargo; loading and unloading [Add to Longdo]
荷揚げ[にあげ, niage] (n, vs) unloading; landing; (P) [Add to Longdo]
自重[じちょう, jichou] (n) weight of an (unloaded) vehicle [Add to Longdo]
出バン[でバン, de ban] (n, vs) unloading a truck or van (from de-van) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1 seconds, cache age: 29.247 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม